Parc cu havuz, sau cu elemente sportive, dar - pentru toți chișinăuienii

gallery image

[ro]


Majoritate cetățenilor care au răspuns la chestionarul nostru văd în locul Stadionului Republican un parc. Mulți au scris detaliat ce văd în acel spațiu. Un parc cu teatru de vară, cu rotondă, cu havuz, ba chiar aqua park. Să fie expoziții, scene, festivaluri și iarmaroace. Unii au zis să fie dat artiștilor, alții au zis să fie prevăzute co-working-uri în jur.

39 de persoane din 109 au optat pentru un parc. 23 de răspunsuri au fost despre un spațiu „în folosul nostru”, zonă de agrement pentru copii sau grădină urbană. 

14 răspunsuri au fost pentru un stadion reconstruit, poate nu la nivel olimpic ca cel de altă dată, mulți menționând că este imposibil de făcut asta, dar unul restaurat și reconstruit modest. 

Mulți au optat și pentru parc, și pentru stadion și pentru un spațiu pentru toți. Au fost și din cei care au menționat despre necesitatea unui studiu, a unei competiții de idei și a unei dezbateri în societate. Șapte mai exact. 

16.5% din respondenți au spus că sunt de-acord cu construcția sediului Ambasadei SUA pe acel teren. În același timp, doar 6.4% sunt de-acord cu felul în care s-a luat decizia de a vinde terenul. Respectiv, chiar și cei care văd pe acel teren o Ambasadă doresc un proces transparent. 

Din răspunsurile oamenilor am înțeles interesul lor față de subiect, grija față de acel spațiu și timpul care l-au folosit pentru a veni cu propuneri și a le scrie.

***

Cineva a scris că: „Acest spațiu este simbolic pentru chișinăuieni. Este fostul Stadion. Eu aș opta pentru un spațiu pentru activități sportive. Teren pentru badminton (e o problemă în oraș), volei etc, alergări, piste pentru skate-uri, biciclete etc. Cea mai mare parte să fie disponibilă gratuit. Întreținerea să se facă pe seama arendei bicicletelor, echipamentului sportiv (palete, mingi, fluturase, catering etc.)”

***

„1. În niciun caz nu trebuie să fie Stadion Republican (pentru asta locul ideal e lînga circ). 2. Obligatoriu să fie o trecere pietonala (cel puțin) care unește str. Sciusev (fie prin un nou parc, fie prin amenajare de strada pietonală cu piste pentru cicliști; strada mare - nu cred că e nevoie acolo). 3. Str. Sciusev (unită) ar delimita acest teritoriu în două părți, care pot fi valorificate diferit. 4. În cazul în care teritoriul este reamenajat în întregime (ambele părți), ar fi posibilă o combinație de parc (ex. suprafața centrală/ovală a stadionulul) + zona oficii/mici spații culturale/sportive (ex. în jurul parcului/perimetru). 5. Obligatoriu lansarea unui concurs de idei transparent. 6. Interzicerea construcției blocurilor rezidențiale acolo. 7. Interzicerea construcției clădirilor mai mari de 5 etaje acolo.”

***

Desigur, au fost și păreri argumentate de ce acolo să fie ambasadă: „Vă pot ajuta doar cu argumentul că acest teren are mare noroc că și-a găsit, după 12 ani de zile un client care să-l cumpere. Reamintim încă odată planul autorităților de altă dată - să-l dăm unui agent economic, iar cu banii de acolo să construim un teren nou în alt loc. Poftim, banii sunt.”

***

Majoritatea cetățenilor consideră că decizia de vindere terenului Stadionului Republican a fost netransparentă. Chiar și cei care văd o Ambasadă acolo. Cei care vor ca terenul să fie vândut Ambasadei SUA, la fel au idei care trebuie să fie auzite: parc, Science Park și altele. 109 cetățeni și-au exprimat părerea, s-au gândit, au scris, au venit cu propuneri. Sperăm autoritățile la fel să asculte cetățenii. Să respecte lege care îi obligă să facă consultări publice și să revadă o decizie promulgată de Andrian Candu, în timp ce Igor Dodon era suspendat. O decizie votată ca multe altele pripit, netransparent și în detrimentul majorității. Un parc, cu havuz sau cu elemente sportive? Un stadion? Sau un spațiu pentru târguri și concerte? Poate o ambasadă? Nu știm. Cetățenii știu și ei trebuie ascultați. 


