Ce s-a întâmplat la ședința CMC din 06.02.2020/Что произошло на заседании мун. совета 06.02.2020

gallery image

Președinte de ședință a fost ales domnul Vasile Gradinaru


La ședința CMC din 06.02.2020 s-a votat:

- Amânarea aprobării regulamentului privind organizarea proiectului Buget Civil pentru ședințele ulterioare.

- Direcțiile generale, instituțiile publice de învățământ și medico-sanitare, întreprinderele municipale și S.A.—uri cu cotă majoritară a CMC vor efectua toate achizițiile publice prin M-Tender;

- Toate achizițiile mai mari de 80 000 de lei vor fi efectuate prin M-Tender, ceea ce va asigura o transparență mai sporită la procesul de achiziții publice (înainte era obligatoriu pentru cele mai mari de 200 000 de lei pentru bunuri și servicii și 250 000 pentru lucrări);

- Transmiterea cu titlu gratuit a 20 de calculatoare pentru dotarea laboratorului de informatică la IPLT „Alexandru Ioan Cuza”;

- Instalarea bustului lui „Alexei Stârcea” în curtea Școlii de artă din str. Matei Milo 9/3;

- Eliminarea tuburilor de colectare a deșeurilor (ghene) și amenajarea/construcția platformelor de colectare a deșeurilor;

- Promovarea colectării separate a deșeurilor;

- Modificarea regulamentului de compensare a cheltuielilor la căldură: persoanele cu 2 și mai multe apartamente conform regulamentului nu pot beneficia de compensație. De astăzi preturi de sector vor putea verifica această informație;

- Publicarea schemelor de amplasare a ghenelor/tonete.

------------------------------------------------------------------------------------


Председателем собрания был избран господин Василе Градинару


На заседании муниципального совета 06.02.2020 было проголосовано следующее:

- отложение утверждения положения об организации проекта Гражданского бюджета для будущих заседаний.

- Генеральные директораты, государственные образовательные и медико-санитарные учреждения, муниципальные предприятия и S.А. - с мажоритарной долей в муниципального совета при осуществлении государственных закупок через M-Tender;

- Все покупки на сумму более 80 000 леев будут сделаны через M-Tender, что обеспечит большую прозрачность в процессе государственных закупок (раньше - больше 200 000 леев на товары, услуги и работы больше 250 000); 

- бесплатная передача 20 компьютеров для оснащения компьютерной лаборатории в IPLT «Александру Иоан Куза»;

- Установка бюста "Алексей Старцев" во дворе художественной школы по адресу Матей Мило, 9/3;

- ликвидация труб для сбора отходов и обустройство / строительство площадок для сбора отходов;

- продвижение раздельного сбора отходов;

- Изменение регламента компенсации расходов на отопление: люди с 2 и более квартирами согласно регламенту воспользоваться компенсацией не смогут. С сегодняшнего дня, цены сектора смогут проверить эту информацию;

- Публикация схем расположения киосков.


*Эта статья была переведена Петру Злой

Смотреть меньше
0 Комментарии

Волонтёры Бельц. COVID-19

gallery image

В Бельцах существует группа помощи Волонтёры Бельц. COVID-19, которая помогает пожилым людям и социально-уязвимым семьям. Каждый день они обходят от 10 до 20 адресов и помогают нуждающимся, раздавая продуктовые пакеты.

В группе публикуются фотоот...

Читать больше
0 Комментарии

Coliba Albastră oferă prânzuri calde și ajutor pentru oamenii fără adăpost din mun.Chișinău

gallery image

Grupul de Inițiativă COLIBA ALBASTRĂ a apărut ca o necesitate de a-i ajuta pe cei mai vulnerabili în contextul crizei pandemice de COVID19.

Читать больше
0 Комментарии

Короновирус не передется от кошек и собак людям! Научно доказано!

gallery image

Короновирусы не передаются от домашних животных к людям!

В связи с распространением различных заблуждений на эту тему. Мы делимся наглядной информацией, ярко отражающей, что короновирусы у кошек и собак относятся к разным типам короновирусов и не передаются от животных к людям.

