Ce s-a întâmplat la ședința CMC pe 10 și 12 martie / Как прошло заседание Муниципального Совета 10 и 12 марта

gallery image

Mai jos o să explic rând pe rând tot ce s-a întâmplat azi în Consiliul Municipal:


1. Epopeea autobuzelor: Una din prioritățile consilierilor municipali este fără doar și poate rezolvarea problemei transportului public în municipiu. În același timp conștientizăm că acest lucru nu poate fi făcut peste noapte. Graba Primarului General și lipsa oricării transparențe în rezolvarea acestei probleme prin achiziția a 100 de autobuze de la o singură companie după contractarea unui credit de 200 milioane lei trezește multe semne de întrebare.

Din acest considerent Fracțiunea PAS din CMC a semnalat despre aceste probleme (http://bit.ly/3aMOqkL) și a propus în schimb crearea unui grup de lucru privind identificarea soluțiilor tehnice și opțiunii financiare optime în vederea renovării Parcului Rulant (http://bit.ly/2TWZeWn) care până la data de 31 martie 2020 va prezenta Consiliului Municipal Chișinău raportul privind soluția tehnică și opțiunea financiară

optimă în vederea renovării parcului rulant a sistemului de transport public din municipiul Chișinău. Tipul transportului propus spre procurare (autobuze disel, autobuze gaz, trolebuze cu baterii, electrobuze etc) va fi prezentat în CMC spre aprobare, ori orășenii merită transport public de calitate și toate opțiunile trebuiesc analizate. Ne bucurăm că am avut parte de susținerea majorității consilierilor aleși. Din păcate primarul se încăpățânează să accepte această decizie și face grupuri paralele (http://bit.ly/2TNi4PG). Sper că nu o să dureze mult timp și că împreună vom găsi soluţii pentru rezolvarea acestei probleme.

2. Asamblarea trolebuzelor: S-a votat un proiect ce prusupune ca o parte din banii alocaţi Parcului Urban de Autobuze să fie redistribuiți Regiei Transport Electric pentru asamblarea mai multor troleibuze în anul 2020. Dacă inițial erau preconizate a fi asamblate 5 unități, numărul lor ar putea să crească la 20 (dacă vor fi pe linie) sau 15 (dacă vor fi cu baterii). Despre suma realocată și respectiv numărul care urmează a fi asamblat va decide grupul de lucru sus-menționat.

3. Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Chișinău: La ședința trecută a CMC (din 6 martie 2020) s-a votat un proiect dubios și neconsultat cu nimeni de acceptare a unor servicii gratuite în valoare de 500 000 de euro pentru a fi elaborat mult promisul Plan Urbanistic General al mun. Chișinău (http://bit.ly/2TXsw7x). Toți știm că cașcavalul gratuit îl găsim doar în capcana pentru șoareci. La o analiză mai profundă s-a dovdit că firma care a propus aceste servicii ar putea elabora planul urbanistic pe placul unor anumiți investitori cu diverse interese de construcții în Chișinău în detrimentul cetățenilor acestui oraș. Din acest considerent astăzi a fost votată de majoritatea consilierilor aleși anularea acestei decizii.

4. Vicedirectorii pe marketing de la Autosalubritate: După scandalul cu numirea lui Bagas, am aflat că la regia autosalubritate a fost numit un nou director pe marketing (http://bit.ly/2VWZs2C). Pentru a evita asemenea situații pe viitor s-a votat desființarea acestei funcții și demiterea lui Eugeniu Axentiev - directorului Regiei Autosalubritate, precum și a lui Roman Trahtman - șefului centrului de sterilizare a câinilor vagabonzi pentru gestionarea proastă a situaţiei.


Din cauza lipsei de cvorum după pauză (au fost prezenţi mai puţin de 26 de consilieri), ședința CMC a fost întreruptă până joi, 12 martie. Urma a fi continuată începând cu ora 10:00. Pe 12 martie, din cauza riscurilor infectării cu Coronavirus (COVID-19) ședința a fost amânată pe o perioadă nedeterminată, dar nu mai târziu de 10 aprilie, când expiră termenul de 1 lună și ședința este de jure închisă.


