Ce s-a întâmplat la ședința CMC din 20 și 27 februarie / Как прошло заседание муниципального совета Кишинёва от 20 и 27 февраля?

gallery image

A 3-a ședință a Consiliului Municipal Chișinău din anul 2020 și-a început lucrările pe 20 februarie și s-a finisat pe 27 februarie. Conform prevederilor legale, ședințele CMC pot dura maxim o lună, inclusiv cu întreruperi, după care se consideră închise, iar la următoarea ședință se discută subiectele care nu au reușit a fi dezbătute și votate.


Deci, ce s-a întâmplat la ședință?

1.      S-a votat scutirea de taxe la călătoriile cu transportul public în raza municipiului Chișinău a represaților politici.

2.     S-a votat un proiect ce are ca scop îmbunătățirea managementului deșeurilor menajere solide în mun. Chișinău care presupune:

a.      Tuburile de gunoi să fie închise și în locul lor să fie amenajate platforme pentru colectarea separată a deșeurilor;

b.     Pentru a putea fi închise tuburile în blocuri și a fi amenajate platforme de colectare separată a deșeurilor va fi necesar solicitarea a 50%+1 din proprietarii apartamentelor din scările respective;

c.      Promovarea colectării separate a deșeurilor în rândul populației, inclusiv în instituțiile școlare și preșcolare.

3.      9 WC-urile publice au fost transmise în gestiune la Spații Verzi şi va fi creat Serviciul de Întreținere a WC-urilor publice. De asemenea pentru utilizarea lor va fi percepută o taxă de 2 lei.

4.      S-a prelungit cu 1 an contractul cu com. Țânțăreni.

5.      S-a acceptat o donație de 5,8 milioane lei de la Ministerul Agriculturii și Fondul Ecologic Național pentru achiziționarea unui compactor de deșeuri cu lamă de nivelare ce va fi folosit la groapa de gunoi din Țânțăreni.

6.      Proiectul consilierului Roman Cojuhari privind Eficientizarea activității Întreprinderilor Municipale nu a acumulat numărul necesar de voturi. Proiectul, printre altele prevedea:

a.      Crearea unei Comisii din consilieri municipali;

b.     Comisia în termen de 1 lună trebuia să transmită proiectele de statute noi a Întreprinderilor Municipale pentru a fi aprobate de CMC;

c.      Comisia avea ca sarcină elaborarea mecanismul pentru efectuarea unui audit amplu a fiecărei întreprinderi;

d.     Întreprinderile municipale urmau să publice Statutele actuale, regulamentele interne, rapoartele anuale financiare pe pagina web a Primăriei Chișinău.


Câteva date generale prezentate la ședință:

·        În oraș avem 20 de pasaje subterane, dintre care doar 2 au fost renovate (cel de la Aeroport și cel de pe str. Negruzzi).

·        În prezent activează în raza municipiului Chișinău 29 de rute de troleibuz și 23 de rute de autobuz. Costul real al unei călătorii cu troleibuzul e de 3,35 lei, iar cel al unei călătorii cu autobuzul – 9,34 lei.


-----------------------------------------------------------------------------------


Как прошло заседание муниципального совета Кишинёва от 20 и 27 февраля?

Третье заседание Муниципального Совета Кишинева в 2020 году начало свою работу 20 февраля и завершилось 27 февраля. В соответствии с положениями закона, заседания Муниципальном Совете могут длиться не более одного месяца, включая перерывы, после которых они считаются закрытыми, и на следующем заседании обсуждают темы, которые не удалось обсудить и проголосовать.


Так что же было на слушании?

1. Проголосовали за обеспечение бесплатного проезда в общественном транспорте в пределах мун. Кишинэу для жертв политических репрессий.

2. Был одобрен проект, направленный на улучшение управления твердыми бытовыми отходами в муниципии Кишинэу, который предусматривает:

а) Мусорные трубы должны быть закрыты и на их месте будут установлены платформы для раздельного сбора отходов;

б) Возможность закрыть трубы в блоках и установить отдельные платформы для сбора отходов. Для этого необходимо будет запросить 50% + 1 владельцев квартир в соответствующем подъезде;

в) Способствовать раздельному сбору отходов среди населения, в том числе в школьных и дошкольных учреждениях.

