De ce avem nevoie de egalitate de gen?

+5

De ce avem nevoie de egalitate de gen? De ce e nevoie de luat în calcul și factorul de gen în procesul bugetar? Acestea au fost subiectele abordate astăzi 29 decembrie în cadrul discuției organizate de echipa Asociației pentru Drepturile Omului Lex XXI. Se pare că decidenții nu cunosc că ar trebui mereu să țină cont de structura populației și necesitățile oamenilor într-un mod echitabil. Aceste procese sunt abordate în cadrul bugetării sensibile la gen. Orice bugetare trebuie să fie inclusiv sensibilă la gen. Participanții au aflat și au discutat exemple cand nu se iau în calcul necesitățile femeilor la construcția drumurilor , la instalarea iluminatului stradal, la finanțarea prioritara pe a tipurilor de sport favorabile barbatilor (atunci cand se construies terenuri de fotbal, sali de box etc etc.) Aceste subiecte au starnit discuții contradictorii însă publicul a constatat că incusiv și necesitățile persoanelor cu nevoi speciale trebuie luate în calcul atunci cand se investește în infrastructură, cu atat mai mult femeile care sunt o parte considerabilă a populației nu pot fi neglijate.

Activitatea a fost organizată în cadrul proiectului „Moldova contra discriminării” implementat de către Gender-Centru în parteneriat cu IREX Europe și Genderdoc-M, cu susținerea financiară a Uniunii Europene.

--------------

Why do we need gender equality? Why does the gender factor need to be taken into account in the budget process? These were the topics addressed today, December 29, in the discussion organized by the team of the Association for Human Rights Lex XXI. It seems that decision makers do not know that they should always take into account the structure of the population and the needs of the people in a fair way. These processes are addressed in gender-sensitive budgeting. Any budget must be gender sensitive. Participants found and discussed examples when women's needs are not taken into account in road construction, street lighting installation, priority funding for types of sports favorable to men (when building football fields, boxing halls, etc., etc.) These topics have provoked contradictory discussions, but the public has found that even the needs of people with special needs must be taken into account when investing in infrastructure, especially women who are a significant part of the population can not be neglected.

The activity was organized within the project "Moldova against discrimination" implemented by Gender-Center in partnership with IREX Europe and Genderdoc-M, with the financial support of the European Union.

_____________________

Зачем нам нужно гендерное равенство? Почему необходимо учитывать гендерный фактор в бюджетном процессе? Об этом говорилось сегодня, 29 декабря, в ходе дискуссии, организованной командой «Ассоциации по правам человека LEX XXI». Кажется, что лица, принимающие решения, не знают, что они всегда должны справедливо учитывать структуру населения и потребности людей. Эти процессы учитываются при составлении бюджета с учетом гендерных аспектов. Любой бюджет должен учитывать гендерные аспекты. Участники нашли и обсудили примеры, когда потребности женщин не учитываются при строительстве дорог, установке уличного освещения, приоритетном финансировании для мужчин, ориентированных на спорт (при строительстве футбольных полей, залов для бокса и т. д.) Эти темы вызвали интересные дискуссии в процессе которых были высказаны разные точки зрения, но участники отметили, что даже нужды людей с особыми потребностями должны приниматься во внимание при инвестировании в инфраструктуру, и тем более это необходимо, если говорить о женщинах, которые составляют значительную часть населения.

Мероприятие было организовано в рамках проекта «Молдова против дискриминации», реализуемого Gender-Center в партнерстве с IREX Europe и Genderdoc-M, при финансовой поддержке Европейского Союза.

SeeLess
0 Comments

VERNISAJUL DE PICTURĂ cu genericul ”ORAȘUL MEU UN LOC CURAT!”

+4

UE // „EcoCahul - Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

👉 La 16 ianuarie 2020, a fost organizat VERNISAJUL DE PICTURĂ cu genericul ”ORAȘUL MEU UN LOC CURAT!”, în cadrul proiectului ”EcoCahul - Cetățean implicat pentru un oraș curat!”.

