Femeile trebuie să fie incluse în lista cetățenilor de onoare a municipiului Bălți

gallery image

”Femeile trebuie să fie incluse în lista cetățenilor de onoare a municipiului Bălți” a fost concluzia participanților la masa rotundă organizată la 29 noiembrie 2020 de AO ”Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI”.

Tema discuției ”Excelența feminină pusă în lumină” i-a interesat și i-a adunat pe reprezentanți ai ONG-urilor, activiști civici, consilieri municipali, deputata în parlamentul RM, reprezentanți ai partidelor politice și reprezentanți ai presei locale. În opinia participanților Femeia întotdeauna a fost activă, combinînd mai multe activități concomitent, casa, munca, copiii, etc. dar stereotipurile formate mai mulți ani în urmă o împiedicau să se autoproclameze și să iasă la ”lumină”. O altă idee care a fost discutată erau domeniile de activitate a femeilor și neîncrederea sau chiar scepticismul celor din jur la unele funcții ocupate de femei.

De asemenea unul din reperele pentru discuții aprinse a fost lista femeilor din municipiul Bălți care pot pretinde la titlul de cetățeană de onoare și ce merite le califică pentru acest titlu. Participanții au înaintat mai multe candidaturi, aducând dovezi afirmative. Fiecare din candidaturi a fost recunoscută ca o femeie renumită în municipiul Bălți și care merită de a i se conferi titlul de cetățeană de onoare.

Activitatea a fost organizată în cadrul proiectului „Moldova contra discriminării” implementat de către Gender-Centru în parteneriat cu IREX Europe și Genderdoc-M, cu susținerea financiară a Uniunii Europene.

În scurt timp va apărea video materialul în baza evenimentului.

___________________________________________________________

"Women must be included in the list of honorary citizens of Balti" was the conclusion of the participants in the round table organized on November 29, 2020 by AO "Association for Human Rights Lex XXI".

The topic of discussion "Feminine Excellence highlighted" interested and brought together representatives of NGOs, civic activists, municipal councilors, MP in the parliament of the Republic of Moldova, representatives of political parties and representatives of the local press. According to the participants, the woman was always active, combining several activities at the same time, home, work, children, etc. but the stereotypes formed several years ago prevented her from proclaiming herself and coming to light. Another idea that was discussed was the fields of activity of women and the distrust or even skepticism of those around them in some positions held by women.

Also one of the landmarks for heated discussions was the list of women from Balti who can apply for the title of honorary citizen and what merits qualify them for this title. Participants submitted several applications, providing affirmative evidence. Each of the candidates was recognized as a famous woman in Balti and who deserves to be awarded the title of honorary citizen.

The activity was organized within the project "Moldova against discrimination" implemented by Gender-Center in partnership with IREX Europe and Genderdoc-M, with the financial support of the European Union.

________________________________________________________________

«Женщины должны быть включены в список почетных граждан мун. Бэлць» - таков вывод участников круглого стола, организованного 29 ноября 2020 года ОО «Ассоциацией по правам человека Lex XXI».

Тема обсуждения «Женское совершенство выходит на свет» заинтересовала и собрала представителей общественных организаций, гражданских активистов, депутатов городского совета, депутатов парламента Республики Молдова, представителей политических партий и местной прессы. По словам участников, женщина всегда была активной, совмещая одновременно несколько занятий: дом, работу, детей и т. д., но стереотипы, сформировавшиеся много лет назад, мешали ей заявить о себе и выйти на свет. Другая идея, которая обсуждалась, касалась сфер деятельности женщин и недоверия или даже скептицизма со стороны окружающих на занятие женщинами некоторых должностей.

Также одной из тем для бурных дискуссий стал список женщин из Бельц, которые могут претендовать на звание почетной гражданки, и какие заслуги дают им право на это звание. Участники подали несколько заявлений, предоставив подтверждающие доказательства. Каждая из претенденток была признана в Бельцах известной женщиной, достойной присвоения звания почетного гражданина.

Мероприятие было организовано в рамках проекта «Молдова против дискриминации», реализуемого Gender-Center в партнерстве с IREX Europe и Genderdoc-M, при финансовой поддержке Европейского Союза.

SeeLess
0 Comments

VERNISAJUL DE PICTURĂ cu genericul ”ORAȘUL MEU UN LOC CURAT!”

