UE// Tînăr informat – cetățean responsabil!

+4

Care sunt principiile APL, Ce obligații au angajații APL, Ce obligații au Primarul și Președintele raionului. Toate aceste teme au fost discutate și analizate la Training-ul „Administrațiile Publice Locale și Instituțiile Publice - competențe și obligațiile angajaților lor” organizat de AO ”Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI”.

La eveniment au participat tinerii din diferite localități ai r. Șoldănești. Scopul instruirii a fost îmbunătățirea cunoștințelor și familiarizarea tinerilor cu conceptele de: administrației publică, democrație, autoritate publică locală, organizare administrativa, consiliul local, primărie, ales local, funcționar public, etc.

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului ”Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană / European Union in the Republic of Moldova și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova) .

În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă – AGER – AGER și AO ADR “Habitat”.

European Union in the Republic of Moldova GIZ Moldova

-------------

ЕС// Информированный молодой человек – ответственный гражданин!

Каковы принципы МПУ, каковы обязанности сотрудников МПУ, каковы обязанности примара и председателя района? Все эти темы обсуждали и анализировали на тренинге «Органы местного публичного управления и публичные учреждения - компетенция и обязанности их сотрудников», организованном ОА «Ассоциация по правам человека Lex XXI».

В мероприятии приняли участие молодые люди из разных населенных пунктов Шолдэнештского района. Целью тренинга было улучшение знаний и ознакомление молодых людей с такими понятиями как: публичное управление, демократия, местный публичный орган, административная организация, местный совет, примэрия, местное выборное должностное лицо, государственный служащий и т. д.

Программа местных грантов запускается на основе Единого механизма поддержки ЕС, предоставленного Республике Молдова (2017-2020 гг.) в рамках Европейского инструмента соседства, и внедряется в рамках проекта «Расширение прав и возможностей граждан в Республике Молдова» (2019-2021 гг.), который финансируется Европейским Союзом и реализуется Германским Агентством по Международному Сотрудничеству (GIZ).

В Центральном регионе развития партнерами по реализации проекта являются @Ассоциация Эффективного и Ответственного Управления AGER и @АО АРД Хабитат.

@Европейский Союз в Республике Молдова @GIZ Молдова

SeeLess
0 Comments

Campanie de salubrizare a râului Frumoasa

🆕 UE // „EcoCahul – Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

”Natura ne aseamănă, educația ne deosebește!” – Confucius

Dragi prieteni, locuitori ai municipiului Cahul, vă rugăm să nu fiți indiferenți față de mediul înconjurător! ...

ReadMore
0 Comments

ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea Materiale de construcție și articole conexe în cadrul proiectului „EcoCahul – Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

gallery image

1.    Denumirea autorității contractante: Asociația Obștească "Perspectiva",

2.    C/F: 1010620000640

3.    Obiectul achiziției: Materiale de construcție și articole conexe.

4.    Data publicării anunțului: 14.04.2021

ReadMore
0 Comments

Cum se descurcă tinerii medici în sistemul național de sănătate?

Cum se descurcă tinerii medici în sistemul național de sănătate? Urmăriți discuția cu tanărul medic reanimatolog anesteziolog Brînză Gheorghe:

https://www.facebook.com/adolexadolex/videos/401397550939396

------------

Как м...

ReadMore
0 Comments

+2

🆕 UE // „EcoCahul – Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

📢 La 03 și 04 aprilie 2021, bordul AO Perspectiva, împreun...

ReadMore
0 Comments

Care este situația privind egalitatea de gen în Școlile Sportive din mun. Bălți?

Care este situația privind egalitatea de gen în Școlile Sportive din mun. Bălți, am aflat azi 31 martie 2021, în cadrul unui focus grup. Participanții evenimentului au fost părinții și antrenorii a celor 6 Școli Sportive din municipiu.

În cadrul întrunirii au fost discutate mai multe subiecte: Strategia pentru asigurarea egalității între femei și b...

ReadMore
0 Comments

Pubele oferite în sec. Lipovanca cu suportul Uniunii Europene

+2

🆕 UE // „EcoCahul – Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

📢 Campania de lucru cu cetățenii, privind evacuarea deșeur...

ReadMore
0 Comments

Salvați moștenirea arhitecturală a orașului Bălți

gallery image

Municipiul Bălți, care prin toată istoria sa a fost întotdeauna un centru de multiculturalism european și de toleranță în Moldova, a pierdut stilul său arhitectural unic, anume din epoca Regatului României, reprezentat cu așa stilurile ca funcționalism, neobrâncovenesc, Belle Epoque (stilurile franceze și austro-ungare). Deși Băl...

ReadMore
0 Comments

Locuitorii din sec. Lipovanca primesc pubele!

gallery image

🆕 UE // „EcoCahul - Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

📜 Stimați locuitori ai municipiului Cahul din sec. Lipovanca, vă inf...

ReadMore
0 Comments

Cum sunt depozitate și eliminate deșeurile medicale în Bălți

+7

Urmăriți investigație Asociației pentru Drepturile Omului Lex XXI:

https://www.facebook.com/adolexadolex/videos/206781397896076

------------

<...
ReadMore
0 Comments

Pubele oferite în sec. Valincea cu suportul Uniunii Europene

+2

🆕 UE // „EcoCahul - Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

📢 La 20 și 21 martie 2021, bordul AO Perspectiva, împreună cu reprez...

ReadMore
0 Comments