UE// Tînăr informat – cetățean responsabil!

+4

Care sunt principiile APL, Ce obligații au angajații APL, Ce obligații au Primarul și Președintele raionului. Toate aceste teme au fost discutate și analizate la Training-ul „Administrațiile Publice Locale și Instituțiile Publice - competențe și obligațiile angajaților lor” organizat de AO ”Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI”.

La eveniment au participat tinerii din diferite localități ai r. Șoldănești. Scopul instruirii a fost îmbunătățirea cunoștințelor și familiarizarea tinerilor cu conceptele de: administrației publică, democrație, autoritate publică locală, organizare administrativa, consiliul local, primărie, ales local, funcționar public, etc.

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului ”Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană / European Union in the Republic of Moldova și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova) .

În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă – AGER – AGER și AO ADR “Habitat”.

European Union in the Republic of Moldova GIZ Moldova

-------------

ЕС// Информированный молодой человек – ответственный гражданин!

Каковы принципы МПУ, каковы обязанности сотрудников МПУ, каковы обязанности примара и председателя района? Все эти темы обсуждали и анализировали на тренинге «Органы местного публичного управления и публичные учреждения - компетенция и обязанности их сотрудников», организованном ОА «Ассоциация по правам человека Lex XXI».

В мероприятии приняли участие молодые люди из разных населенных пунктов Шолдэнештского района. Целью тренинга было улучшение знаний и ознакомление молодых людей с такими понятиями как: публичное управление, демократия, местный публичный орган, административная организация, местный совет, примэрия, местное выборное должностное лицо, государственный служащий и т. д.

Программа местных грантов запускается на основе Единого механизма поддержки ЕС, предоставленного Республике Молдова (2017-2020 гг.) в рамках Европейского инструмента соседства, и внедряется в рамках проекта «Расширение прав и возможностей граждан в Республике Молдова» (2019-2021 гг.), который финансируется Европейским Союзом и реализуется Германским Агентством по Международному Сотрудничеству (GIZ).

В Центральном регионе развития партнерами по реализации проекта являются @Ассоциация Эффективного и Ответственного Управления AGER и @АО АРД Хабитат.

@Европейский Союз в Республике Молдова @GIZ Молдова

SeeLess
0 Comments

Как бельцкие рестораны увеличивают площади и уменьшают выплаты в местный бюджет?

gallery image

Схема, достойная «Оскара» – как бельцкие рестораны увеличивают площади и уменьшают выплаты в местный бюджет. Часть первая


В 2020 году мы уже публиковали материал про один бельцкий общепит, значащийся по документам как «терраса магазина», а на самом деле являющийся полноценным рестораном, маскирующим свой вид деятельности для уменьшения ...

ReadMore
0 Comments

Planificarea activităților de tineret în com. Găvănoasa

+3

🗓 Joi, 25 noiembrie 2021, tineri din grupul de inițiativă a participat la atelierul de lucru privind elaborarea, planificarea şi cum să bugetăm activităţile în baza necesităţilor tinerilor din comunitate.

ReadMore
0 Comments

Даем больше, получаем меньше – бельцкие муниципальные предприятия, существующие на дотациях

gallery image

Дотация (от лат. dotatio — дар, пожертвование): Межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе. Денежные средства, выделяемые из государственного и местных бюджетов для оказания финансовой поддержки убыточным предприятиям.

На сегодняшний день в муниципии Бэлць существ...

ReadMore
0 Comments

Adunarea generala a membrilor Platforma pentru Egalitate de Gen

Reprezentanta A.O. Asociației pentru drepturile omului Lex XXI, Diana Grosu, participă la Adunarea generala a membrilor

ReadMore
0 Comments

Inaugurarea proiectului "Caravana Ecologică"

+2

🆕 Lucrul într-o echipă este secretul care face ca oamenii obișnuiți să obțină rezultate neobișnuite. - Ifeanyi Onuoha. ✌

ReadMore
0 Comments

Pe data de 17 noiembrie, echipa noastră a participat la cea de-a șasea sesiune de instruire

Pe data de 17 noiembrie, echipa noastră a participat la cea de-a șasea sesiune de instruire din cadrul proiectului "A consolidated NGO = an efficient fight for gender equality in Balti city", implementat de Asociația noastră și finanțat de UN Women Moldova.

Am analizat situația femeilor, bărbaților, fetelor și băieților în educație și sănătate, cons...

ReadMore
0 Comments

"A consolidated NGO = an efficient fight for gender equality in Balti city" №5

Pe data de 9 noiembrie, echipa noastră a participat la cea de-a cincea sesiune de instruire din cadrul proiectului "A consolidated NGO = an efficient fight for gender equality in Balti city", implementat de Asociația noastră și finanțat de UN Women Moldova.

Am discutat despre variile mecanisme de analiză a cheltuielilor publice din perspectiva gende...

ReadMore
0 Comments

Monumentele uitate din Bălți – alte istorii


YouTube
0 Comments

Cât de transparente și echitabile din perspectivă de gen sunt cheltuielile școlilor sportive?

RO\RU


Cât de transparente și echitabile din perspectivă de gen sunt cheltuielile școlilor sportive din municipiul Bălți? Acesta a fost subiectul discuției inițiate de

ReadMore
0 Comments

Instalarea urnelor stradale în com. Găvănoasa

🆕 Amenajarea comunității este o prioritate pentru grupul de inițiativă Tinerii schimbă comunitatea!

👉În acest sens au fost insta...

ReadMore
0 Comments