+4

UE // „EcoCahul - Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

👉 La 16 ianuarie 2020, a fost organizat VERNISAJUL DE PICTURĂ cu genericul ”ORAȘUL MEU UN LOC CURAT!”, în cadrul proiectului ”EcoCahul - Cetățean implicat pentru un oraș curat!”.

ReadMore
0 Comments

Conflict de interese admis de directorul Întreprinderii Municipale Direcția de Troleibuze din Bălți

gallery image

Unele Întreprinderi Municipale din Bălți sunt conduse de persoane cu foarte multe probleme la capitolul integritate. La sesizarea Asociației pentru Drepturile Omului Lex XXI, Autoritate Națională de Integritate a stabilit conflict de interese admis de directorul Întreprinderii Municipale "Direcția de Troleibuze din Bălți...

ReadMore
0 Comments

Invitație – Vernisaj de pictură

gallery image

🆕 UE // „EcoCahul – Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

🤩 Vă invităm să participați la VERNISAJUL DE PICTURĂ cu ge...

ReadMore
0 Comments

Ședințe cu membrii grupului de lucru pentru evaluarea lucrărilor în cadrul concursului de pictură

+2

🆕 UE // „EcoCahul – Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

👉 La 14 ianuarie 2021, la sediul AO Perspectiva, membrii g...

ReadMore
0 Comments

Workshopul „Evaluarea ofertelor și achizițiilor publice” organizat de ”ADO Lex XXI”

+5

Reprezentanții APL, experți în achiziții publice, reprezentanți ai ONG și activiștii civici au participat, la data de 12 ianuarie 2021, la workshopul „Evaluarea ofertelor și achizițiilor publice” organizat de ”Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI”. În cadrul evenimentului au fost prezentate, analizate și discutate următoarele subiecte:

– Desch...

ReadMore
0 Comments

Ti-a fost limitat accesul la educatie? / Ваш доступ к образованию был ограничен?

gallery image

📢Pandemia COVID-19 a afectat semnificativ tinerii încadrați în sistemul educațional, aceștia nu au putut participa calitativ în cadrul procesului de învățământ din cauza lipsei accesului la Internet sau Calculator!


❗De la 11 Martie 2020 - când au fost închise toate instituțiile de învățământ și s-a trecut la lecțiile on-line 16000 de ele...

ReadMore
0 Comments

Anul trecut a fost foarte dificil pentru mulți, afectând starea noastră financiară, psihologică, fizică dar și modul nostru de viață obișnuit./ Прошлый год был для многих очень тяжким, повлияв на наше финансовое, психологическое, физическое состояние, на наш привычный образ жизни.

gallery image

[RO]

❗Anul trecut a fost foarte dificil pentru mulți, afectând starea noastră financiară, psihologică, fizică dar și modul nostru de viață obișnuit.

ReadMore
0 Comments

Justitie pentru tineri - susținere juridica și psihologică pentru tineri

Una dintre marile provocări ale acestui an este pandemia COVID-19 care a venit cu regulile sale și a dat planurile peste cap practic ale fiecăruia dintre noi. A trebuit să ne acomodăm rapid cu mediul online, iar tinerii au devenit supraîncărcați și suprasolicitați. Această trecere bruscă la o nouă realitate a cauzat stări depresive și anxietate, dar și ca...

ReadMore
YouTube
Дивіться відео, слухайте улюблену музику, завантажуйте оригінальний контент і діліться всім цим із друзями, сім'єю й цілим світом на YouTube.
0 Comments

De ce avem nevoie de egalitate de gen?

+5

De ce avem nevoie de egalitate de gen? De ce e nevoie de luat în calcul și factorul de gen în procesul bugetar? Acestea au fost subiectele abordate astăzi 29 decembrie în cadrul discuției organizate de echipa Asociației pentru Drepturile Omului Lex XXI. Se pare că decidenții nu cunosc că ar trebui mereu să țină cont de structura populației și necesitățile...

ReadMore
0 Comments

Ședințe cu membrii grupului de lucru pentru achiziţii

🆕 UE // „EcoCahul - Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

La 18 și 24 decembrie 2020, în sala de ședințe a Primăriei mun. Cahul, Asociația Obștească ”Perspectiva” a organizat ședințe cu membrii grupului de lucru pentru achiziţii, cu priv...

ReadMore
0 Comments