Prioritatea #1 - Domeniul Educației / Приоритет#1 Сфера образования

gallery image

(RO) ❕ Care sunt prioritățile tinerilor pe domeniul educației? 🤔 (на русском ниже ) Prima dintre cele 6 priorități este - Educația! Vezi mai jos care sunt punctele care le consideră tinerii importante și care cerem să fie puse pe agenda candidaților din acest an!

💸 inițierea discuțiilor cu privire la elaborarea unui program/plan eficient pentru combaterea fenomenului de corupție în sistemul de învățământ din Republica Moldova, care ar implica toți actorii cu competențe în domeniu la nivel local, național, precum și responsabilizarea acestora;

🏫 inițierea discuțiilor cu privire la eficientizarea și aplicare în masă a procesului educațional universitar, bazat pe principiile de învățământ dual;

🦺 inițierea discuțiilor cu privire la asigurarea unui mediu armonios și sigur pentru elevi în incinta instituțiilor de învățământ în vederea prevenirii și combaterii fenomenului de discriminare și hărțuire (fenomenul bullying-ului) pe criterii, cum ar fi: dizabilitate (necesitatea unui curriculum adaptat la necesitățile lor, săli și blocuri sanitare accesibile, literatură în format Braille, cadre didactice de sprijin suficiente, TIC accesibile necesităților copiilor cu dizabilități), etnie, religie, limbă, sex, etc;

👩‍💻inițierea discuțiilor privind dezvoltarea parteneriatelor pentru asigurarea tinerilor cu oportunități reduse din sistemul educațional cu calculatoare/tablete (cu titlu de împrumut sau donație) și acces la internet pentru fiecare, or care sunt din familie cu 2 și mai mulți copii care nu dispun de astfel de utilități pe timp de pandemie COVID-19;

💻 introducerea învățământului digital și dezvoltarea unei platforme naționale unice, de învățare, cu conținuturi educaționale digitale și instrumente de evaluare ce va putea fi utilizată continuu în situații similare COVID-19 și nu doar, ca alternativă a învățământului offline;

🚏 inițierea discuțiilor cu privire la asigurarea transportului gratuit pentru elevi și studenți pe parcursul studiilor în transportul public urban și interurban;

🚽 inițierea discuțiilor cu privire la sanitaria în școli și identificarea resurselor financiare întru a crea condiții adecvate pentru confortul elevilor în școli, în special abolirea practicilor de utilizarea a WC amplasate în curtea școlii și construirea blocurilor sanitare corespunzătoare în incinta instituțiilor de învățământ;

🤝 crearea unui parteneriat între MECC și alți actori în vederea dezvoltării și implementării mecanismelor de finanțare (burse și granturi nerambursabile) adresate studenților interesați de cercetare și inovație.


(RU) ❕ Каковы приоритеты молодежи в сфере образования? 🤔 Первый из 6 приоритетов - Образование! Посмотрите ниже, какие моменты молодые люди считают важными и которые мы настоятельно просим включить в повестку дня кандидатов в этом году!

💸 инициирование дискуссии по разработке эффективной программы / плана действий по борьбе с коррупцией в системе образования Республики Молдова, которая будет привлекать всех субъектов, обладающих навыками в области на местном, национальном уровне, и их подотчетность;

🏫 инициирование дискуссий по эффективности и массового применения в учебном процессе университетов, основанного на принципах двойного образования;

🦺 инициирование обсуждений по обеспечению гармоничной и безопасной среды для учащихся в образовательных учреждениях с целью предотвращения и борьбы с явлением дискриминации и домогательства (Bullying) по таким критериям, как: инвалидность (необходимость в учебной программе, адаптированной к потребностям доступные комнаты и туалеты, литература Брайля, достаточное количество поддерживающих учителей, ТИК, доступные для нужд детей с ограниченными возможностями), этническая принадлежность, религия, язык, пол и т. д.

👩‍💻инициирование дискуссий о развитии партнерских отношений с целью предоставления молодым людям с ограниченными возможностями в системе образования компьютерами / планшетами (в качестве займа или пожертвования) и доступ к Интернету для каждого, или кто из семьи с 2-х и более детей, которые не имеют таких утилит во время пандемии COVID-19;

💻 внедрение цифрового образования и развитие уникальной национальной платформы обучения с цифровым содержанием образования и оценкой инструментами, которые можно использовать непрерывно в качестве альтернативы для традиционной системы образования, включая подобных ситуациях как COVID-19 и не только;

🚏 инициировать обсуждения о предоставлении бесплатного транспорта школьникам и студентам во время учебы в городском и междугородном общественном транспорте;

🚽инициирование дискуссий по вопросам санитарии в школах и определение финансовых ресурсов для создания соответствующих условий для комфорта учащихся в школах, в частности отмена практики использования туалетов во дворе школы и строительство санитарные блоки в образовательных учреждениях;

🤝создание партнерства между Министерством Образования, Культуры и Исследований (MECC) и другими участниками с целью разработки и реализации механизмов финансирования (стипендии и гранты) для студентов, заинтересованных в исследованиях и инновациях Министерства Образования, Культуры и Исследований.


