Reprezentanții societății civile au discutat clasamentul de transparență

gallery imageReprezentanții societății civile din municipiul Bălți și din raionul Singerei au chemat primarul de Bălți Renato Usatii și primarul de Singerei Arcadie Covaliov la o discuție la tema „Primăria Bălţi, cea mai transparentă primărie. Este un exemplu pentru administraţiile publice locale din raionul Sângerei?”. Participanții au discutat clasamentul de transparență elaborate de IDIS Viitrul. Participanții au apreciat deschiderea din partea primarului or. Singerei de a discuta subiectele ce țin de transparență. Mai mulți vorbitori din cadrul evenimentului și-au exprimat regretul față de refuzul dlui priar Renato Usatii de a participa la discuții alături de cetățenii activi.

Evenimentul a fost organizat de AO ”Asociația pentru Drepturile Omului LEX XXI" împreună cu portalul de știri Nord-News. Am reușit să atragem nu numai cetățenii din Bălți, ci și cetățenii raionului Singerei. Pentru a înțelege imaginea completă, este necesar să luăm în considerare subiectul din toate punctele de vedere, de aceea organizatorii au invitat atât reprezentanți ai societății civile, cât și reprezentanți ai APL Bălți. Din păcate, delegați de la Primăria Bălți nu s-au alăturat discuției, dar primarul orașului Singerei, Arcadie Covaliov, a venit în vizită. Participanții au discutat aspectele teoretice ale transparenței activităților autorităților publice, precum și aspectele practice ale accesului la informații și problemele cu care se confruntă cetățenii în încercarea de a obține datele de care sunt interesați. Aceasta a fost prima experiență în așa format și sperăm că în viitor vom putea dezvolta această inițiativă, care va îmbunătăți activitatea autorităților publice și va avea un impact pozitiv asupra vieții oamenilor obișnuiți.

Masa rotundă a avut loc în cadrul proiectului „Mobilizare pentru monitorizare” implementat de „Asociația pentru Drepturile Omului LEX XXI”, finanțată de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer în cadrul programului de grant „Dezvoltarea societății civile locale în Republica Moldova”.

EÎn data de 11 august 2020, la ora 18:00, a avut loc o masă rotundă în aer liber, în fața primăriei mun. Bălți, dedicată problemei transparenței autorităților publice

---------------

11 августа в 18-00 перед зданием примэрии состоялся «круглый стол» под открытым небом, посвящённый вопросу транспарентности публичной власти, а именно «Примэрия мун. Бэлць - самая прозрачная примария. Является ли она примером для местных публичных администраций Сынжерейского района?».

Мероприятие было организовано «Ассоциацией по правам человека LEX XXI» совместно с новостным порталом Nord-News. Для участия удалось привлечь не только бельчан, но и жителей Сынжерейского района. Для понимания полной картины необходимо рассмотреть тему со всех ракурсов, поэтому организаторы пригласили как представителей гражданского общества, так и представителей публичной власти. К сожалению, к дискуссии не присоединились делегаты от Бельцкой примэрии, однако в гости приехал примар города Сынжерей Аркадий Ковалёв. Участники обсудили теоретические моменты транспарентности деятельности органов публичной власти, а также практические аспекты доступа к информации и проблемы с которыми сталкиваются граждане в попытках получить интересующие их данные. Это был первый опыт подобных встреч, и мы надеемся, что в будущем нам удастся развить это начинание, что позволит улучшить работу органов публичной власти и положительно скажется на жизни простых жителей.

Круглый стол проводился в рамках проекта «Мобилизация для мониторинга», реализуемого «Ассоциацией по правам человека LEX XXI», финансируемого Европейским Союзом и Фондом Конрада Аденауэра в рамках грантовой программы «Развитие местного гражданского общества в Республике Молдова».

------------------

On August 11, 2020, at 6 p.m., a round table took place in the open air, in front of Bălți City Hall, dedicated to the issue of transparency of public authorities, namely “Bălţi Mayoralty, the most transparent city hall. Is it an example for the local public administrations in Sangerei district? ”.

The event was organized by AO "Association for Human Rights LEX XXI" together with the Nord-News news portal. We managed to attract not only the citizens of Balti, but also the citizens of Singerei district. In order to understand the full picture, it is necessary to consider the subject from all points of view, so the organizers invited both representatives of civil society and representatives of the Balti LPA. Participants discussed the theoretical aspects of the transparency of public authorities' activities, as well as the practical aspects of access to information and the problems that citizens face in trying to obtain the data they are interested in. This was the first experience in such a format. we hope that in the future we will be able to develop this initiative, which will improve the work of public authorities and will have a positive impact on the lives of ordinary people.

The round table took place within the project "Mobilization for monitoring" implemented by the "Association for Human Rights LEX XXI", funded by the European Union and the Konrad Adenauer Foundation under the grant program "Development of local civil society in the Republic of Moldova".

