Ведущий
Участник

Фильтр

Кампании

Secolul 21 poate fi denumit secolul cunoștințelor și al oportunităților, iar tinerii sunt în căutarea celor mai relevante pentru ei. Youth.md a lansat campania națională #casăștii ce vine în ajutorul tinerilor, oferindu-le posibilitatea să beneficieze de oportunități din prima sursă. Prin intermediul campaniei, Youth.md urmărește inf...
Un oraș bun este un efort comun. Aceasta înseamnă dialog deschis între cetățeni și autorităţile locale pentru rezolvarea problemelor localităţii. Ne propunem să contribuim la asigurarea acestui dialog.Din 2016, stăm cu ochii pe autorităţile din Chişinău. În 2019,
Proiectul “Oraş curat cu e-Deşeu reciclat – Reciclează azi pentru sănătatea ta de mâine
Tryudik (Trudelmark) - eveniment unde copiii își vând cărțile și jucăriile, pe care nu le mai folosesc. Astfel, ei contribuie la ideile consumului ecologic, rezonabil și de prelungirea ciclului de viață al lucrurilor. Și, de asemenea, au posibilitate să se simtă mici an...
Ne așteaptă mulți candidați și multă informație. La 20 octombrie 2019, alegem nu doar un primar, ci și 51 de consilieri municipali. Aceștia vor decide dezvoltarea strategică a orașului pe următorii patru ani și felul cum vor fi cheltuiți banii plătitorilor de impozite. Primăria MEA desfăşoar...
O bună parte din parcurile municipiului Bălți au ajuns, fără licitații publice, sau cu licitații "secrete" în proprietatea unor patroni de cafenele, baruri și restaurante. Inițial, aceștia au pus stăpânire pe chioșcurile din zonă, pe care le-au luat în arendă, iar apoi autoritățile au fost generoase și le-au mai dat câ...
Scopul acestei campanii este promovarea practicilor bune în implementarea managementului deșeurilor și formarea unui concept viabil pentru RM.-----Целью данной кампании является продвижение лучших практик в области менеджмнета отходов и формирование подходящего для РМ концепта.
31 августа мировое сообщество отмечает важную дату – Международный день осведомленности о передозировке. Глобальное мероприятие, которое направлено на повышение осведомленности о передозировке наркотиками во всем мире.В этот день мы вспоминаем людей, умерш...
Конституция гарантирует право на здоровье для всех граждан Республики Молдовы, а не только для обладателей полиса медстрахования. Помощь, или та же услуга, закрепленная Конституцией должна быть (1) доступной, (2) качественной, (3) в полном объеме - чего на сегодняшний день не наблюдаем.В своем обращении, к Минздраву и кабинету министров,...