3. 9 общественных туалетов были переданы в управление “Spații Verzi”, и будет создана Служба обслуживания общественных туалетов. Также, за их использование будет взиматься плата в размере 2 леев.

4. Контракт с коммуной Цынцэрень был продлен на 1 год.

5. Министерство сельского хозяйства и Национальный экологический фонд приняли пожертвование в размере 5,8 млн леев на приобретение компактора для отходов с выравнивающим лезвием, который будет использоваться на мусорной свалке в ком. Цынцэрень.

6. Проект советника Романа Кожухарь по повышению эффективности деятельности муниципальных предприятий не набрал необходимого количества голосов. Проект включал, среди прочего:

а) создание комиссии муниципальных советников;

б) Комиссия должна была представить проект устава муниципальных предприятий в течение 1 месяца на утверждение МСК;

в) Задача Комиссии состояла в том, чтобы разработать механизм проведения комплексного аудита каждого предприятия;

г) Муниципальные предприятия должны опубликовать действующий Устав, внутренние положения, годовые финансовые отчеты на веб-сайте мэрии Кишинева.


Некоторые общие данные, представленные на заседании:

· У нас в городе 20 подземных переходов, из которых только 2 были отремонтированы (один из аэропорта и один с улицы Негруцци).

· В настоящее время в муниципии Кишинэу работают 29 троллейбусных и 23 автобусных маршрута. Реальная стоимость поездки на троллейбусе составляет 3,35 лея, а стоимость поездки на автобусе - 9,34 лея.


*Эта статья была переведена Михаилом Плацинда.


Смотреть меньше
0 Комментарии

Campania “Fă din dorul tău de casă o faptă generoasă! Donează pentru Spitalul Raional Cahul!”, a ajuns la inima multora din țară dar și de peste hotare.

Îi mulțumim din suflet îndrăgitei interprete din Republica Moldova, Doamna Botez Stela pentru că s-a alăturat campaniei noastre.

Împreună cu RUF - Romanian United Fund, Caravana cu Medici și c...

Читать больше
Donează pentru Spitalul Raional Cahul!
Fă din dorul tău de casă o faptă generoasă! COVID-19 face ravagii în Republica Moldova. Situația a scăpat de sub control și se înrăutățește pe zi ce...
0 Комментарии

Campania “Fă din dorul tău de casă o faptă generoasă! Donează pentru Spitalul Raional Cahul!”, a ajuns la inima multora din țară dar și de peste hotare.

Îi mulțumim din suflet îndrăgitei soliste de muzică populară din Republica Moldova, Doamna Ioana Capraru pentru că s-a alăturat campaniei noastre.

Împreună cu RUF - Romanian United Fund, Carav...

Читать больше
Donează pentru Spitalul Raional Cahul!
Fă din dorul tău de casă o faptă generoasă! COVID-19 face ravagii în Republica Moldova. Situația a scăpat de sub control și se înrăutățește pe zi ce...
0 Комментарии

Ce este un parc, o grădină publică și un scuar? O nouă solicitare către Primăria municipiul Bălți

gallery image

În data de 8 iulie 2020, am expediat o solicitare către Primăria municipiul Bălți prin care am cerut acesteia să ne explice ce este un parc, o grădină publică și un scuar. În baza acestor date, am solicitat să aflăm câte parcuri, câte grădini publice și câte scuari există în municipiul Bălți, iar în cazul în care denumirea nu corespunde cu cerințele legis...

Читать больше
0 Комментарии

Alte două petiții expediate care vizează spălătoriile auto din oraș

Alte două petiții expediate către Agenția Ecologică Bălți și către Primăria Bălți, în cadrul proiectului "Să acționăm împotriva corupției prin transparență și bună guvernare" finanțat de Ambasada SUA în Republica Moldova, vizează spălătoriile auto din oraș. Am solicitat instituțiilor vizate să ne comunice câte spălătorii auto activează în Bălți și câte di...