----------------------------------------------------------------------------------


Как прошло заседание Муниципального Совета 10 и 12 марта

 

Ниже я объясню последовательно, что произошло сегодня в муниципальном совете:

1. Автобусная эпопея: одним из приоритетов муниципальных советников является решение проблемы общественного транспорта в муниципалитете. В то же время мы понимаем, что это невозможно сделать в одночасье. Ажиотаж мэра и отсутствие прозрачности в решении этой проблемы путем покупки 100 автобусов у одной компании после получения кредита в 200 млн. Леев вызывают много вопросов. По этой причине Fractional PAS в CMC сообщил об этих проблемах. (http://bit.ly/3aMOqkL) и предложил вместо этого создать рабочую группу по определению технических решений и оптимального финансирования в реконструкции Роллинг парка (http://bit.ly/2TWZeWn) который до 31 марта 2020 года представит отчет о техническом решении и финансировании муниципальному совету Кишинева

Оптимальный вариант обновления подвижного состава системы общественного транспорта в муниципии Кишинэу.   

Тип транспорта, предлагаемый для закупки (дизельные автобусы, газовые автобусы, троллейбусы с аккумуляторами, электрические автобусы и т. д.), Будет представлен в CMC для утверждения, так как горожане заслуживают качественный общественного транспорта, поэтому необходимо рассмотреть все варианты. Мы рады, что получили поддержку большинства избранных советников. К сожалению, мэр неохотно относится к этому и пытается сделать параллельные группы (http://bit.ly/2TNi4PG). Я надеюсь, что это не займет много времени, и что вместе мы найдем решения для решения этой проблемы.

2. Сборка троллейбусов: Был утвержден проект, в котором предполагается, что часть денег, выделенных Городскому автобусному парку, будет перераспределена на Электротранспортный совет для сборки нескольких троллейбусов в 2020 году. Если первоначально предполагалось собрать 5 единиц, их число может быть увеличенно до 20 (если они будут на линии) или до 15 (если они будут с батареями). О перераспределенной сумме и, соответственно, количестве, подлежащем сборке, решит вышеупомянутая рабочая группа.

3. Генеральный городской план муниципия Кишинэу: На последнем заседании МСК (от 6 марта 2020 г.) был проголосован ни к кем не согласованный сомнительный проект о бесплатных услугах на сумму 500 000 евро, на которые должны разработать обещанный много раз Генеральный городской план Кишинева (http://bit.ly/2TXsw7x). Все мы знаем, что бесплатный сыр только в мышеловке. При более тщательном анализе выяснилось, что компания, предлагающая эти услуги, может разработать план развития города в пользу определенных инвесторов интересами в строительстве в Кишиневе в ущерб гражданам города. Поэтому сегодня большинство избранных советников проголосовало за отмену этого решения.

4. Вице-директор по маркетингу в Autosalubritate: После скандала, связанного с назначением Багаса, мы узнали, что новый директор по маркетингу был назначен директором Autosalubritate (http://bit.ly/2VWZs2C). Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, проголосовали за отмену этой функции и увольнение Евгения Аксентьева - директора Regia Autosalubritate, а также Романа Трахтмана - руководителя центра стерилизации бездомных собак за плохое управление ситуацией.


Из-за отсутствия кворума после перерыва (присутствовало менее 26 членов совета) заседание МСК было отложено до четверга, 12 марта. Заседание должно было быть продолжено с 10:00. 12 марта из-за риска заражения коронавирусом (COVID-19) слушание было отложено на неопределенный срок, но не позднее 10 апреля, когда истекает 1-месячный срок и слушание закрывается.


*Эта статья была переведена Михаилом Плацинда.

Смотреть меньше
0 Комментарии

Волонтёры Бельц. COVID-19

gallery image

В Бельцах существует группа помощи Волонтёры Бельц. COVID-19, которая помогает пожилым людям и социально-уязвимым семьям. Каждый день они обходят от 10 до 20 адресов и помогают нуждающимся, раздавая продуктовые пакеты.

В группе публикуются фотоот...

Читать больше
0 Комментарии

Coliba Albastră oferă prânzuri calde și ajutor pentru oamenii fără adăpost din mun.Chișinău

gallery image

Grupul de Inițiativă COLIBA ALBASTRĂ a apărut ca o necesitate de a-i ajuta pe cei mai vulnerabili în contextul crizei pandemice de COVID19.

Читать больше
0 Комментарии

Короновирус не передется от кошек и собак людям! Научно доказано!

gallery image

Короновирусы не передаются от домашних животных к людям!

В связи с распространением различных заблуждений на эту тему. Мы делимся наглядной информацией, ярко отражающей, что короновирусы у кошек и собак относятся к разным типам короновирусов и не передаются от животных к людям.

Будьте проинформированы и поделитесь этой информ...

