Ce s-a întâmplat la ședința CMC pe 10 și 12 martie / Как прошло заседание Муниципального Совета 10 и 12 марта

gallery image

Mai jos o să explic rând pe rând tot ce s-a întâmplat azi în Consiliul Municipal:


1. Epopeea autobuzelor: Una din prioritățile consilierilor municipali este fără doar și poate rezolvarea problemei transportului public în municipiu. În același timp conștientizăm că acest lucru nu poate fi făcut peste noapte. Graba Primarului General și lipsa oricării transparențe în rezolvarea acestei probleme prin achiziția a 100 de autobuze de la o singură companie după contractarea unui credit de 200 milioane lei trezește multe semne de întrebare.

Din acest considerent Fracțiunea PAS din CMC a semnalat despre aceste probleme (http://bit.ly/3aMOqkL) și a propus în schimb crearea unui grup de lucru privind identificarea soluțiilor tehnice și opțiunii financiare optime în vederea renovării Parcului Rulant (http://bit.ly/2TWZeWn) care până la data de 31 martie 2020 va prezenta Consiliului Municipal Chișinău raportul privind soluția tehnică și opțiunea financiară

optimă în vederea renovării parcului rulant a sistemului de transport public din municipiul Chișinău. Tipul transportului propus spre procurare (autobuze disel, autobuze gaz, trolebuze cu baterii, electrobuze etc) va fi prezentat în CMC spre aprobare, ori orășenii merită transport public de calitate și toate opțiunile trebuiesc analizate. Ne bucurăm că am avut parte de susținerea majorității consilierilor aleși. Din păcate primarul se încăpățânează să accepte această decizie și face grupuri paralele (http://bit.ly/2TNi4PG). Sper că nu o să dureze mult timp și că împreună vom găsi soluţii pentru rezolvarea acestei probleme.

2. Asamblarea trolebuzelor: S-a votat un proiect ce prusupune ca o parte din banii alocaţi Parcului Urban de Autobuze să fie redistribuiți Regiei Transport Electric pentru asamblarea mai multor troleibuze în anul 2020. Dacă inițial erau preconizate a fi asamblate 5 unități, numărul lor ar putea să crească la 20 (dacă vor fi pe linie) sau 15 (dacă vor fi cu baterii). Despre suma realocată și respectiv numărul care urmează a fi asamblat va decide grupul de lucru sus-menționat.

3. Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Chișinău: La ședința trecută a CMC (din 6 martie 2020) s-a votat un proiect dubios și neconsultat cu nimeni de acceptare a unor servicii gratuite în valoare de 500 000 de euro pentru a fi elaborat mult promisul Plan Urbanistic General al mun. Chișinău (http://bit.ly/2TXsw7x). Toți știm că cașcavalul gratuit îl găsim doar în capcana pentru șoareci. La o analiză mai profundă s-a dovdit că firma care a propus aceste servicii ar putea elabora planul urbanistic pe placul unor anumiți investitori cu diverse interese de construcții în Chișinău în detrimentul cetățenilor acestui oraș. Din acest considerent astăzi a fost votată de majoritatea consilierilor aleși anularea acestei decizii.

4. Vicedirectorii pe marketing de la Autosalubritate: După scandalul cu numirea lui Bagas, am aflat că la regia autosalubritate a fost numit un nou director pe marketing (http://bit.ly/2VWZs2C). Pentru a evita asemenea situații pe viitor s-a votat desființarea acestei funcții și demiterea lui Eugeniu Axentiev - directorului Regiei Autosalubritate, precum și a lui Roman Trahtman - șefului centrului de sterilizare a câinilor vagabonzi pentru gestionarea proastă a situaţiei.


Din cauza lipsei de cvorum după pauză (au fost prezenţi mai puţin de 26 de consilieri), ședința CMC a fost întreruptă până joi, 12 martie. Urma a fi continuată începând cu ora 10:00. Pe 12 martie, din cauza riscurilor infectării cu Coronavirus (COVID-19) ședința a fost amânată pe o perioadă nedeterminată, dar nu mai târziu de 10 aprilie, când expiră termenul de 1 lună și ședința este de jure închisă.


----------------------------------------------------------------------------------


Как прошло заседание Муниципального Совета 10 и 12 марта

 

Ниже я объясню последовательно, что произошло сегодня в муниципальном совете:

1. Автобусная эпопея: одним из приоритетов муниципальных советников является решение проблемы общественного транспорта в муниципалитете. В то же время мы понимаем, что это невозможно сделать в одночасье. Ажиотаж мэра и отсутствие прозрачности в решении этой проблемы путем покупки 100 автобусов у одной компании после получения кредита в 200 млн. Леев вызывают много вопросов. По этой причине Fractional PAS в CMC сообщил об этих проблемах. (http://bit.ly/3aMOqkL) и предложил вместо этого создать рабочую группу по определению технических решений и оптимального финансирования в реконструкции Роллинг парка (http://bit.ly/2TWZeWn) который до 31 марта 2020 года представит отчет о техническом решении и финансировании муниципальному совету Кишинева

Оптимальный вариант обновления подвижного состава системы общественного транспорта в муниципии Кишинэу.   

