9 martie 2021, au fost discutate rezultatele implementării planurilor locale anticorupție

Astăzi, 9 martie 2021, au fost discutate rezultatele implementării planurilor locale anticorupție în raianele Drochia, Florești, Soroca și Edineț. AO „Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI” și Clinica Juridică Universitară Bălți au prezentat public Rapoartele alternative de monitorizare a acestor planuri.

La eveniment au participat reprezentanții APL și CNA cît și reprezentanții societății civile, care au avut posibilitatea să se familiarizeze cu Rapoartele elaborate și să-și exprime opiniile și sugestiile asupra lor.

Au fost disuctate rezultatele cantitative și calitative a implementării planurilor locale antiorupție. De asemenea au fost accentuate realizările și dificiențele administrațiilor locale din raianele Drochia, Florești, Soroca și Edineț. În final Experții au formulat o serie de recomandări pentru fiecare din autoritățile locale supuse monitorizării, precum și pentru mecanismul național de monitorizare.

Rapoartele alternative au fost elaborate în cadrul Programului de granturi mici pentru monitorizarea alternativă a planurilor anticorupție sectoriale și locale al proiectului „Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova”, implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei.

___________________________________

Сегодня, 9 марта 2021 года, обсуждались результаты реализации местных планов по борьбе с коррупцией в районах Дрокия, Флорешть, Сорока и Единец. ОО «Ассоциация по правам человека Lex XXI» и Юридическая клиника Бельцкого университета публично представили Альтернативные отчеты по мониторингу этих планов.

В мероприятии приняли участие представители органов местного публичного управления и Национального Центра по Борьбе с Коррупцией, а также представители гражданского общества, которые имели возможность ознакомиться с подготовленными отчетами и высказать свое мнение и предложения по ним.

Обсуждались количественные и качественные результаты реализации местных антикоррупционных планов. Также были подчеркнуты достижения и трудности местных администраций Дрокиевского и Флорештского районов. Эксперты дали ряд рекомендаций для каждого местного органа власти, подвергнутого мониторингу, а также для национального механизма мониторинга.

Данные альтернативные отчеты были подготовлены в рамках Программы малых грантов по альтернативному мониторингу секторальных и местных антикоррупционных планов проекта «Борьба с коррупцией путем укрепления неподкупности в Республике Молдова», реализуемого Программой развития Организации Объединенных Наций в Молдове при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Норвегии.

_________________________________________

Today, March 9, 2021, the results of the implementation of local anti-corruption plans in Drochia, Floresti, Soroca and Edinet districts were discussed. AO "Association for Human Rights Lex XXI" and Balti University Law Clinic publicly presented the Alternative Monitoring Reports of these plans.

The event was attended by representatives of LPA and NAC as well as representatives of civil society, who had the opportunity to familiarize themselves with the reports prepared and to express their views and suggestions on them.

The quantitative and qualitative results of the implementation of local anti-corruption plans were discussed. Also, the achievements and difficulties of the local administrations from Drochia, Floresti, Soroca and Edinet districts were accentuated. Finally, the Experts made a series of recommendations for each of the local authorities subject to monitoring, as well as for the national monitoring mechanism.

Alternative reports were developed under the Small Grants Program for Alternative Monitoring of Sectoral and Local Anti-Corruption Plans of the “Fighting Corruption by Strengthening Integrity in the Republic of Moldova” project, implemented by UNDP Moldova with financial support from the Norwegian Ministry of Foreign Affairs.

SeeLess
0 Comments

Campanie de salubrizare a râului Frumoasa

🆕 UE // „EcoCahul – Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

”Natura ne aseamănă, educația ne deosebește!” – Confucius

Dragi prieteni, locuitori ai municipiului Cahul, vă rugăm să nu fiți indiferenți față de mediul înconjurător! ...

ReadMore
0 Comments

ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea Materiale de construcție și articole conexe în cadrul proiectului „EcoCahul – Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

gallery image

1.    Denumirea autorității contractante: Asociația Obștească "Perspectiva",

2.    C/F: 1010620000640

3.    Obiectul achiziției: Materiale de construcție și articole conexe.

4.    Data publicării anunțului: 14.04.2021

ReadMore
0 Comments

Cum se descurcă tinerii medici în sistemul național de sănătate?

Cum se descurcă tinerii medici în sistemul național de sănătate? Urmăriți discuția cu tanărul medic reanimatolog anesteziolog Brînză Gheorghe:

https://www.facebook.com/adolexadolex/videos/401397550939396

------------

Как м...

ReadMore
0 Comments

+2

🆕 UE // „EcoCahul – Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

📢 La 03 și 04 aprilie 2021, bordul AO Perspectiva, împreun...

ReadMore
0 Comments

UE// Tînăr informat – cetățean responsabil!

+4

Care sunt principiile APL, Ce obligații au angajații APL, Ce obligații au Primarul și Președintele raionului. Toate aceste teme au fost discutate și analizate la Training-ul „Administrațiile Publice Locale și Instituțiile Publice - competențe și obligațiile angajaților lor” organizat de AO ”Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI”.

La eveniment a...

ReadMore
0 Comments

Care este situația privind egalitatea de gen în Școlile Sportive din mun. Bălți?

Care este situația privind egalitatea de gen în Școlile Sportive din mun. Bălți, am aflat azi 31 martie 2021, în cadrul unui focus grup. Participanții evenimentului au fost părinții și antrenorii a celor 6 Școli Sportive din municipiu.

În cadrul întrunirii au fost discutate mai multe subiecte: Strategia pentru asigurarea egalității între femei și b...

ReadMore
0 Comments

Pubele oferite în sec. Lipovanca cu suportul Uniunii Europene

+2

🆕 UE // „EcoCahul – Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

📢 Campania de lucru cu cetățenii, privind evacuarea deșeur...

ReadMore
0 Comments

Salvați moștenirea arhitecturală a orașului Bălți

gallery image

Municipiul Bălți, care prin toată istoria sa a fost întotdeauna un centru de multiculturalism european și de toleranță în Moldova, a pierdut stilul său arhitectural unic, anume din epoca Regatului României, reprezentat cu așa stilurile ca funcționalism, neobrâncovenesc, Belle Epoque (stilurile franceze și austro-ungare). Deși Băl...

ReadMore
0 Comments

Locuitorii din sec. Lipovanca primesc pubele!

gallery image

🆕 UE // „EcoCahul - Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

📜 Stimați locuitori ai municipiului Cahul din sec. Lipovanca, vă inf...

ReadMore
0 Comments

Cum sunt depozitate și eliminate deșeurile medicale în Bălți

+7

Urmăriți investigație Asociației pentru Drepturile Omului Lex XXI:

https://www.facebook.com/adolexadolex/videos/206781397896076

------------

<...
ReadMore
0 Comments