Grupul watchdog a solicitat informații cu privire la legalitatea construcției a 2 monumente

În data de 23 iunie, cel de-al doilea grup watchdog din cadrul proiectului "Să acționăm împotriva corupției prin transparență și bună guvernare", finanțat de Ambasada SUA în Republica Moldova, a expediat două solicitări către Consiliul Național al Monumentelor Istorice de pe lângă Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. Tinerii au solicitat informații cu privire la 2 monumente: cele de pe teritoriul Catedralei Sfinții Împărați Constantin și Elena din Bălți, dar și monumentul dedicat "tuturor generațiilor de grăniceri" din Bălți.

-----

23 июня вторая группа watchdog в рамках проекта «Давайте бороться с коррупцией посредством транспарентности и хорошего управления!», финансируемого посольством США в Республике Молдова, направила два запроса в Национальный совет по историческим памятникам при Министерстве образования, культуры и исследований Республики Молдова. Молодые люди запросили информацию касательно 2-ух памятников муниципия Бэлць:

-на территории собора Святых Константина и Елены

-а также о памятнике, посвящённом «всем поколениям пограничников».

----

On June 23, the second watchdog group within the project "Let's act against corruption through transparency and good governance", funded by the US Embassy in the Republic of Moldova, sent two requests to the National Council of Historic Monuments, part of the Ministry Of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova. The young people requested information about 2 monuments: those on the territory of the Cathedral of the Holy Emperors Constantine and Helen in Balti, but also the monument dedicated to "all generations of border guards" in Balti.

SeeLess
0 Comments

ȘANTIERE ȘI RESTAURANTE ÎN PARCURI

gallery image

În ultimii zece ani, cafenelele și restaurantele din parcurile din orașul Bălți au fost construite cu abateri de la lege. Chiar dacă localnicii sunt nemulțumiți de acest fapt, obiective noi continuă să apară. Autoritățile evită să comenteze situația, iar activiștii civici, care monitorizează achizițiile publice, sp...

ReadMore
0