Тип транспорта, предлагаемый для закупки (дизельные автобусы, газовые автобусы, троллейбусы с аккумуляторами, электрические автобусы и т. д.), Будет представлен в CMC для утверждения, так как горожане заслуживают качественный общественного транспорта, поэтому необходимо рассмотреть все варианты. Мы рады, что получили поддержку большинства избранных советников. К сожалению, мэр неохотно относится к этому и пытается сделать параллельные группы (http://bit.ly/2TNi4PG). Я надеюсь, что это не займет много времени, и что вместе мы найдем решения для решения этой проблемы.

2. Сборка троллейбусов: Был утвержден проект, в котором предполагается, что часть денег, выделенных Городскому автобусному парку, будет перераспределена на Электротранспортный совет для сборки нескольких троллейбусов в 2020 году. Если первоначально предполагалось собрать 5 единиц, их число может быть увеличенно до 20 (если они будут на линии) или до 15 (если они будут с батареями). О перераспределенной сумме и, соответственно, количестве, подлежащем сборке, решит вышеупомянутая рабочая группа.

3. Генеральный городской план муниципия Кишинэу: На последнем заседании МСК (от 6 марта 2020 г.) был проголосован ни к кем не согласованный сомнительный проект о бесплатных услугах на сумму 500 000 евро, на которые должны разработать обещанный много раз Генеральный городской план Кишинева (http://bit.ly/2TXsw7x). Все мы знаем, что бесплатный сыр только в мышеловке. При более тщательном анализе выяснилось, что компания, предлагающая эти услуги, может разработать план развития города в пользу определенных инвесторов интересами в строительстве в Кишиневе в ущерб гражданам города. Поэтому сегодня большинство избранных советников проголосовало за отмену этого решения.

4. Вице-директор по маркетингу в Autosalubritate: После скандала, связанного с назначением Багаса, мы узнали, что новый директор по маркетингу был назначен директором Autosalubritate (http://bit.ly/2VWZs2C). Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, проголосовали за отмену этой функции и увольнение Евгения Аксентьева - директора Regia Autosalubritate, а также Романа Трахтмана - руководителя центра стерилизации бездомных собак за плохое управление ситуацией.


Из-за отсутствия кворума после перерыва (присутствовало менее 26 членов совета) заседание МСК было отложено до четверга, 12 марта. Заседание должно было быть продолжено с 10:00. 12 марта из-за риска заражения коронавирусом (COVID-19) слушание было отложено на неопределенный срок, но не позднее 10 апреля, когда истекает 1-месячный срок и слушание закрывается.


*Эта статья была переведена Михаилом Плацинда.

Смотреть меньше
0 Комментарии

Campania “Fă din dorul tău de casă o faptă generoasă! Donează pentru Spitalul Raional Cahul!”, a ajuns la inima multora din țară dar și de peste hotare.

Îi mulțumim din suflet îndrăgitei interprete din Republica Moldova, Doamna Botez Stela pentru că s-a alăturat campaniei noastre.

Împreună cu RUF - Romanian United Fund, Caravana cu Medici și c...

Читать больше
Donează pentru Spitalul Raional Cahul!
Fă din dorul tău de casă o faptă generoasă! COVID-19 face ravagii în Republica Moldova. Situația a scăpat de sub control și se înrăutățește pe zi ce...
0 Комментарии

Campania “Fă din dorul tău de casă o faptă generoasă! Donează pentru Spitalul Raional Cahul!”, a ajuns la inima multora din țară dar și de peste hotare.

Îi mulțumim din suflet îndrăgitei soliste de muzică populară din Republica Moldova, Doamna Ioana Capraru pentru că s-a alăturat campaniei noastre.

Împreună cu RUF - Romanian United Fund, Carav...

Читать больше
Donează pentru Spitalul Raional Cahul!
Fă din dorul tău de casă o faptă generoasă! COVID-19 face ravagii în Republica Moldova. Situația a scăpat de sub control și se înrăutățește pe zi ce...
0 Комментарии

Ce este un parc, o grădină publică și un scuar? O nouă solicitare către Primăria municipiul Bălți

gallery image

În data de 8 iulie 2020, am expediat o solicitare către Primăria municipiul Bălți prin care am cerut acesteia să ne explice ce este un parc, o grădină publică și un scuar. În baza acestor date, am solicitat să aflăm câte parcuri, câte grădini publice și câte scuari există în municipiul Bălți, iar în cazul în care denumirea nu corespunde cu cerințele legis...