Будьте проинформированы и поделитесь этой информ...

Читать больше
0 Комментарии

Poezia lui A.Mateevici "Limba noastră" în limbile etniilor din Republica Moldova

https://www.youtube.com/watch?v=IyPoYH_i20Q&t=51s

Poezia lui A.Mateevici "Limba noastră" în limbile etniilor din Republica Moldova
Acest videoclip este rezultatul proiectului „Împuternicirea viitorilor lideri ai minorităților” din Moldova implementat de Centrul european pentru intrebăril...
0 Комментарии

"Обращение к Примару Ион Чебан"

gallery image

"Открытое Обращение жителей мун. Кишинёв к Примару Ион Чебан!


Уважаемый Господин Примар мун.Кишинёв.

Обращаемся к Вам с просьбой остановить беспредел Службы Отлова ЦОС - некрополь, которые воспользовавшись ситуацией в городе ввели у себя так называемый "карантин".

Под видом чего не от...

Читать больше
0 Комментарии

Ce s-a întâmplat la ședința CMC pe 10 și 12 martie / Как прошло заседание Муниципального Совета 10 и 12 марта

gallery image

Mai jos o să explic rând pe rând tot ce s-a întâmplat azi în Consiliul Municipal:


1. Epopeea autobuzelor: Una din prioritățile consilierilor municipali este fără doar și poate rezolvarea problemei transportului public în municipiu. În același timp conștientizăm că acest lucru nu p...

Читать больше
0 Комментарии

Ce s-a întâmplat la ședința CMC din 5 martie / Как прошло заседание Муниципального Совета Кишинёва от 5 марта?

gallery image

Ședința CMC din 5 martie a durat 6 ore (dacă nu luăm în calcul pauzele). Inițial pe ordinea de zi au fost 9 subiecte, apoi a apărut unul surpriză de la Primarul General, s-au discutat 2, s-a votat 1 și restul au fost transmise la reexaminare, dar să le luăm pe rând:


Primul subiect discutat, a fost introdus suplimentar pe ordinea de zi la ...

Читать больше
0 Комментарии

Ce s-a întâmplat la ședința CMC din 20 și 27 februarie / Как прошло заседание муниципального совета Кишинёва от 20 и 27 февраля?

gallery image

A 3-a ședință a Consiliului Municipal Chișinău din anul 2020 și-a început lucrările pe 20 februarie și s-a finisat pe 27 februarie. Conform prevederilor legale, ședințele CMC pot dura maxim o lună, inclusiv cu întreruperi, după care se consideră închise, iar la următoarea ședință se discută subiectele care nu au reușit a fi dezbă...

Читать больше
0 Комментарии

Едем в летнюю школу в Грузию и на форумы для лидеров в Прагу и Мюнхен. Новый обзор возможностей от TV8

Во втором #2 обзоре – летние школы в Грузии и Польше, два форума для лидеров и стипендия на обучение в Риге.

Едем в летнюю школу в Грузию и на форумы для лидеров в Прагу и Мюнхен. Новый обзор возможностей от TV8
Редакция ru.tv8 запускает новый информационно-образовательный проект. Каждую неделю по воскресеньям мы будем делиться с нашими читателями подборкой самых горящих возможностей для обучения молдавской молодежи: интересные (и оплачиваемые) стажировки по всему миру, конференции, семинары и летние школы. Мы расскажем, как совмещать учебу и работу с поездками за границу и получать удовольствие от обучения не только дома, но и за рубежом. Во втором #2 обзоре – летние школы в Грузии и Польше, два форума для лидеров и стипендия на обучение в Риге.
0 Комментарии

3 Pași pentru o intersecție sigură

gallery image

Grupul civic „Femei cu Idei” a reușit, ca urmare a consultării cetăţenilor și responsabilizării autorităţilor, să îmbunătăţească siguranţa la intersecţia străzilor Armenească cu 31 August 1989 din Chișinău. Intersecţia a devenit mai sigură după plasarea corectă a indicatoarelor și aplicarea marcajului necesar.

Pentru ca succesul grupului de iniţiati...

Читать больше
0 Комментарии