Directorul Spitalului Clinic Bălți, s-ar afla într-un potențial conflict de interese

+2

Domnul Rotari Serghei, directorul Spitalului Clinic Bălți, s-ar afla într-un potențial conflict de interese din cauza faptului că și-a acordat sie însuși mai multe premii bănești (a se vedea ordinele nr. 41 din 29.03.2019, nr. 86 din 25.06.2019, nr 110 din 26.09.2019 și nr 198 din 24.09.2018). Suma acestor premii este de 39 de mii de lei, însă presupunem că din 2017 până în prezent au mai avut loc astfel de premieri.

În acest context, primul grup watchdog din cadrul proiectului "Să acționăm împotriva corupției prin transparență și bună guvernare" finanțat de Ambasada SUA în Republica Moldova a expediat o solicitare către Autoritatea Națională de Integritate, cerând instituției să se pronunțe dacă există sau nu conflict de interese în cazul domnului Rotari Serghei. De asemenea, tinerii au solicitat Autorității Naționale de Integritate să îi informeze de câte ori domnul Rotari și-a oferit premii din momentul preluării funcției (și ce măsuri vor fi luate în cazul în care acest lucru va fi calificat drept conflict de interese).

---------------

Г-н Сергей Ротарь, директор Бельцкой клинической больницы, находится в потенциальном конфликте интересов из-за того, что он принял решение о выплате нескольких премий самому себе (смотрите Приказ № 41 от 29.03.2019, № 86 от 25.06.2019, № 110 от 26.09.2019 и № 198 от 24.09.2018). Сумма этих премий составляет 39 тыс. леев, но есть вероятность, что с 2017 года и до настоящего времени были и другие подобные премии.

В связи с этим первая группа watchdog в рамках проекта «Давайте бороться с коррупцией посредством транспарентности и хорошего управления!», финансируемого посольством США в Республике Молдова, направила запрос в Национальный Орган по Неподкупности с просьбой решить, существует ли конфликт интересов в случае г-на Сергея Ротарь. Молодые люди также попросили Национальный Орган по Неподкупности проинформировать, сколько раз г-н Ротарь выписывал себе премии с момента вступления в должность (и какие меры будут предприняты, если это будет квалифицировано как конфликт интересов).

---------------

Mr. Rotari Serghei, director of the Balti Hospital Clinic, would be in a potential conflict of interest due to the fact that he gave himself several cash prizes in addition to salary (see the orders no. 41 from 29.03.2019, no. 86 from 25.06.2019, no. 110 from 26.09.2019 and no. 198 from 24.09.2018). The amount of these awards is 39 thousand lei, but we assume that this is just a part of the awards that he got from 2017 until now.

In this context, the first watchdog group within the project "Let's act against corruption through transparency and good governance" funded by the US Embassy in the Republic of Moldova, sent (on June, 30) a request to the National Integrity Authority,

asking the institution to rule on whether or not there is a conflict of interest in the case of Mr. Rotari Serghei. They also asked the National Integrity Authority to inform them how many times Mr. Rotari has offered himself prizes since the moment he took office (and what measures are going to be taken in case this is going to be qualified as a conflict of interest).

Смотреть меньше
0 Комментарии

A fost simplificată procedura de efectuare a examenelor profilactice pentru admiterea în instituțiile de învățământ preșcolar, primar și gimnazial

gallery image

Conform p.3 al Ordinului MSMPS nr.703 din 31 iulie 2020, examenele profilactice ale copiilor pentru admiterea în instituțiile de învățământ preșcolar, primar și gimnazial vor fi efectuate prin examinarea riguroasă a copiilor de către medicul de familie, în vederea depistării abaterilor de la dezvoltarea normală sau diverse...

Читать больше
0 Комментарии

Reprezentanții societății civile au discutat clasamentul de transparență

gallery imageReprezentanții societății civile din municipiul Bălți și din raionul Singerei au chemat primarul de Bălți Renato Usatii și primarul de Singerei Arcadie Covaliov la o discuție la tema „Primăria Bălţi, cea mai tra...

Читать больше
0 Комментарии

Terasă sau restaurant? Există oare dorința de a plăti mai puține impozite?

gallery image

Alegerea terasei Objora ca obiect de investigație analitică nu este deloc întâmplătoare. Schemele care sunt utilizate în „Objora” pot fi observate și în alte unități de catering din mun. Bălți. În 2019, administrația locală a aprobat o creștere aproape triplă a cotei impozitului pe proprietăți pentru completarea bugetului mun. Bălți. Dar, în același timp,...

Читать больше
0 Комментарии

,,Ghiozdanul calator'' deja calatoreste spre Moldova

gallery image

Încet, încet și cu ajutorul oamenilor buni ❤️ ,,ghiozdanul calator” și alte donatii ajung la copilașii din Moldova, pentru ce suntem extrem de recunoscători companiilor de transport Paris-Chișinău, care ne ajuta si ne susține.

Читать больше
0 Комментарии

Терраса или ресторан? Нет ли тут желания платить меньше налогов? Расследование по «Терраса Objora»

gallery image

Выбор именно террасы «Objora» как объекта для аналитического расследования, вовсе не случаен. Схемы, которые применяются в «Objora», можно увидеть и в других заведениях общепита мун. Бэлць. В 2019 году местная власть пошла на повышение почти в 3 раза ставки налога на недвижимость для пополнения бельцкого бюджета. Но при этом продлевает копеечные договора ...

Читать больше
0 Комментарии

YOUTHBANK CAHUL ANUNȚĂ CONCURS DE RECRUTARE A NOILOR MEMBRI!

gallery image

😀Vino în echipa 

Читать больше
0 Комментарии

Drepturile angajatilor.

gallery image

Fiind in era informaţională oarecum des întîmpin cazuri cînd angajații nu îşi cunosc drepturile la locul de muncă. Astăzi vin cu o informație vis-à-vis de acest fenomen. Art.9, alin.1) din Codul Muncii al Republicii Moldova ne spune că salariatul are dreptul:

- la încheierea, modificarea, suspend...

Читать больше
0 Комментарии

Virsta adolescentilor pentru munca.

gallery image

Asa un factor interesant am decis astazi sa pun la discutie, consider asta fiind o tema foarte importanta pentru societatea noastra. Deci e bine sa stiti ca munca se permite si de la virsta de 15 ani dar cu anumite conditii intru a respecta cadrul legal☝️

Pe scurt:

✅ art.46 alin.3) din Codul Muncii al RM ne zice ca: persoana fizică poate înche...

Читать больше
0 Комментарии

DIASPORA ,,HRANESTE UN BATRAN'' DIN MOLDOVA

+2


A fi batran in R.Moldova este o adevarata provocare iar uneori un chin absolut de aceea

diaspora a lansat

Campania ,, hrănește un bătrân” din Moldova, acum suntem in proces de distribuitie, împreuna reușim sa ajungem in localitățile Moldovei unde găsim batrini triști si singuratici

Читать больше
0 Комментарии

Campania ,,Ghiozdanul calator 2020'' din inima diasporei

Incheiem colectările

Читать больше
0 Комментарии