Vrem educație fără fundație și asociațiepetition-img

566

Signatures
1000

     Dlui Ion Chicu

Prim-ministru a Republicii Moldova


Stimate dle Prim-ministru,


Sistemul educațional din Republica Moldova este foarte frecvent vizat în scandaluri de corupție, estorcări de bani și impunere de „donații benevole”. Aceasta demonstrează că părinții și elevii nu mai suportă ilegalitățile, presiunile și discriminările, cărora sunt supuși în incinta instituțiilor de învățământ. Stringența problemei este confirmată și de sondajul, efectuat în Grupul Părinților Solidari (rețeaua socială FB), privind principalele probleme ale sistemului de învățământ, în care problema taxelor ilegale și a corupției s-a clasat pe locul II.

Chiar dacă situația este una inacceptabilă, Guvernul, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și CNA abordează superficial problemele menționate și manifestă toleranță în raport cu lipsa de integritate, veniturile ilegale și comportamentul corupțional al angajaților din domeniul educațional. Autoritățile par a nu fi deranjate de faptul că colectarea a sute de milioane lei în cadrul școlilor și grădinițelor a devenit de fapt o schemă infracțională, care funcționează sub umbrela sistemului educațional de stat!!! și având în funcții cheie pe cei ce ne educă viitoarea generație. Până acum, nici MECC, nici CNA, și nici Procuratura nu au întreprins acțiuni sistemice și eficiente pentru combaterea fenomenului de estorcare de la părinți și elevi a sumelor impunătoare de bani.

Ca urmare a activității acestui sistem infracțional de colectare a taxelor informale (estimate la 184 milioane lei anual doar în instituțiile preșcolare din mun.Chișinău), zeci de mii de părinți ai copiilor din școlile și grădinițele Republicii Moldova sunt sistematic terorizați cu solicitări insistente de a achita bani „pentru binele copilului”. Deseori, înmatricularea copiilor într-o instituție de învățământ de stat sau eliberarea actelor de finalizare a studiilor, este condiționată de achitarea cotizațiilor în „asociație”, donație de bani sau bunuri materiale (exemplu LT „Academia Copiilor” din Chișinău) cu o taxă în asociație de 13000 lei/an).

Cea mai gravă situație este în mun. Chișinău și alte orașe mari ale țării, unde banii se cer sub o mulțime de pretexte, uneori chiar și pentru bunuri/lucrări, care deja au fost procurate din resurse bugetare. Este extrem de răspândită practica de solicitare a plăților ilegale (în bani cheș) pentru grupele cu regim prelungit, care de fapt sunt finanțate de stat, pentru achitarea serviciilor paznicilor și îngrijitorilor de încăperi, etc.

Persoanele, care refuză să participe la colectările de bani sau să „doneze benevol” sumele solicitate, sunt intimidate, discriminate, excluse din colectivele de părinți, sunt supuse unor tratamente degradante, inclusiv din partea angajaților instituțiilor de învățământ. E extrem de rușinos și alarmant faptul, că aceste tratamente au efecte negative și asupra copiilor, părinții cărora refuză achitările de taxe și donații.

Tot în acest context, menționăm compromiterea totală a activității asociațiilor de părinți, ca urmare a admiterii multiplelor încălcări a cadrului legal, dar și lipsei de monitorizare din partea organelor competente a activității asociațiilor de părinți, fapt care pune imperativ problema interzicerii „colaborării” acestora cu instituțiile de învățământ.

În aceste condiții, este inadmisibil să mai fie tolerat sau promovat orice tip de colectări de bani în cadrul instituțiilor de învățământ, fie ele taxe ilegale sau donații în asociațiile de părinți, deoarece acestea generează conflicte de interese, lipsă de integritate, fapte de corupție, discriminare, escrocherii, evaziune fiscală, etc.

Reieșind din cele expuse, ne adresăm Guvernului RM și Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, dar și tuturor autorităților responsabile cu următoarele


SOLICITĂRI:


1. Asigurarea finanțării întregului spectru de necesități de bază ale instituțiilor educaționale: produse igienice, apă potabilă de calitate, servicii de curățenie, reparația încăperilor, tehnică și mobilier.

2. Interzicerea Asociațiilor Obștești a Părinților ca formă de activitate în incinta instituțiilor de învățământ și sub orice forma de colaborare și rezilierea contractelor/acordurilor (existente) de colaborare cu acest tip de asociații.

3. Elaborarea și aplicarea de urgență a unui mecanism intersectorial de sancționare dură a cazurilor de corupție și estorcare de bani în cadrul instituțiilor de învățământ atât de către cadrele didactice, cât și de părinții inițiatori.

4. Lansarea în regim de urgență a liniei anticorupție funcționale la Ministerul Educației și Organele Locale de Specialitate în Domeniul Învățământului.

5. Monitorizarea situației reale privind plățile suplimentare (legale și ilegale), achitate de către părinți în școli și grădinițe prin elaborarea și efectuarea sistematică a sondajelor online la problema enunțată.

6. Identificarea și demiterea tuturor directorilor și directorilor–adjuncți ai instituțiilor de învățământ, care au primit remunerări și venituri necuvenite din banii asociaților de părinți.


Cu respect, semnatarii petiției: