Ce s-a întâmplat la ședința CMC din 20 și 27 februarie / Как прошло заседание муниципального совета Кишинёва от 20 и 27 февраля?

gallery image

A 3-a ședință a Consiliului Municipal Chișinău din anul 2020 și-a început lucrările pe 20 februarie și s-a finisat pe 27 februarie. Conform prevederilor legale, ședințele CMC pot dura maxim o lună, inclusiv cu întreruperi, după care se consideră închise, iar la următoarea ședință se discută subiectele care nu au reușit a fi dezbătute și votate.


Deci, ce s-a întâmplat la ședință?

1.      S-a votat scutirea de taxe la călătoriile cu transportul public în raza municipiului Chișinău a represaților politici.

2.     S-a votat un proiect ce are ca scop îmbunătățirea managementului deșeurilor menajere solide în mun. Chișinău care presupune:

a.      Tuburile de gunoi să fie închise și în locul lor să fie amenajate platforme pentru colectarea separată a deșeurilor;

b.     Pentru a putea fi închise tuburile în blocuri și a fi amenajate platforme de colectare separată a deșeurilor va fi necesar solicitarea a 50%+1 din proprietarii apartamentelor din scările respective;

c.      Promovarea colectării separate a deșeurilor în rândul populației, inclusiv în instituțiile școlare și preșcolare.

3.      9 WC-urile publice au fost transmise în gestiune la Spații Verzi şi va fi creat Serviciul de Întreținere a WC-urilor publice. De asemenea pentru utilizarea lor va fi percepută o taxă de 2 lei.

4.      S-a prelungit cu 1 an contractul cu com. Țânțăreni.

5.      S-a acceptat o donație de 5,8 milioane lei de la Ministerul Agriculturii și Fondul Ecologic Național pentru achiziționarea unui compactor de deșeuri cu lamă de nivelare ce va fi folosit la groapa de gunoi din Țânțăreni.

6.      Proiectul consilierului Roman Cojuhari privind Eficientizarea activității Întreprinderilor Municipale nu a acumulat numărul necesar de voturi. Proiectul, printre altele prevedea:

a.      Crearea unei Comisii din consilieri municipali;

b.     Comisia în termen de 1 lună trebuia să transmită proiectele de statute noi a Întreprinderilor Municipale pentru a fi aprobate de CMC;

c.      Comisia avea ca sarcină elaborarea mecanismul pentru efectuarea unui audit amplu a fiecărei întreprinderi;

d.     Întreprinderile municipale urmau să publice Statutele actuale, regulamentele interne, rapoartele anuale financiare pe pagina web a Primăriei Chișinău.


Câteva date generale prezentate la ședință:

·        În oraș avem 20 de pasaje subterane, dintre care doar 2 au fost renovate (cel de la Aeroport și cel de pe str. Negruzzi).

·        În prezent activează în raza municipiului Chișinău 29 de rute de troleibuz și 23 de rute de autobuz. Costul real al unei călătorii cu troleibuzul e de 3,35 lei, iar cel al unei călătorii cu autobuzul – 9,34 lei.


-----------------------------------------------------------------------------------


Как прошло заседание муниципального совета Кишинёва от 20 и 27 февраля?

Третье заседание Муниципального Совета Кишинева в 2020 году начало свою работу 20 февраля и завершилось 27 февраля. В соответствии с положениями закона, заседания Муниципальном Совете могут длиться не более одного месяца, включая перерывы, после которых они считаются закрытыми, и на следующем заседании обсуждают темы, которые не удалось обсудить и проголосовать.


Так что же было на слушании?

1. Проголосовали за обеспечение бесплатного проезда в общественном транспорте в пределах мун. Кишинэу для жертв политических репрессий.

2. Был одобрен проект, направленный на улучшение управления твердыми бытовыми отходами в муниципии Кишинэу, который предусматривает:

а) Мусорные трубы должны быть закрыты и на их месте будут установлены платформы для раздельного сбора отходов;

б) Возможность закрыть трубы в блоках и установить отдельные платформы для сбора отходов. Для этого необходимо будет запросить 50% + 1 владельцев квартир в соответствующем подъезде;

в) Способствовать раздельному сбору отходов среди населения, в том числе в школьных и дошкольных учреждениях.

3. 9 общественных туалетов были переданы в управление “Spații Verzi”, и будет создана Служба обслуживания общественных туалетов. Также, за их использование будет взиматься плата в размере 2 леев.

4. Контракт с коммуной Цынцэрень был продлен на 1 год.

5. Министерство сельского хозяйства и Национальный экологический фонд приняли пожертвование в размере 5,8 млн леев на приобретение компактора для отходов с выравнивающим лезвием, который будет использоваться на мусорной свалке в ком. Цынцэрень.

6. Проект советника Романа Кожухарь по повышению эффективности деятельности муниципальных предприятий не набрал необходимого количества голосов. Проект включал, среди прочего:

а) создание комиссии муниципальных советников;

б) Комиссия должна была представить проект устава муниципальных предприятий в течение 1 месяца на утверждение МСК;

в) Задача Комиссии состояла в том, чтобы разработать механизм проведения комплексного аудита каждого предприятия;

г) Муниципальные предприятия должны опубликовать действующий Устав, внутренние положения, годовые финансовые отчеты на веб-сайте мэрии Кишинева.


Некоторые общие данные, представленные на заседании:

· У нас в городе 20 подземных переходов, из которых только 2 были отремонтированы (один из аэропорта и один с улицы Негруцци).

· В настоящее время в муниципии Кишинэу работают 29 троллейбусных и 23 автобусных маршрута. Реальная стоимость поездки на троллейбусе составляет 3,35 лея, а стоимость поездки на автобусе - 9,34 лея.


*Эта статья была переведена Михаилом Плацинда.


Смотреть меньше
0 Комментарии

Волонтёры Бельц. COVID-19

gallery image

В Бельцах существует группа помощи Волонтёры Бельц. COVID-19, которая помогает пожилым людям и социально-уязвимым семьям. Каждый день они обходят от 10 до 20 адресов и помогают нуждающимся, раздавая продуктовые пакеты.

В группе публикуются фотоот...

Читать больше
0 Комментарии

Coliba Albastră oferă prânzuri calde și ajutor pentru oamenii fără adăpost din mun.Chișinău

gallery image

Grupul de Inițiativă COLIBA ALBASTRĂ a apărut ca o necesitate de a-i ajuta pe cei mai vulnerabili în contextul crizei pandemice de COVID19.

Читать больше
0 Комментарии

Короновирус не передется от кошек и собак людям! Научно доказано!

gallery image

Короновирусы не передаются от домашних животных к людям!

В связи с распространением различных заблуждений на эту тему. Мы делимся наглядной информацией, ярко отражающей, что короновирусы у кошек и собак относятся к разным типам короновирусов и не передаются от животных к людям.

Будьте проинформированы и поделитесь этой информ...

Читать больше
0 Комментарии

Poezia lui A.Mateevici "Limba noastră" în limbile etniilor din Republica Moldova

https://www.youtube.com/watch?v=IyPoYH_i20Q&t=51s

Poezia lui A.Mateevici "Limba noastră" în limbile etniilor din Republica Moldova
Acest videoclip este rezultatul proiectului „Împuternicirea viitorilor lideri ai minorităților” din Moldova implementat de Centrul european pentru intrebăril...
0 Комментарии

"Обращение к Примару Ион Чебан"

gallery image

"Открытое Обращение жителей мун. Кишинёв к Примару Ион Чебан!


Уважаемый Господин Примар мун.Кишинёв.

Обращаемся к Вам с просьбой остановить беспредел Службы Отлова ЦОС - некрополь, которые воспользовавшись ситуацией в городе ввели у себя так называемый "карантин".

Под видом чего не от...

Читать больше
0 Комментарии

Ce s-a întâmplat la ședința CMC pe 10 și 12 martie / Как прошло заседание Муниципального Совета 10 и 12 марта

gallery image

Mai jos o să explic rând pe rând tot ce s-a întâmplat azi în Consiliul Municipal:


1. Epopeea autobuzelor: Una din prioritățile consilierilor municipali este fără doar și poate rezolvarea problemei transportului public în municipiu. În același timp conștientizăm că acest lucru nu p...

Читать больше
0 Комментарии

Ce s-a întâmplat la ședința CMC din 5 martie / Как прошло заседание Муниципального Совета Кишинёва от 5 марта?

gallery image

Ședința CMC din 5 martie a durat 6 ore (dacă nu luăm în calcul pauzele). Inițial pe ordinea de zi au fost 9 subiecte, apoi a apărut unul surpriză de la Primarul General, s-au discutat 2, s-a votat 1 și restul au fost transmise la reexaminare, dar să le luăm pe rând:


Primul subiect discutat, a fost introdus suplimentar pe ordinea de zi la ...

Читать больше
0 Комментарии

Едем в летнюю школу в Грузию и на форумы для лидеров в Прагу и Мюнхен. Новый обзор возможностей от TV8

Во втором #2 обзоре – летние школы в Грузии и Польше, два форума для лидеров и стипендия на обучение в Риге.

Едем в летнюю школу в Грузию и на форумы для лидеров в Прагу и Мюнхен. Новый обзор возможностей от TV8
Редакция ru.tv8 запускает новый информационно-образовательный проект. Каждую неделю по воскресеньям мы будем делиться с нашими читателями подборкой самых горящих возможностей для обучения молдавской молодежи: интересные (и оплачиваемые) стажировки по всему миру, конференции, семинары и летние школы. Мы расскажем, как совмещать учебу и работу с поездками за границу и получать удовольствие от обучения не только дома, но и за рубежом. Во втором #2 обзоре – летние школы в Грузии и Польше, два форума для лидеров и стипендия на обучение в Риге.
0 Комментарии

3 Pași pentru o intersecție sigură

gallery image

Grupul civic „Femei cu Idei” a reușit, ca urmare a consultării cetăţenilor și responsabilizării autorităţilor, să îmbunătăţească siguranţa la intersecţia străzilor Armenească cu 31 August 1989 din Chișinău. Intersecţia a devenit mai sigură după plasarea corectă a indicatoarelor și aplicarea marcajului necesar.

Pentru ca succesul grupului de iniţiati...

Читать больше
0 Комментарии

Уехать учиться #1. Едем на саммит в Австрию и летнюю школу в Прагу. Обзор TV8 образовательных стажировок по всему миру

Как совмещать учебу и работу с поездками за границу и получать удовольствие от обучения не только дома, но и за рубежом ?

В первом обзоре - форум для лидеров в Австрии, две школы в Праге...

Читать больше
Уехать учиться #1. Едем на саммит в Австрию и летнюю школу в Прагу. Обзор TV8 образовательных стажировок по всему миру
Редакция ru.tv8 запускает новый информационно-образовательный проект. Каждую неделю по воскресеньям мы будем делиться с нашими читателями подборкой самых горящих возможностей для обучения молдавской молодежи: интересные (и оплачиваемые) стажировки по всему миру, конференции, семинары и летние школы. Мы расскажем, как совмещать учебу и работу с поездками за границу и получать удовольствие от обучения не только дома, но и за рубежом. В первом обзоре - форум для лидеров в Австрии, две школы в Праге и стажировка для молодых политиков в Швеции.
0 Комментарии