Mecanismele de protecție a victimelor violenței în familie

+4

Femeile rămân a fi cea mai afectată categorie de persoane supuse violenței în familie. În data de 20 ianuarie, 2021 mai mulți activiști civici, reprezentanți ai ONG și echipa ADO Lex XXI s-au adunat pentru a discuta acest fenomen și anume „Mecanismele de protecție a victimelor violenței în familie folosite de Inspectoratul de Poliție Balți”.

Evenimentul a avut loc în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Bălți și Organizația Guvernamentală ”Oficiul Avocatul Poporului”. Reprezentanții acestor instituții au vorbit despre fenomenul violenței contra femeilor în zilele noastre, despre datele statistice și cel mai important despre metodele de diminuare a acestui fenomen.

De asemenea au fost menționate și serviciile de care pot beneficia victimele violenței, cum ar fi: Informare și orientare în cazurile de violență în familie; Consiliere; Consiliere juridică primară; Redirecționarea către alte servicii, în funcție de necesități; Ghidare și susținere; Asistența gratuită a avocatului și psihologului. Reprezentantul IP Bălți a relatat participanților cum se aplică în practică toate aceste noțiuni și care este situația în mun. Bălți.

Activitatea a fost organizată în cadrul proiectului „Moldova contra discriminării” implementat de către Gender-Centru în parteneriat cu IREX Europe și Genderdoc-M, cu susținerea financiară a Uniunii Europene.

___________________________

Женщины остаются наиболее уязвимой категорией людей, подвергающихся домашнему насилию. 20 января 2021 года несколько гражданских активистов, представители НПО и команда ADO Lex XXI собрались, чтобы обсудить это явление, а именно «Механизмы защиты жертв домашнего насилия, используемые Инспекцией Полиции Бельц».

Мероприятие прошло при сотрудничестве с инспекцией полиции Бэлць и государственной организацией «Народный Адвокат». Представители этих учреждений рассказали о феномене насилия в отношении женщин в настоящее время, о статистических данных и, самое главное, о методах уменьшения этого явления.

Были также упомянуты услуги, которые могут помочь жертвам насилия, такие как: информация и рекомендации в случаях домашнего насилия; Консультации; Первичная юридическая консультация; Перенаправление на другие сервисы по мере необходимости; Сопровождение и поддержка; Бесплатная помощь юриста и психолога. Представитель ИП Бельц рассказал участникам, как все эти понятия применяются на практике и какова ситуация в муниципии Бельцы.

Мероприятие было организовано в рамках проекта «Молдова против дискриминации», реализуемого Gender-Center в партнерстве с IREX Europe и Genderdoc-M, при финансовой поддержке Европейского Союза.

_____________________________________

Women remain the most affected category of people subjected to domestic violence. On January 20, 2021, several civic activists, NGO representatives and the ADO Lex XXI team gathered to discuss this phenomenon, namely "Mechanisms for the protection of victims of domestic violence used by the Balti Police Inspectorate".

The event took place in collaboration with the Balti Police Inspectorate and the Governmental Organization "People's Advocate Office". The representatives of these institutions spoke about the phenomenon of violence against women nowadays, about the statistical data and most importantly about the methods of diminishing this phenomenon.

The services that victims of violence can benefit from were also mentioned, such as: Information and guidance in cases of domestic violence; Counseling; Primary legal advice; Redirection to other services, as needed; Guidance and support; Free assistance from a lawyer and a psychologist. The representative of IP Bălți told the participants how all these notions are applied in practice and what is the situation in Bălți municipality.

The activity was organized within the project "Moldova against discrimination" implemented by Gender-Center in partnership with IREX Europe and Genderdoc-M, with the financial support of the European Union.

SeeLess
0 Comments

Este posibilă discriminarea pe criteriu etnic a pacienților Spitalului Clinic Bălți?

Este posibilă ostilitatea etnică atunci când se tratează pacienții din Spitalul Clinic Bălți? Povestea dificilă a lui Anastasia Sergeenko, un reprezentant al romilor Bălți.

Urmăriți materialul video în care Anastasia Sergheenco, o reprezentantă a romilor, va relata dificultățile cu care se c...

ReadMore
0 Comments

Atelier de instruire în scriere de proiecte cu membrii grupului de inițiativă din com. Găvănoasa

⚠️ La 16 februarie 2021, membrii Grupului de Inițiativă “Tinerii schimbă comunitatea” din com. Găvănoasa, r. Cahul au participat la "Atelier de instruire în scriere de proiecte", unde au cunoscut ce este un proiect, care sunt principiile, component...

ReadMore
0 Comments

Ateliere de instruire în scriere de proiecte cu membrii grupului de inițiativă din com. Manta

+2

👉 La 13 și 19 februarie 2021, membrii Grupului de Inițiativă “Puterea Prieteniei” din com. Manta, r. Cahul au participat la "Ateliere de instruire în scriere de proiecte", unde au cunoscut ce este un proiect, care sunt principiile, componentele, ...

ReadMore
0 Comments

Istorii de activism comunitar: Laurențiu Mutruc

gallery image

Laurențiu Mutruc este un tânăr activist, absolvent al

ReadMore
0 Comments

Istorii de activism comunitar: Liliana Bacal

gallery image

În Sălcuța, r. Căușeni, a fost lansată Săptămâna Transparenței Locale – o campanie de informare a populației privind asigurarea transparenței și promovarea accesului la informații de interes public.


Inițiativa este desfășurată de lidera comunitară și absolventa

ReadMore
0 Comments

Istorii de activism comunitar: Svetlana Busuioc

‼De azi, vă prezentăm istoriile de succes ale absolvenților și absolventelor

ReadMore
0 Comments

La Cahul au ajuns pubele și urne de gunoi stradale!

🆕 UE // „EcoCahul – Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

🤩 Dragi prieteni, vă informăm că pe parcursul zilei de ast...

ReadMore
0 Comments

Discuții cu referire la noul Plan Urbanistic General municipiului Bălți

+3

În februarie, Asociația pentru Drepturile Omului LEX21, împreună cu activiștii societății civile, au organizat o serie de discuții online despre noul Plan Urbanistic General a mun. Bălti. Vă invităm să-i vadă: 


В феврале «Ассоциация по правам человека LEX21» совместно с гражданскими активиста...

ReadMore
Disutie Alexandr Baicalov
Discuție cu Alexandr Baicalov cu referire la noul Plan Urbanistic General ce urmează să fie adoptat de către primăria municipiului Bălți.
0 Comments

Ședință de lucru cu Tinerii din com. Găvănoasa

👉La 10.02.2021, membrii Grupului de Inițiativă din com. Găvănoasa, r. Cahul au participat la ședința de lucru privind elaborarea viziunii de dezvoltare a comunității și oportunităților pentru tineri din localitate, și a planului de acțiuni privin...

ReadMore
0 Comments

Ședință de lucru APL - Tineri în com. Manta

👉La 05.02.2021, membrii Grupului de Inițiativă “Puterea Prieteniei” din com. Manta, r. Cahul au participat la ședința de lucru privind elaborarea viziunii de dezvoltare a comunității și oportunităților pentru tineri din localitate, și a planului ...

ReadMore
0 Comments