Salvați moștenirea arhitecturală a orașului Bălți

gallery image

Municipiul Bălți, care prin toată istoria sa a fost întotdeauna un centru de multiculturalism european și de toleranță în Moldova, a pierdut stilul său arhitectural unic, anume din epoca Regatului României, reprezentat cu așa stilurile ca funcționalism, neobrâncovenesc, Belle Epoque (stilurile franceze și austro-ungare). Deși Bălți, ca și întreaga Moldova, trece prin timpuri grele, clădirile noi se construiesc aici peste tot, din păcate numai în stilurile teribile de "Cerkizon" (fosta piața la Moscova) sau "evroremont de la spital" cu tot fel de anexe urâte, fără nici o armonie arhitecturală cu istoria arhitecturală a clădirilor vecine și cu absența totală a unei strategii și coeziuni de dezvoltare urbanistică pe termen lung, dar nici pe termen scurt.

A venit timpul să atragem atenția autorităților naționale și bălțene privind responsabilitatea lor pentru respectarea imaginei arhitecturale a orașului Bălți. Dorim ca restaurarea stilului istoric de la Bălți să fie criteriul principal și obligatoriu pentru orice autorizație de construire și orice alt stil, pentru ca o clădire să fie acceptată în mod excepțional prin discuție publică. Spre exemplu, în așa țări ca Lituania și Georgia, se reconstruiește în mod permanent patrimoniul arhitectural care atrage tot mai mulți turiști, pe când orașul Bălți dispune deocamdată de toate criteriile necesare să fie clasat în topul celor mai urâte orașe.

Cerem ca obligația conservării și restaurării stilurilor vechi, precum și eliberarea oricărei autorizații de construire numai în baza conservării stilurilor istorice de la Bălți, să fie stabilite în mod legislativ și regulamentar în orice document de urbanism și anume în Planul regional de amenajare, Planul urbanistic general Bălți (inlcusiv toate planurile urbansitice zonale Bălți), Regulamentul general de urbanism, certificate de urbanism.

Fără respectarea trecutului nu putem spera la un prezent sau la un viitor strălucitor.


Муниципий Бельцы, который на протяжении всей своей истории всегда был центром европейского мультикультурализма и толерантности в Молдове, потерял свой уникальный архитектурный стиль, а именно эпохи Королевства Румынии, представленный такими стилями, как функционализм, необрынковянский, Прекрасная Эпоха (французский и австро-венгерский стили). Не смотря на то, что Бельцы и вся Молдова проходят через трудные времена, новые здания строятся повсюду в Бельцах, но к сожалению, только в страшных стилях "Черкизона" или "больничного евроремонта" со всеми видами уродливых пристроек, без какой-либо архитектурной гармонии с историей архитектуры соседних зданий и полным отсутствием стратегии и последовательности городского развития в долгосрочной, да и в краткосрочной перспективах. Пора обратить внимание национальных и Бельских властей на их ответственность за сохранение архитектурного облика города Бельц. Мы хотим, чтобы восстановление исторического стиля в Бельцах являлось главным и обязательным критерием для любого разрешения на строительство и любой другой стиль зданий, мог бы исключительно быть принятым в публичной дискуссии. Например, такие страны, как Литва и Грузия постоянно восстанавливают своё архитектурное наследие, которое привлекает все больше и больше туристов, в то время как Бельцы в настоящее время имеет все необходимые критерии, чтобы войти в топ самых уродливых городов. Мы просим, чтобы обязательство сохранения и восстановления старинных стилей, а также и выдача любого разрешения на строительство только на основе сохранения исторических стилей в Бельцах были установлены в законодательных и нормативных градостроительных документах, например в Региональном плане обустройства, в Общем градостроительном плане Бельц (включая все районные градостроительные планы), в Общем градостроительном положении, в урбанистических сертификатах. Без уважения прошлого, невозможно надеятся на прекрасное настоящее и на будущее.


SeeLess
0 Comments

Campanie de salubrizare a râului Frumoasa

🆕 UE // „EcoCahul – Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

”Natura ne aseamănă, educația ne deosebește!” – Confucius

Dragi prieteni, locuitori ai municipiului Cahul, vă rugăm să nu fiți indiferenți față de mediul înconjurător! ...

ReadMore
0 Comments

ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea Materiale de construcție și articole conexe în cadrul proiectului „EcoCahul – Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

gallery image

1.    Denumirea autorității contractante: Asociația Obștească "Perspectiva",

2.    C/F: 1010620000640

3.    Obiectul achiziției: Materiale de construcție și articole conexe.

4.    Data publicării anunțului: 14.04.2021

ReadMore
0 Comments

Cum se descurcă tinerii medici în sistemul național de sănătate?

Cum se descurcă tinerii medici în sistemul național de sănătate? Urmăriți discuția cu tanărul medic reanimatolog anesteziolog Brînză Gheorghe:

https://www.facebook.com/adolexadolex/videos/401397550939396

------------

Как м...

ReadMore
0 Comments

+2

🆕 UE // „EcoCahul – Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

📢 La 03 și 04 aprilie 2021, bordul AO Perspectiva, împreun...

ReadMore
0 Comments

UE// Tînăr informat – cetățean responsabil!

+4

Care sunt principiile APL, Ce obligații au angajații APL, Ce obligații au Primarul și Președintele raionului. Toate aceste teme au fost discutate și analizate la Training-ul „Administrațiile Publice Locale și Instituțiile Publice - competențe și obligațiile angajaților lor” organizat de AO ”Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI”.

La eveniment a...

ReadMore
0 Comments

Care este situația privind egalitatea de gen în Școlile Sportive din mun. Bălți?

Care este situația privind egalitatea de gen în Școlile Sportive din mun. Bălți, am aflat azi 31 martie 2021, în cadrul unui focus grup. Participanții evenimentului au fost părinții și antrenorii a celor 6 Școli Sportive din municipiu.

În cadrul întrunirii au fost discutate mai multe subiecte: Strategia pentru asigurarea egalității între femei și b...

ReadMore
0 Comments

Pubele oferite în sec. Lipovanca cu suportul Uniunii Europene

+2

🆕 UE // „EcoCahul – Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

📢 Campania de lucru cu cetățenii, privind evacuarea deșeur...

ReadMore
0 Comments

Locuitorii din sec. Lipovanca primesc pubele!

gallery image

🆕 UE // „EcoCahul - Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

📜 Stimați locuitori ai municipiului Cahul din sec. Lipovanca, vă inf...

ReadMore
0 Comments

Cum sunt depozitate și eliminate deșeurile medicale în Bălți

+7

Urmăriți investigație Asociației pentru Drepturile Omului Lex XXI:

https://www.facebook.com/adolexadolex/videos/206781397896076

------------

<...
ReadMore
0 Comments

Pubele oferite în sec. Valincea cu suportul Uniunii Europene

+2

🆕 UE // „EcoCahul - Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

📢 La 20 și 21 martie 2021, bordul AO Perspectiva, împreună cu reprez...

ReadMore
0 Comments