ReadMore
0 Comments

Conflict de interese admis de directorul Întreprinderii Municipale Direcția de Troleibuze din Bălți

gallery image

Unele Întreprinderi Municipale din Bălți sunt conduse de persoane cu foarte multe probleme la capitolul integritate. La sesizarea Asociației pentru Drepturile Omului Lex XXI, Autoritate Națională de Integritate a stabilit conflict de interese admis de directorul Întreprinderii Municipale "Direcția de Troleibuze din Bălți...

ReadMore
0 Comments

Invitație – Vernisaj de pictură

gallery image

🆕 UE // „EcoCahul – Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

🤩 Vă invităm să participați la VERNISAJUL DE PICTURĂ cu ge...

ReadMore
0 Comments

Ședințe cu membrii grupului de lucru pentru evaluarea lucrărilor în cadrul concursului de pictură

+2

🆕 UE // „EcoCahul – Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

👉 La 14 ianuarie 2021, la sediul AO Perspectiva, membrii g...

ReadMore
0 Comments

Workshopul „Evaluarea ofertelor și achizițiilor publice” organizat de ”ADO Lex XXI”

+5

Reprezentanții APL, experți în achiziții publice, reprezentanți ai ONG și activiștii civici au participat, la data de 12 ianuarie 2021, la workshopul „Evaluarea ofertelor și achizițiilor publice” organizat de ”Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI”. În cadrul evenimentului au fost prezentate, analizate și discutate următoarele subiecte:

– Desch...

ReadMore
0 Comments

Ti-a fost limitat accesul la educatie? / Ваш доступ к образованию был ограничен?

gallery image

📢Pandemia COVID-19 a afectat semnificativ tinerii încadrați în sistemul educațional, aceștia nu au putut participa calitativ în cadrul procesului de învățământ din cauza lipsei accesului la Internet sau Calculator!


❗De la 11 Martie 2020 - când au fost închise toate instituțiile de învățământ și s-a trecut la lecțiile on-line 16000 de ele...

ReadMore
0 Comments

Anul trecut a fost foarte dificil pentru mulți, afectând starea noastră financiară, psihologică, fizică dar și modul nostru de viață obișnuit./ Прошлый год был для многих очень тяжким, повлияв на наше финансовое, психологическое, физическое состояние, на наш привычный образ жизни.

gallery image

[RO]

❗Anul trecut a fost foarte dificil pentru mulți, afectând starea noastră financiară, psihologică, fizică dar și modul nostru de viață obișnuit.

ReadMore
0 Comments

Justitie pentru tineri - susținere juridica și psihologică pentru tineri

Una dintre marile provocări ale acestui an este pandemia COVID-19 care a venit cu regulile sale și a dat planurile peste cap practic ale fiecăruia dintre noi. A trebuit să ne acomodăm rapid cu mediul online, iar tinerii au devenit supraîncărcați și suprasolicitați. Această trecere bruscă la o nouă realitate a cauzat stări depresive și anxietate, dar și ca...

ReadMore
YouTube
Дивіться відео, слухайте улюблену музику, завантажуйте оригінальний контент і діліться всім цим із друзями, сім'єю й цілим світом на YouTube.
0 Comments

Ședințe cu membrii grupului de lucru pentru achiziţii

🆕 UE // „EcoCahul - Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

La 18 și 24 decembrie 2020, în sala de ședințe a Primăriei mun. Cahul, Asociația Obștească ”Perspectiva” a organizat ședințe cu membrii grupului de lucru pentru achiziţii, cu priv...

ReadMore
0 Comments

Concurs de Pictură ”ORAȘUL MEU UN LOC CURAT!”

gallery image

🤩 Vă invităm să participați la Concursul de Pictură cu genericul ”ORAȘUL MEU UN LOC CURAT!” organizat în cadrul proiectului ”EcoCahul – Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

ReadMore
0 Comments