[ru]

Парк с фонтаном или со спортивным инвентарем, но главное - для всех кишиневцев 


Большинство граждан, которые заполнили наш вопросник, считают, что на месте бывшего Республиканского стадиона должен быть парк. Многие подробно описывали своё видение для этого площади. Это и парк с летним театром, с ротондой, с фонтаном, это и аква-парк. Пусть здесь будут проходить выставки, сценки, фестивали и ярмарки. Некоторые респонденты считают, что это пространство следует отдать в руки артистам, а другие выступают за то, чтобы вокруг бывшего стадиона были места для коворкинга.


Тридцать девять человек из 109 опрошенных выбрали парк. Двадцать три человека ответили, что эта территория должна быть “для нашего пользования”, зоной развлечения для детей или городским садом. 


14 ответов о том, что стадион следует восстановить. Пусть он будет не приспособленным для олимпийских условий, как это было когда-то, многие отмечают, что это было бы невозможно, но тем не менее, респонденты хотят видеть на этом месте отреставрированный и восстановленный небольшой стадион. 


Многие респонденты ответили, что хотят видеть и парк, и стадион и площадку открытую для всех. Среди ответивших нашлись те, кто отметили необходимость провести исследование этого места, устроить конкурс идей и дебатов в обществе. Более точно, таких ответов было семь.


16.5% респондентов высказали своё согласие с тем, чтобы на этой территории было построено новое здание Посольства США. Однако, лишь 6.4% ответивших согласны с тем, каким образом было принято решение о продаже этой территории. Это означает, что даже те, кто поддерживает идею о строительстве посольства на этом участке земли, даже эти люди хотят прозрачности в процессе принятия решения.


Ответы респондентов убедили меня в их заинтересованности в этом месте, обеспокоенности о судьбе этого места и времени, которое они потратили на то, чтобы внести свои предложения.

***

Кто-то из респондентов написал: “Это место символично для кишиневцев. Это бывший стадион. Я бы предпочёл, чтобы здесь было место, где будут проходить спортивные мероприятия. Пусть здесь будет площадка для игры в бадминтон (в городе у нас с этим проблема), в волейбол и другие игры, а также место для бега, дорожки для езды на скейтах и велосипедах, и.т.д. Пусть большая часть находится в открытом, бесплатном доступе. А содержание стадиона было бы за счёт доходов от аренды велосипедов и спортивного инвентаря”. ”


***

“1. Ни в коем случае не надо, чтобы здесь был Республиканский стадион ( для этого идеальное место возле цирка). 2. Обязательно должен быть пешеходный переход (минимум один) , который объединил бы улицу Щусева будь то в рамках нового парка, будь то через обустройство пешеходной улицы с дорожками для велосипедистов, это весьма большая улица, не думаю, что она там необходима. 3. (Объединённая) улица Щусева разделяла бы эту территорию на две части, которые могут иметь разные предназначения. 4. Если эта территория будет полностью благоустроена с обеих сторон, будет возможно создать комбинированный парк например объединить центральную/овальную зону стадиона с зоной для офисов или небольших культурных и спортивных пространств, например вокруг/по периметру парка. 5. Обязательно следует объявить прозрачный конкурс идей. 6. Запретить строительство жилых домов на этой территории. 7. Запретить строительство домов высотой превышающей пять этажей в этой зоне.”

***

Конечно были представлены аргументированные мнения в поддержку строительства нового посольства: “Могу вам помочь только одним аргументом - этому участку очень повезло в том, что после двенадцати лет, его захотели купить.Напоминаю вам о прежних планах властей относительно этого места - отдать его экономическому агенту, а на вырученные деньги построить там новый участок. Вот пожалуйста, деньги есть.”

***

Большинство граждан-респондентов считают непрозрачным решение о продаже территории бывшего Республиканского стадиона. Среди них есть и те, которые хотят видеть на этом месте посольство. Среди тех, кто выступает в поддержку продажи этой территории посольству США также есть идеи, которые следует услышать, например парк, научный парк и другие. 109 граждан выразили свое мнение, подумали, написали и внесли свои предложения. Надеемся, что власти будут прислушиваться к гражданам. Надеемся, что власти будут уважать закон, по которому они обязаны проводить общественные консультации, и пересмотрят решение, которое промульгировал бывший спикер Андриан Канду в то время как Игорь Додин был временно отстранен от исполнения обязанностей президента. Это было решение, за которое как и за многие другие, проголосовали поспешно, непрозрачно и в ущерб интересам большинства. Что это будет - парк с фонтаном или со спортивным инвентарем? А может здесь будет площадь для ярмарок и концертов? А может, здесь будет посольство? Мы не знаем. Ответ знают граждане и их надо выслушать.