SeeLess
0 Comments

Ce este discriminaria? / Что такое дискриминация?

gallery image

❗Discriminarea este o problemă majoră care persistă în societatea noastră chiar daca ea este interzisă prin lege!

📣An de an în Republic...

ReadMore
0 Comments

Dreptul la sanatate!

gallery image

📣Conform noului raport al Agenției pentru Drepturi Fundamentale (FRA), măsurile de combatere a pandemiei de COVID-19 determină o implicare majoră în drepturile fundamentale ale tuturor cetățenilor, inclusiv asupra dreptului la viață și la sănătate....

ReadMore
0 Comments

Mecanismele de protecție a victimelor violenței în familie

+4

Femeile rămân a fi cea mai afectată categorie de persoane supuse violenței în familie. În data de 20 ianuarie, 2021 mai mulți activiști civici, reprezentanți ai ONG și echipa ADO Lex XXI s-au adunat pentru a discuta acest fenomen și anume „Mecanismele de protecție a victimelor violenței în familie folosite de Inspectoratul de Poliție Balți”.

Evenime...

ReadMore
0 Comments

VERNISAJUL DE PICTURĂ cu genericul ”ORAȘUL MEU UN LOC CURAT!”

+4

UE // „EcoCahul - Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

👉 La 16 ianuarie 2020, a fost organizat VERNISAJUL DE PICTURĂ cu genericul ”ORAȘUL MEU UN LOC CURAT!”, în cadrul proiectului ”EcoCahul - Cetățean implicat pentru un oraș curat!”.

ReadMore
0 Comments

Conflict de interese admis de directorul Întreprinderii Municipale Direcția de Troleibuze din Bălți

gallery image

Unele Întreprinderi Municipale din Bălți sunt conduse de persoane cu foarte multe probleme la capitolul integritate. La sesizarea Asociației pentru Drepturile Omului Lex XXI, Autoritate Națională de Integritate a stabilit conflict de interese admis de directorul Întreprinderii Municipale "Direcția de Troleibuze din Bălți...

ReadMore
0 Comments

Invitație – Vernisaj de pictură

gallery image

🆕 UE // „EcoCahul – Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

🤩 Vă invităm să participați la VERNISAJUL DE PICTURĂ cu ge...

ReadMore
0 Comments

Ședințe cu membrii grupului de lucru pentru evaluarea lucrărilor în cadrul concursului de pictură

+2

🆕 UE // „EcoCahul – Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

👉 La 14 ianuarie 2021, la sediul AO Perspectiva, membrii g...

ReadMore
0 Comments

Workshopul „Evaluarea ofertelor și achizițiilor publice” organizat de ”ADO Lex XXI”

+5

Reprezentanții APL, experți în achiziții publice, reprezentanți ai ONG și activiștii civici au participat, la data de 12 ianuarie 2021, la workshopul „Evaluarea ofertelor și achizițiilor publice” organizat de ”Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI”. În cadrul evenimentului au fost prezentate, analizate și discutate următoarele subiecte:

– Desch...

ReadMore
0 Comments

Ti-a fost limitat accesul la educatie? / Ваш доступ к образованию был ограничен?

gallery image

📢Pandemia COVID-19 a afectat semnificativ tinerii încadrați în sistemul educațional, aceștia nu au putut participa calitativ în cadrul procesului de învățământ din cauza lipsei accesului la Internet sau Calculator!


❗De la 11 Martie 2020 - când au fost închise toate instituțiile de învățământ și s-a trecut la lecțiile on-line 16000 de ele...

ReadMore
0 Comments

Anul trecut a fost foarte dificil pentru mulți, afectând starea noastră financiară, psihologică, fizică dar și modul nostru de viață obișnuit./ Прошлый год был для многих очень тяжким, повлияв на наше финансовое, психологическое, физическое состояние, на наш привычный образ жизни.

gallery image

[RO]

❗Anul trecut a fost foarte dificil pentru mulți, afectând starea noastră financiară, psihologică, fizică dar și modul nostru de viață obișnuit.

ReadMore
0 Comments