Asociația Obștească “Perspectiva” anunţă tender privind procurarea pubelelor și a urnelor stradale pentru gunoi în cadrul proiectului „EcoCahul – Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

gallery image

1.    Denumirea autorității contractante: Asociația Obștească "Perspectiva",

2.    C/F: 1010620000640

3.    Obiectul achiziției: pubele și urne stradale pentru gunoi.

4.    Data publicării anunțului: 01.12.2020

5.    Sursa alocației: Asociația Obștească "Perspectiva" este beneficiară a Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul "EcoCahul – Cetățean implicat pentru un oraș curat", mun. Cahul, în parteneriat cu Primăria Municipiului Cahul. Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru Regiunea Sud este Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale ”CONTACT-Cahul”.

6.    Termen de livrare: 60 zile calendaristice

7.    Locul livrării: mun. Cahul, str. Prospectul Republicii 17, of. 40

8.    Modalități de plată: prin transfer în baza facturii fiscale.

9.    Criteriul de evaluare: Calitatea bunului elaborat și cel mai mic preț.

10. Asociația Obștească "Perspectiva" invită agenții economici interesați, care îi poate satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție a pubelelor și a urnelor stradale pentru gunoi specificate http://www.aoperspectiva.org/anunt-de-participare-privind-procurarea-pubelelor-si-a-urnelor-stradale-pentru-gunoi-in-cadrul-proiectului-ecocahul-cetatean-implicat-pentru-un-oras-curat/

11.Pentru a participa la concursul de achiziție agenții economici trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoarele documente:

Oferta de preț confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului, cu indicarea caracteristicilor produselor propuse, cantitatea, prețul unitar și suma totală per ofertă cu cota TVA 0, conform formularul ofertei (F1.1), specificații tehnice și preț (F2.1 și F2.2);

Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii și extras din registrul de stat al persoanelor juridice, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului;

Rechizitele bancare cu ștampila băncii deserventă;

Certificat de conformitate;

Informații generale despre participant și lista principalelor livrări, confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

12.   Agenții economici interesați pot obține informații suplimentare la următoarele date de contact:

a.     telefonul: +373 60 77 97 00

b.    E-mail: aoperspectiva@gmail.com

c.     Numele și prenumele persoanei responsabile: Nicolae Mocanu


13.   Depunerea ofertelor:

- Termenul de depunere a ofertelor: până la ora 15:00, data 15.12.2020.

- Ofertele trebuie să fie depuse după cum urmează:

a.    Personal în plic sigilat la: AO Perspectiva, str. Prospectul Republicii 17, of. 40, mun. Cahul, MD-3909, Republica Moldova. Plicul va fi marcat "COP LOT 1 sau 2, [denumirea ofertantului]";

b.    Electronic la adresa: aoperspectiva@gmail.com, indicându-se în subiectul mesajului "COP LOT 1 sau 2, [denumirea ofertantului]".

- Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări cu număr și data de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile.

- Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Termenul de valabilitate a ofertei: 30 zile.


Nicolae Mocanu

Președinte AO Perspectiva                       ___________________ L.Ș.

SeeLess
0 Comments

Este posibilă discriminarea pe criteriu etnic a pacienților Spitalului Clinic Bălți?

Este posibilă ostilitatea etnică atunci când se tratează pacienții din Spitalul Clinic Bălți? Povestea dificilă a lui Anastasia Sergeenko, un reprezentant al romilor Bălți.

Urmăriți materialul video în care Anastasia Sergheenco, o reprezentantă a romilor, va relata dificultățile cu care se c...

ReadMore
0 Comments

Atelier de instruire în scriere de proiecte cu membrii grupului de inițiativă din com. Găvănoasa

⚠️ La 16 februarie 2021, membrii Grupului de Inițiativă “Tinerii schimbă comunitatea” din com. Găvănoasa, r. Cahul au participat la "Atelier de instruire în scriere de proiecte", unde au cunoscut ce este un proiect, care sunt principiile, component...

ReadMore
0 Comments

Ateliere de instruire în scriere de proiecte cu membrii grupului de inițiativă din com. Manta

+2

👉 La 13 și 19 februarie 2021, membrii Grupului de Inițiativă “Puterea Prieteniei” din com. Manta, r. Cahul au participat la "Ateliere de instruire în scriere de proiecte", unde au cunoscut ce este un proiect, care sunt principiile, componentele, ...

ReadMore
0 Comments

Istorii de activism comunitar: Laurențiu Mutruc

gallery image

Laurențiu Mutruc este un tânăr activist, absolvent al

ReadMore
0 Comments

Istorii de activism comunitar: Liliana Bacal

gallery image

În Sălcuța, r. Căușeni, a fost lansată Săptămâna Transparenței Locale – o campanie de informare a populației privind asigurarea transparenței și promovarea accesului la informații de interes public.


Inițiativa este desfășurată de lidera comunitară și absolventa

ReadMore
0 Comments

Istorii de activism comunitar: Svetlana Busuioc

‼De azi, vă prezentăm istoriile de succes ale absolvenților și absolventelor

ReadMore
0 Comments

La Cahul au ajuns pubele și urne de gunoi stradale!

🆕 UE // „EcoCahul – Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

🤩 Dragi prieteni, vă informăm că pe parcursul zilei de ast...

ReadMore
0 Comments

Discuții cu referire la noul Plan Urbanistic General municipiului Bălți

+3

În februarie, Asociația pentru Drepturile Omului LEX21, împreună cu activiștii societății civile, au organizat o serie de discuții online despre noul Plan Urbanistic General a mun. Bălti. Vă invităm să-i vadă: 


В феврале «Ассоциация по правам человека LEX21» совместно с гражданскими активиста...

ReadMore
Disutie Alexandr Baicalov
Discuție cu Alexandr Baicalov cu referire la noul Plan Urbanistic General ce urmează să fie adoptat de către primăria municipiului Bălți.
0 Comments

Ședință de lucru cu Tinerii din com. Găvănoasa

👉La 10.02.2021, membrii Grupului de Inițiativă din com. Găvănoasa, r. Cahul au participat la ședința de lucru privind elaborarea viziunii de dezvoltare a comunității și oportunităților pentru tineri din localitate, și a planului de acțiuni privin...

ReadMore
0 Comments

Ședință de lucru APL - Tineri în com. Manta

👉La 05.02.2021, membrii Grupului de Inițiativă “Puterea Prieteniei” din com. Manta, r. Cahul au participat la ședința de lucru privind elaborarea viziunii de dezvoltare a comunității și oportunităților pentru tineri din localitate, și a planului ...

ReadMore
0 Comments