Смотреть меньше
0 Комментарии

A fost simplificată procedura de efectuare a examenelor profilactice pentru admiterea în instituțiile de învățământ preșcolar, primar și gimnazial

gallery image

Conform p.3 al Ordinului MSMPS nr.703 din 31 iulie 2020, examenele profilactice ale copiilor pentru admiterea în instituțiile de învățământ preșcolar, primar și gimnazial vor fi efectuate prin examinarea riguroasă a copiilor de către medicul de familie, în vederea depistării abaterilor de la dezvoltarea normală sau diverse...

Читать больше
0 Комментарии

Reprezentanții societății civile au discutat clasamentul de transparență

gallery imageReprezentanții societății civile din municipiul Bălți și din raionul Singerei au chemat primarul de Bălți Renato Usatii și primarul de Singerei Arcadie Covaliov la o discuție la tema „Primăria Bălţi, cea mai tra...

Читать больше
0 Комментарии

Terasă sau restaurant? Există oare dorința de a plăti mai puține impozite?

gallery image

Alegerea terasei Objora ca obiect de investigație analitică nu este deloc întâmplătoare. Schemele care sunt utilizate în „Objora” pot fi observate și în alte unități de catering din mun. Bălți. În 2019, administrația locală a aprobat o creștere aproape triplă a cotei impozitului pe proprietăți pentru completarea bugetului mun. Bălți. Dar, în același timp,...

Читать больше
0 Комментарии

,,Ghiozdanul calator'' deja calatoreste spre Moldova

gallery image

Încet, încet și cu ajutorul oamenilor buni ❤️ ,,ghiozdanul calator” și alte donatii ajung la copilașii din Moldova, pentru ce suntem extrem de recunoscători companiilor de transport Paris-Chișinău, care ne ajuta si ne susține.

Читать больше
0 Комментарии

Терраса или ресторан? Нет ли тут желания платить меньше налогов? Расследование по «Терраса Objora»

gallery image

Выбор именно террасы «Objora» как объекта для аналитического расследования, вовсе не случаен. Схемы, которые применяются в «Objora», можно увидеть и в других заведениях общепита мун. Бэлць. В 2019 году местная власть пошла на повышение почти в 3 раза ставки налога на недвижимость для пополнения бельцкого бюджета. Но при этом продлевает копеечные договора ...

Читать больше
0 Комментарии

YOUTHBANK CAHUL ANUNȚĂ CONCURS DE RECRUTARE A NOILOR MEMBRI!

gallery image

😀Vino în echipa 

Читать больше
0 Комментарии

Drepturile angajatilor.

gallery image

Fiind in era informaţională oarecum des întîmpin cazuri cînd angajații nu îşi cunosc drepturile la locul de muncă. Astăzi vin cu o informație vis-à-vis de acest fenomen. Art.9, alin.1) din Codul Muncii al Republicii Moldova ne spune că salariatul are dreptul:

- la încheierea, modificarea, suspend...

Читать больше
0 Комментарии

Virsta adolescentilor pentru munca.

gallery image

Asa un factor interesant am decis astazi sa pun la discutie, consider asta fiind o tema foarte importanta pentru societatea noastra. Deci e bine sa stiti ca munca se permite si de la virsta de 15 ani dar cu anumite conditii intru a respecta cadrul legal☝️

Pe scurt:

✅ art.46 alin.3) din Codul Muncii al RM ne zice ca: persoana fizică poate înche...

Читать больше
0 Комментарии

DIASPORA ,,HRANESTE UN BATRAN'' DIN MOLDOVA

+2


A fi batran in R.Moldova este o adevarata provocare iar uneori un chin absolut de aceea

diaspora a lansat

Campania ,, hrănește un bătrân” din Moldova, acum suntem in proces de distribuitie, împreuna reușim sa ajungem in localitățile Moldovei unde găsim batrini triști si singuratici

Читать больше
0 Комментарии

Campania ,,Ghiozdanul calator 2020'' din inima diasporei

Incheiem colectările

Читать больше
0 Комментарии