Читать больше
0 Комментарии

Poezia lui A.Mateevici "Limba noastră" în limbile etniilor din Republica Moldova

https://www.youtube.com/watch?v=IyPoYH_i20Q&t=51s

Poezia lui A.Mateevici "Limba noastră" în limbile etniilor din Republica Moldova
Acest videoclip este rezultatul proiectului „Împuternicirea viitorilor lideri ai minorităților” din Moldova implementat de Centrul european pentru intrebăril...
0 Комментарии

"Обращение к Примару Ион Чебан"

gallery image

"Открытое Обращение жителей мун. Кишинёв к Примару Ион Чебан!


Уважаемый Господин Примар мун.Кишинёв.

Обращаемся к Вам с просьбой остановить беспредел Службы Отлова ЦОС - некрополь, которые воспользовавшись ситуацией в городе ввели у себя так называемый "карантин".

Под видом чего не от...

Читать больше
0 Комментарии

Ce s-a întâmplat la ședința CMC din 5 martie / Как прошло заседание Муниципального Совета Кишинёва от 5 марта?

gallery image

Ședința CMC din 5 martie a durat 6 ore (dacă nu luăm în calcul pauzele). Inițial pe ordinea de zi au fost 9 subiecte, apoi a apărut unul surpriză de la Primarul General, s-au discutat 2, s-a votat 1 și restul au fost transmise la reexaminare, dar să le luăm pe rând:


Primul subiect discutat, a fost introdus suplimentar pe ordinea de zi la ...

Читать больше
0 Комментарии

Ce s-a întâmplat la ședința CMC din 20 și 27 februarie / Как прошло заседание муниципального совета Кишинёва от 20 и 27 февраля?

gallery image

A 3-a ședință a Consiliului Municipal Chișinău din anul 2020 și-a început lucrările pe 20 februarie și s-a finisat pe 27 februarie. Conform prevederilor legale, ședințele CMC pot dura maxim o lună, inclusiv cu întreruperi, după care se consideră închise, iar la următoarea ședință se discută subiectele care nu au reușit a fi dezbă...

Читать больше
0 Комментарии

Едем в летнюю школу в Грузию и на форумы для лидеров в Прагу и Мюнхен. Новый обзор возможностей от TV8

Во втором #2 обзоре – летние школы в Грузии и Польше, два форума для лидеров и стипендия на обучение в Риге.

Едем в летнюю школу в Грузию и на форумы для лидеров в Прагу и Мюнхен. Новый обзор возможностей от TV8
Редакция ru.tv8 запускает новый информационно-образовательный проект. Каждую неделю по воскресеньям мы будем делиться с нашими читателями подборкой самых горящих возможностей для обучения молдавской молодежи: интересные (и оплачиваемые) стажировки по всему миру, конференции, семинары и летние школы. Мы расскажем, как совмещать учебу и работу с поездками за границу и получать удовольствие от обучения не только дома, но и за рубежом. Во втором #2 обзоре – летние школы в Грузии и Польше, два форума для лидеров и стипендия на обучение в Риге.
0 Комментарии

3 Pași pentru o intersecție sigură

gallery image

Grupul civic „Femei cu Idei” a reușit, ca urmare a consultării cetăţenilor și responsabilizării autorităţilor, să îmbunătăţească siguranţa la intersecţia străzilor Armenească cu 31 August 1989 din Chișinău. Intersecţia a devenit mai sigură după plasarea corectă a indicatoarelor și aplicarea marcajului necesar.

Pentru ca succesul grupului de iniţiati...

Читать больше
0 Комментарии

Уехать учиться #1. Едем на саммит в Австрию и летнюю школу в Прагу. Обзор TV8 образовательных стажировок по всему миру

Как совмещать учебу и работу с поездками за границу и получать удовольствие от обучения не только дома, но и за рубежом ?

В первом обзоре - форум для лидеров в Австрии, две школы в Праге...

Читать больше
Уехать учиться #1. Едем на саммит в Австрию и летнюю школу в Прагу. Обзор TV8 образовательных стажировок по всему миру
Редакция ru.tv8 запускает новый информационно-образовательный проект. Каждую неделю по воскресеньям мы будем делиться с нашими читателями подборкой самых горящих возможностей для обучения молдавской молодежи: интересные (и оплачиваемые) стажировки по всему миру, конференции, семинары и летние школы. Мы расскажем, как совмещать учебу и работу с поездками за границу и получать удовольствие от обучения не только дома, но и за рубежом. В первом обзоре - форум для лидеров в Австрии, две школы в Праге и стажировка для молодых политиков в Швеции.
0 Комментарии