Читать больше
0 Комментарии

Ce specialități dețin conducătorii întreprinderilor municipale din Bălți

gallery image

În data de 8 iulie 2020, am expediat o solicitare către Consiliul Municipal Bălți, prin care am cerut acestuia să ne informeze cu referire la specialitățile deținute de conducătorii întreprinderilor municipale din oraș. Această solicitare a fost expediată în cadrul proiectului "Să acționăm împotriva corupției prin transparență și bună guvernare", finanțat...

Читать больше
0 Комментарии

O solicitare repetată trimisă domnului Hmarnîi, cu referire la câinii morți colectați în oraș

gallery image

Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI a solicitat repetat domnului Hmarnîi Iurii, administrator al DRCD, informația cu referire la ce se întâmplă cu câinii morți colectați de pe străzile municipiului. În caz contrar, i-am comunicat domnului Hmarnîi că vom fi nevoiți să ne adresăm la poliție pentru aplicarea sancțiunii administrative prevăzute de legi...

Читать больше
0 Комментарии

Conflict de interese în cadrul Întreprinderii Municipale "Direcția de troleibuze" din Bălți

Există sau nu conflict de interese în cadrul Întreprinderii Municipale "Direcția de troleibuze" din Bălți?

Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI a solicitat Autorității Naționale de Integritate să investigheze dacă există conflict de interese în cazul conducătorului Î.M. "Direcția de troleibuze" din Bălți, Serghei Avramenco, și soția acestuia, ...

Читать больше
0 Комментарии

Cerem explicație asupra cazului "Malîș" și „Beriozka/Prime”

gallery image

Astăzi, 9 iulie 2020, am solicitat secției juridice a Primăriei Bălți să ne prezinte documentele care au constrâns juristul Primăriei, domnul Leahu, să pledeze (în cadrul ședințelor de judecată pe cazul dat) ca fiind legală decizia de vânzare a terenurilor pe care sunt construite restaurantele "Malîș" și "Beriozka/Prime".

---------------

Сегод...

Читать больше
0 Комментарии

Am vorbit deja despre unde putem găsi drepturile tineretului în Republica Moldova și de ce acestea sunt importante. Astăzi vom discuta mai detaliat despre ce drepturi specifice prevăzute în documentele oficiale au tinerii din Republica Moldova/Мы уже говорили о том, где мы можем найти права молодежи в Республике Молдова и почему они важны. Сегодня мы подробнее поговорим, какие именно права, изложенные в официальных документах, есть у молодежи в Республике Молдова

gallery image

[RO] Am vorbit deja despre unde putem găsi drepturile tineretului în Republica Moldova și de ce acestea sunt importante. Astăzi vom discuta mai detaliat despre ce drepturi specifice prevăzute în documentele oficiale au tinerii din Republica Moldova:

1) asigurarea accesului tinerilor la educație și informații;

2) dezvoltarea serviciilor de să...

Читать больше
0 Комментарии

𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐥𝐢𝐮𝐥 𝐍𝐚𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐚 𝐓𝐢𝐧𝐞𝐫𝐞𝐭𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐝𝐢𝐧 𝐌𝐨𝐥𝐝𝐨𝐯𝐚 𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐞𝐯𝐨𝐢𝐞 𝐝𝐞 𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐭𝐚! / Национальному Совету Mолодежи Молдовы нужна твоя история!

gallery image

[RO]𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐥𝐢𝐮𝐥 𝐍𝐚𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐚 𝐓𝐢𝐧𝐞𝐫𝐞𝐭𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐝𝐢𝐧 𝐌𝐨𝐥𝐝𝐨𝐯𝐚 𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐞𝐯𝐨𝐢𝐞 𝐝𝐞 𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐭𝐚!

CNTM realizează o cercetare privind impactul care-l are pandemia COVID-19 asupra accesului la educație pentru tinerii din Republica Moldova. Aceasta va fi folosită pentru a veni cu un set de recomandări către factori...

Читать больше
0 Комментарии