Читать больше
0 Комментарии

Alte două petiții expediate care vizează spălătoriile auto din oraș

Alte două petiții expediate către Agenția Ecologică Bălți și către Primăria Bălți, în cadrul proiectului "Să acționăm împotriva corupției prin transparență și bună guvernare" finanțat de Ambasada SUA în Republica Moldova, vizează spălătoriile auto din oraș. Am solicitat instituțiilor vizate să ne comunice câte spălătorii auto activează în Bălți și câte di...

Читать больше
0 Комментарии

Ce specialități dețin conducătorii întreprinderilor municipale din Bălți

gallery image

În data de 8 iulie 2020, am expediat o solicitare către Consiliul Municipal Bălți, prin care am cerut acestuia să ne informeze cu referire la specialitățile deținute de conducătorii întreprinderilor municipale din oraș. Această solicitare a fost expediată în cadrul proiectului "Să acționăm împotriva corupției prin transparență și bună guvernare", finanțat...

Читать больше
0 Комментарии

O solicitare repetată trimisă domnului Hmarnîi, cu referire la câinii morți colectați în oraș

gallery image

Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI a solicitat repetat domnului Hmarnîi Iurii, administrator al DRCD, informația cu referire la ce se întâmplă cu câinii morți colectați de pe străzile municipiului. În caz contrar, i-am comunicat domnului Hmarnîi că vom fi nevoiți să ne adresăm la poliție pentru aplicarea sancțiunii administrative prevăzute de legi...

Читать больше
0 Комментарии

Conflict de interese în cadrul Întreprinderii Municipale "Direcția de troleibuze" din Bălți

Există sau nu conflict de interese în cadrul Întreprinderii Municipale "Direcția de troleibuze" din Bălți?

Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI a solicitat Autorității Naționale de Integritate să investigheze dacă există conflict de interese în cazul conducătorului Î.M. "Direcția de troleibuze" din Bălți, Serghei Avramenco, și soția acestuia, ...

Читать больше
0 Комментарии

Cerem explicație asupra cazului "Malîș" și „Beriozka/Prime”

gallery image

Astăzi, 9 iulie 2020, am solicitat secției juridice a Primăriei Bălți să ne prezinte documentele care au constrâns juristul Primăriei, domnul Leahu, să pledeze (în cadrul ședințelor de judecată pe cazul dat) ca fiind legală decizia de vânzare a terenurilor pe care sunt construite restaurantele "Malîș" și "Beriozka/Prime".

---------------

Сегод...

Читать больше
0 Комментарии

Am vorbit deja despre unde putem găsi drepturile tineretului în Republica Moldova și de ce acestea sunt importante. Astăzi vom discuta mai detaliat despre ce drepturi specifice prevăzute în documentele oficiale au tinerii din Republica Moldova/Мы уже говорили о том, где мы можем найти права молодежи в Республике Молдова и почему они важны. Сегодня мы подробнее поговорим, какие именно права, изложенные в официальных документах, есть у молодежи в Республике Молдова

gallery image

[RO] Am vorbit deja despre unde putem găsi drepturile tineretului în Republica Moldova și de ce acestea sunt importante. Astăzi vom discuta mai detaliat despre ce drepturi specifice prevăzute în documentele oficiale au tinerii din Republica Moldova:

1) asigurarea accesului tinerilor la educație și informații;

2) dezvoltarea serviciilor de să...

Читать больше
0 Комментарии

𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐥𝐢𝐮𝐥 𝐍𝐚𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐚 𝐓𝐢𝐧𝐞𝐫𝐞𝐭𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐝𝐢𝐧 𝐌𝐨𝐥𝐝𝐨𝐯𝐚 𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐞𝐯𝐨𝐢𝐞 𝐝𝐞 𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐭𝐚! / Национальному Совету Mолодежи Молдовы нужна твоя история!

gallery image

[RO]𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐥𝐢𝐮𝐥 𝐍𝐚𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐚 𝐓𝐢𝐧𝐞𝐫𝐞𝐭𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐝𝐢𝐧 𝐌𝐨𝐥𝐝𝐨𝐯𝐚 𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐞𝐯𝐨𝐢𝐞 𝐝𝐞 𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐭𝐚!

CNTM realizează o cercetare privind impactul care-l are pandemia COVID-19 asupra accesului la educație pentru tinerii din Republica Moldova. Aceasta va fi folosită pentru a veni cu un set de recomandări către factori...

Читать больше
0 Комментарии