Problema despre care politicienii nu vorbesc / Проблема, о которой политики молчат

gallery image

**RO/RU


Conform statisticii (http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5985)

în RM la servicii de management al deșeurilor sunt conectate numai 30% (!) de populație, din care 64% in mediu urban și 6%(!) în mediu rural.

Aceasta inseamnă, că numai 30% de cetățeni ai acestei țări achită pentru serviciile de management al deșeurilor. Restul ce, nu produce deșeurile? Acum, închipuiți-vă că pentru energie electrică vor achita numai 30% de populație.


Pentru rezolvarea acestei probleme, Autoritățile Publice Locale au o responsibilitate foarte mare: 

1) Pe de o parte, este nevoie de creat sistem de colectare a deșeurilor (unde nu exista), pentru ce este nevoie de investiții mari, 

2) pe de o altă parte, este necesar de început colectarea taxelor pentru managementul deșeurilor de la populatie , ceea ce sunt măsuri deloc populare.


În contextul alegerilor locale, ar fi foarte interesant de văzut cum partidele politice vor promova rezolvarea acestei probleme, și dacă o să spună "B", după ce au spus "A". 

:)

----------------

Согласно статистике, в Молдове только 30% (!) населения имеют доступ к услугам менеджмента отходов, из которых 64% в городах и 6% (!) в селах.

Это означает, что только 30% граждан этой страны оплачивают услуги менеджмента отходов. А остальные что, не мусорят? Представте себе, если бы за электроэнергию оплачивали только 30% населения.


Для решения данной проблемы, на плечах местных органов власти лежит непростая задача:

1) с одной стороны, необходимо инвестировать огромные ресурсы в системы менеджмента отходов

2) с другой стороны, необходимо начать сбор налогов/местных сборов для менеджмента отходов, что является не совсем популярными.


В контексте грядущих местных выборов, будет очень интересно наблюдать за тем, как политические партии будут продвигать решение данной проблемы, и если будут говорить "Б" после того как скажут "А".

:)

SeeLess
0 Comments

Este posibilă discriminarea pe criteriu etnic a pacienților Spitalului Clinic Bălți?

Este posibilă ostilitatea etnică atunci când se tratează pacienții din Spitalul Clinic Bălți? Povestea dificilă a lui Anastasia Sergeenko, un reprezentant al romilor Bălți.

Urmăriți materialul video în care Anastasia Sergheenco, o reprezentantă a romilor, va relata dificultățile cu care se c...

ReadMore
0 Comments

Atelier de instruire în scriere de proiecte cu membrii grupului de inițiativă din com. Găvănoasa

⚠️ La 16 februarie 2021, membrii Grupului de Inițiativă “Tinerii schimbă comunitatea” din com. Găvănoasa, r. Cahul au participat la "Atelier de instruire în scriere de proiecte", unde au cunoscut ce este un proiect, care sunt principiile, component...

ReadMore
0 Comments

Ateliere de instruire în scriere de proiecte cu membrii grupului de inițiativă din com. Manta

+2

👉 La 13 și 19 februarie 2021, membrii Grupului de Inițiativă “Puterea Prieteniei” din com. Manta, r. Cahul au participat la "Ateliere de instruire în scriere de proiecte", unde au cunoscut ce este un proiect, care sunt principiile, componentele, ...

ReadMore
0 Comments

Istorii de activism comunitar: Laurențiu Mutruc

gallery image

Laurențiu Mutruc este un tânăr activist, absolvent al

ReadMore
0 Comments

Istorii de activism comunitar: Liliana Bacal

gallery image

În Sălcuța, r. Căușeni, a fost lansată Săptămâna Transparenței Locale – o campanie de informare a populației privind asigurarea transparenței și promovarea accesului la informații de interes public.


Inițiativa este desfășurată de lidera comunitară și absolventa

ReadMore
0 Comments

Istorii de activism comunitar: Svetlana Busuioc

‼De azi, vă prezentăm istoriile de succes ale absolvenților și absolventelor

ReadMore
0 Comments

La Cahul au ajuns pubele și urne de gunoi stradale!

🆕 UE // „EcoCahul – Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

🤩 Dragi prieteni, vă informăm că pe parcursul zilei de ast...

ReadMore
0 Comments

Discuții cu referire la noul Plan Urbanistic General municipiului Bălți

+3

În februarie, Asociația pentru Drepturile Omului LEX21, împreună cu activiștii societății civile, au organizat o serie de discuții online despre noul Plan Urbanistic General a mun. Bălti. Vă invităm să-i vadă: 


В феврале «Ассоциация по правам человека LEX21» совместно с гражданскими активиста...

ReadMore
Disutie Alexandr Baicalov
Discuție cu Alexandr Baicalov cu referire la noul Plan Urbanistic General ce urmează să fie adoptat de către primăria municipiului Bălți.
0 Comments

Ședință de lucru cu Tinerii din com. Găvănoasa

👉La 10.02.2021, membrii Grupului de Inițiativă din com. Găvănoasa, r. Cahul au participat la ședința de lucru privind elaborarea viziunii de dezvoltare a comunității și oportunităților pentru tineri din localitate, și a planului de acțiuni privin...

ReadMore
0 Comments

Ședință de lucru APL - Tineri în com. Manta

👉La 05.02.2021, membrii Grupului de Inițiativă “Puterea Prieteniei” din com. Manta, r. Cahul au participat la ședința de lucru privind elaborarea viziunii de dezvoltare a comunității și oportunităților pentru tineri din localitate, și a planului ...

ReadMore
0 Comments