Смотреть меньше
0 Комментарии

Educație și mediu: Gunoi 🔔Образование и окружающая среда: Мусор

🔔𝙀𝙙𝙪𝙘𝙖𝙩̦𝙞𝙚 𝙨̦𝙞 𝙢𝙚𝙙𝙞𝙪: 𝙂𝙪𝙣𝙤𝙞

🔔Образование и окружающая среда: Мусор

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

Читать больше
Educație și Mediu: Gunoi
Vorbim în 5 ediții speciale împreună cu Stella Jemna de la Aprinde Becul despre educație și mediu. --- Resurse utile: Amprenta ecologică - https://www.footpr...
0 Комментарии

UE-GIZ // „EcoCahul – Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

👉 Marți, 22 septembrie 2020, în Sala Mare a Palatului de Cultură ,,Nicolae Botgros” Mun. Cahul, a avut loc conferința de lansare a proiectului ”Eco Cahul – Cetățian implicat pentru un oraș curat” .

La ședința de lansare au participat: ...

Читать больше
0 Комментарии

Mici surprize pentru beneficiarii proiectului “Comunități inclusive prin dialog și participare”

Cu susținerea financiară din partea Ambasadei SUA în Republica Moldova „Asociația pentru Drepturile Omului LEX XXI” a pregătit mici surprize pentru beneficiarii proiectului “Comunități inclusive prin dialog și participare”.

--------------

При финансовой поддержке Посольства США в Молдове «Ассоциация по пра...

Читать больше
0 Комментарии
gallery image

🚮🖥📺Ce faceți cu un telefon de care nu mai aveți nevoie, cu un electrocasnic care nu mai este funcțional sau cu un televizor al cărui model este demult depășit? Știați că, de fapt, aceste tipuri de deșeuri sunt periculoase pentru mediu și pentru sănătate?

👉Doar...

Читать больше
Doar 4 din 10 chisinauieni se debaraseaza corect de e deseuri
Audio by Epidemic Sound - https://www.epidemicsound.com/ Afla mai multe! ONLINE: www.agora.md FACEBOOK: https://www.facebook.com/agora.md/ TELEGRAM: https://...
0 Комментарии

Două mii de lei pentru apă potabilă din apeduct

„Căram apa cu cisternele ruginite, apoi o puneam în bazine improvizate și o păstram acolo câteva săptămâni. Vă imaginați ce calitate avea acea apă stătătoare?”, povestește doamna Valentina Miron, care împreună cu Ecaterina Cașîneanu a mers prin localitate să-i convingă pe săteni s...

Читать больше
Două mii de lei pentru apă potabilă din apeduct :: Asociatia Presei Independente
Deja de un an, locuitorii comunei Lebedenco din raionul Cahul nu mai cară apă cu gălețile de la fântâni sau de la izvoarele aflate la mare depărtare. Acum satele Lebedenco…
0 Комментарии

Au schimbat apa dură din izvoare și fântâni pe cea filtrată de la robinete

În unul din articolele precedente, v-am relatat cum s-a schimbat viața localnicilor din două comune de la sudul Moldovei, Ursoaia și Lebedenco din raionul Cahul, după ce s-a construit un sistem modern de apeduct, astăzi „am poposit” în nordul țării, în raionul Florești. Deja de ...

Читать больше
Au schimbat apa dură din izvoare și fântâni pe cea filtrată de la robinete :: Asociatia Presei Independente
În unul din articolele precedente, v-am relatat cum s-a schimbat viața localnicilor din două comune de la sudul Moldovei, Ursoaia și Lebedenco din raionul Cahul, după ce s-a construit un…
0 Комментарии

Educație și mediu: Gunoi. Despre cum ne-am "îngropat" în gunoi, dar şi cum putem fi cetăţeni responsabili

gallery image
Читать больше
0 Комментарии

CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTULUI ,,EcoCahul - Cetățean implicat pentru un oraș curat!".

gallery image

UE-GIZ // „EcoCahul - Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

🆙 DRAGI PRIETENI,

VĂ INFORMĂM CĂ MARȚI, 22 SEPTEMBRIE 2020, LA ORA 14:00, ÎN SALA MARE A PALATULUI DE CULTURĂ ,,NICOLAE BOTGROS" MUN. CAHUL, VA AVEA LOC CONFERINȚA DE LANSARE A...

Читать больше
0 Комментарии

Peste 20 000 de computere vor fi transmise în școli pentru asigurarea învățământului la distanță

gallery image

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va transmite instituțiilor de învățământ cel puțin 20.000 de laptopuri, calculatoare sau tablete până la sfârșitul acestui an. Datele au fost prezentate de către Igor Șarov, ministrul Educației, Culturii și Cercetării în cadrul briefingului din 15 septembrie.

Читать больше
0 Комментарии

«Деньги не пахнут»: За деньги бельчан содержится единственный в городе общественный туалет

gallery image

«Деньги не пахнут»: За деньги бельчан содержится единственный в городе общественный туалет, в котором с жителей города берут плату за вход


Наличие бесплатного общественного туалета – это не прихоть, а норма в цивилизованном обществе. Однако в мун. Бэлць с общественными туалетами все очень запутано, а поиск бесплатного туалета закончится...

Читать больше
0 Комментарии