Salvați moștenirea arhitecturală a orașului Bălți

gallery image

Municipiul Bălți, care prin toată istoria sa a fost întotdeauna un centru de multiculturalism european și de toleranță în Moldova, a pierdut stilul său arhitectural unic, anume din epoca Regatului României, reprezentat cu așa stilurile ca funcționalism, neobrâncovenesc, Belle Epoque (stilurile franceze și austro-ungare). Deși Bălți, ca și întreaga Moldova, trece prin timpuri grele, clădirile noi se construiesc aici peste tot, din păcate numai în stilurile teribile de "Cerkizon" (fosta piața la Moscova) sau "evroremont de la spital" cu tot fel de anexe urâte, fără nici o armonie arhitecturală cu istoria arhitecturală a clădirilor vecine și cu absența totală a unei strategii și coeziuni de dezvoltare urbanistică pe termen lung, dar nici pe termen scurt.

A venit timpul să atragem atenția autorităților naționale și bălțene privind responsabilitatea lor pentru respectarea imaginei arhitecturale a orașului Bălți. Dorim ca restaurarea stilului istoric de la Bălți să fie criteriul principal și obligatoriu pentru orice autorizație de construire și orice alt stil, pentru ca o clădire să fie acceptată în mod excepțional prin discuție publică. Spre exemplu, în așa țări ca Lituania și Georgia, se reconstruiește în mod permanent patrimoniul arhitectural care atrage tot mai mulți turiști, pe când orașul Bălți dispune deocamdată de toate criteriile necesare să fie clasat în topul celor mai urâte orașe.

Cerem ca obligația conservării și restaurării stilurilor vechi, precum și eliberarea oricărei autorizații de construire numai în baza conservării stilurilor istorice de la Bălți, să fie stabilite în mod legislativ și regulamentar în orice document de urbanism și anume în Planul regional de amenajare, Planul urbanistic general Bălți (inlcusiv toate planurile urbansitice zonale Bălți), Regulamentul general de urbanism, certificate de urbanism.

Fără respectarea trecutului nu putem spera la un prezent sau la un viitor strălucitor.


Муниципий Бельцы, который на протяжении всей своей истории всегда был центром европейского мультикультурализма и толерантности в Молдове, потерял свой уникальный архитектурный стиль, а именно эпохи Королевства Румынии, представленный такими стилями, как функционализм, необрынковянский, Прекрасная Эпоха (французский и австро-венгерский стили). Не смотря на то, что Бельцы и вся Молдова проходят через трудные времена, новые здания строятся повсюду в Бельцах, но к сожалению, только в страшных стилях "Черкизона" или "больничного евроремонта" со всеми видами уродливых пристроек, без какой-либо архитектурной гармонии с историей архитектуры соседних зданий и полным отсутствием стратегии и последовательности городского развития в долгосрочной, да и в краткосрочной перспективах. Пора обратить внимание национальных и Бельских властей на их ответственность за сохранение архитектурного облика города Бельц. Мы хотим, чтобы восстановление исторического стиля в Бельцах являлось главным и обязательным критерием для любого разрешения на строительство и любой другой стиль зданий, мог бы исключительно быть принятым в публичной дискуссии. Например, такие страны, как Литва и Грузия постоянно восстанавливают своё архитектурное наследие, которое привлекает все больше и больше туристов, в то время как Бельцы в настоящее время имеет все необходимые критерии, чтобы войти в топ самых уродливых городов. Мы просим, чтобы обязательство сохранения и восстановления старинных стилей, а также и выдача любого разрешения на строительство только на основе сохранения исторических стилей в Бельцах были установлены в законодательных и нормативных градостроительных документах, например в Региональном плане обустройства, в Общем градостроительном плане Бельц (включая все районные градостроительные планы), в Общем градостроительном положении, в урбанистических сертификатах. Без уважения прошлого, невозможно надеятся на прекрасное настоящее и на будущее.


SeeLess
0 Comments

Как бельцкие рестораны увеличивают площади и уменьшают выплаты в местный бюджет?

gallery image

Схема, достойная «Оскара» – как бельцкие рестораны увеличивают площади и уменьшают выплаты в местный бюджет. Часть первая


В 2020 году мы уже публиковали материал про один бельцкий общепит, значащийся по документам как «терраса магазина», а на самом деле являющийся полноценным рестораном, маскирующим свой вид деятельности для уменьшения ...

ReadMore
0 Comments

Planificarea activităților de tineret în com. Găvănoasa

+3

🗓 Joi, 25 noiembrie 2021, tineri din grupul de inițiativă a participat la atelierul de lucru privind elaborarea, planificarea şi cum să bugetăm activităţile în baza necesităţilor tinerilor din comunitate.

ReadMore
0 Comments

Даем больше, получаем меньше – бельцкие муниципальные предприятия, существующие на дотациях

gallery image

Дотация (от лат. dotatio — дар, пожертвование): Межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе. Денежные средства, выделяемые из государственного и местных бюджетов для оказания финансовой поддержки убыточным предприятиям.

На сегодняшний день в муниципии Бэлць существ...

ReadMore
0 Comments

Adunarea generala a membrilor Platforma pentru Egalitate de Gen

Reprezentanta A.O. Asociației pentru drepturile omului Lex XXI, Diana Grosu, participă la Adunarea generala a membrilor

ReadMore
0 Comments

Inaugurarea proiectului "Caravana Ecologică"

+2

🆕 Lucrul într-o echipă este secretul care face ca oamenii obișnuiți să obțină rezultate neobișnuite. - Ifeanyi Onuoha. ✌

ReadMore
0 Comments

Pe data de 17 noiembrie, echipa noastră a participat la cea de-a șasea sesiune de instruire

Pe data de 17 noiembrie, echipa noastră a participat la cea de-a șasea sesiune de instruire din cadrul proiectului "A consolidated NGO = an efficient fight for gender equality in Balti city", implementat de Asociația noastră și finanțat de UN Women Moldova.

Am analizat situația femeilor, bărbaților, fetelor și băieților în educație și sănătate, cons...

ReadMore
0 Comments

"A consolidated NGO = an efficient fight for gender equality in Balti city" №5

Pe data de 9 noiembrie, echipa noastră a participat la cea de-a cincea sesiune de instruire din cadrul proiectului "A consolidated NGO = an efficient fight for gender equality in Balti city", implementat de Asociația noastră și finanțat de UN Women Moldova.

Am discutat despre variile mecanisme de analiză a cheltuielilor publice din perspectiva gende...

ReadMore
0 Comments

Monumentele uitate din Bălți – alte istorii


YouTube
0 Comments

Cât de transparente și echitabile din perspectivă de gen sunt cheltuielile școlilor sportive?

RO\RU


Cât de transparente și echitabile din perspectivă de gen sunt cheltuielile școlilor sportive din municipiul Bălți? Acesta a fost subiectul discuției inițiate de

ReadMore
0 Comments

Instalarea urnelor stradale în com. Găvănoasa

🆕 Amenajarea comunității este o prioritate pentru grupul de inițiativă Tinerii schimbă comunitatea!

👉În acest sens au fost insta...

ReadMore
0 Comments