Ce s-a întâmplat la ședința CMC din 06.02.2020/Что произошло на заседании мун. совета 06.02.2020

gallery image

Președinte de ședință a fost ales domnul Vasile Gradinaru


La ședința CMC din 06.02.2020 s-a votat:

- Amânarea aprobării regulamentului privind organizarea proiectului Buget Civil pentru ședințele ulterioare.

- Direcțiile generale, instituțiile publice de învățământ și medico-sanitare, întreprinderele municipale și S.A.—uri cu cotă majoritară a CMC vor efectua toate achizițiile publice prin M-Tender;

- Toate achizițiile mai mari de 80 000 de lei vor fi efectuate prin M-Tender, ceea ce va asigura o transparență mai sporită la procesul de achiziții publice (înainte era obligatoriu pentru cele mai mari de 200 000 de lei pentru bunuri și servicii și 250 000 pentru lucrări);

- Transmiterea cu titlu gratuit a 20 de calculatoare pentru dotarea laboratorului de informatică la IPLT „Alexandru Ioan Cuza”;

- Instalarea bustului lui „Alexei Stârcea” în curtea Școlii de artă din str. Matei Milo 9/3;

- Eliminarea tuburilor de colectare a deșeurilor (ghene) și amenajarea/construcția platformelor de colectare a deșeurilor;

- Promovarea colectării separate a deșeurilor;

- Modificarea regulamentului de compensare a cheltuielilor la căldură: persoanele cu 2 și mai multe apartamente conform regulamentului nu pot beneficia de compensație. De astăzi preturi de sector vor putea verifica această informație;

- Publicarea schemelor de amplasare a ghenelor/tonete.

------------------------------------------------------------------------------------


Председателем собрания был избран господин Василе Градинару


На заседании муниципального совета 06.02.2020 было проголосовано следующее:

- отложение утверждения положения об организации проекта Гражданского бюджета для будущих заседаний.

- Генеральные директораты, государственные образовательные и медико-санитарные учреждения, муниципальные предприятия и S.А. - с мажоритарной долей в муниципального совета при осуществлении государственных закупок через M-Tender;

- Все покупки на сумму более 80 000 леев будут сделаны через M-Tender, что обеспечит большую прозрачность в процессе государственных закупок (раньше - больше 200 000 леев на товары, услуги и работы больше 250 000); 

- бесплатная передача 20 компьютеров для оснащения компьютерной лаборатории в IPLT «Александру Иоан Куза»;

- Установка бюста "Алексей Старцев" во дворе художественной школы по адресу Матей Мило, 9/3;

- ликвидация труб для сбора отходов и обустройство / строительство площадок для сбора отходов;

- продвижение раздельного сбора отходов;

- Изменение регламента компенсации расходов на отопление: люди с 2 и более квартирами согласно регламенту воспользоваться компенсацией не смогут. С сегодняшнего дня, цены сектора смогут проверить эту информацию;

- Публикация схем расположения киосков.


*Эта статья была переведена Петру Злой

Смотреть меньше
0 Комментарии
gallery image
Читать больше
0 Комментарии

"Târg de daruri dulci!"

gallery image

"Târgul de Daruri Dulci" evenimentul care își propune să sărbătorească femeea altfel. Vor participa strict femei producătoare, femei care muncesc nemijlocit în procesul de producere și procesare. Cu toate că sunt solicitări și din partea unor producători bărbați, se dă prioritate femeilor. Se vor vinde ambalat frumos miere de albine, fructe deshidratate î...

Читать больше
0 Комментарии

Когда прекратиться бездумное уничтожение природы в Бельцах?

gallery image

11 февраля состоятся дебаты, организованные газетой СП, о судьбе детского парка «Andrieș». Как вам известно, Бельцкая Апелляционная палата признала незаконными решения муниципального совета о продаже земельных участков, на которых построены кафе «Малыш» и ресторан «Prime»(бывшая «Берёзка»), так как земля в скверах и городских парках согласно законодательс...

Читать больше
0 Комментарии

Ziua Internațională a Îmbrățișărilor la Cahul

gallery image

Читать больше
0 Комментарии

"Мудрое" решение, принятое руководством Бельцкой Клинической Больницы

gallery image

Вы уже наслышаны о том, что инициативная группа бельчан во всеоружии встала на защиту честного врача из . Мы развернули широкую кампанию и в социальных сетях, и посредством совета о не дискриминации, и в судебных инстанциях, и организовав флэш-моб и т.д. Мы полагаем, что продемонстрировали всю серьёзность нашей позиции о недопустимости запугивания молодых...

Читать больше
0 Комментарии

Top-8 licee din mun.Chișinău, care în 2020 vor avea cele mai mari bugete

gallery image

În total, pentru școlile primare, gimnaziile și liceele din mun.Chișinău au fost alocate 1,239 MILIARDE LEI!

Celor mai mari licee din Chișinău le vor reveni și cele mai mari sume, care variază între 21,56 milioane lei și 33,42 milioane lei per instituție.

Lista celor Top-8 licee c...

Читать больше
0 Комментарии

Decizia „înțeleaptă” luată de conducerea Spitalului Clinic Bălți

Cunoașteți deja despre faptul că un grup de inițiativă din mun. Bălți „toate armele le-a ridicat” pentru a susține un medic integru din cadrul Spitalului Clinic Bălți, care este supus presiunilor și intimidărilor din partea administrației instituției, inclusiv a fost sanc...

Читать больше
0 Комментарии

„Acasă! Autentic! Autohton!” - expoziția ”Fabricat în Moldova”

gallery image

Peste patru sute de antreprenori din Republica Moldova își vor prezenta produsele și serviciile pe care le prestează în cadrul expoziției anuale „Fabricat în Moldova”, care va fi inaugurată într-o săptămână, la Chișinău. Anul acesta, expoziția poartă genericul „Acasă! Autentic! Autohton!” și se va desfășura în trei pavilioane ale Cen...

Читать больше
0 Комментарии

Informăm societatea că se merită de luptat împotriva corupților!

Ilegalitățile din Grădina publică din Bălți stopate – justiția și-a spus cuvântul
Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor invită reprezentanții mass-media la conferința de presă cu tema: „Ilegalitățile din Grădina publică din Bă...
0 Комментарии

Între 29 ianuarie și 2 februarie susține producătorul autohton la Fabricat în Moldova!

gallery image

Fabricat în Moldova va aduna în acest an peste 400 de producători autohtoni!

O agricultură puternică este garanția securității alimentare a Republicii Moldova! Ai ocazia să îți faci plinul cu bunătăți produse aici, acasă! Și minunata ocazie să susții producătorul local. Vino la Moldexpo!

Читать больше
0 Комментарии