ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea Materiale de construcție și articole conexe în cadrul proiectului „EcoCahul – Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

gallery image

1.    Denumirea autorității contractante: Asociația Obștească "Perspectiva",

2.    C/F: 1010620000640

3.    Obiectul achiziției: Materiale de construcție și articole conexe.

4.    Data publicării anunțului: 14.04.2021

5.    Sursa alocației: Asociația Obștească "Perspectiva" este beneficiară a Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul "EcoCahul – Cetățean implicat pentru un oraș curat", mun. Cahul, în parteneriat cu Primăria Municipiului Cahul. Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru Regiunea Sud este Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale ”CONTACT-Cahul”.

6.    Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: livrarea bunurilor după semnarea contractului, în termen de 5 zile din momentul solicitării. Livrarea și descărcarea la destinație a materialelor de construcție va fi efectuată cu transportul și personalul operatorului economic.

7.    Locul livrării: mun. Cahul, str. B. P. Hașdeu nr. 17

8.    Modalități de plată: prin transfer în baza facturii fiscale.

9.    Criteriul de evaluare: Calitatea bunului elaborat și cel mai mic preț.

10. Asociația Obștească "Perspectiva" invită agenții economici interesați, care îi poate satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri/servicii specificate https://www.aoperspectiva.org/anunt-de-participare-privind-achizitionarea-materiale-de-constructie-si-articole-conexe-in-cadrul-proiectului-ecocahul-cetatean-implicat-pentru-un-oras-curat/.

11.   Pentru a participa la concursul de achiziție agenții economici trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoarele documente:

Oferta de preț confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului, cu indicarea caracteristicilor produselor propuse, cantitatea, prețul unitar și suma totală per ofertă cu cota TVA 0, conform formularul ofertei (F1.1), specificații tehnice și preț (F2.1 și F2.2);

Notă: Suma ofertei în mod obligatoriu va include prețul materialelor de construcție, transportul și descărcarea la destinație.

Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii și extras din registrul de stat al persoanelor juridice, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului;

Rechizitele bancare cu ștampila băncii deserventă;

Certificat de conformitate ciment, țiglă;

Informații generale despre participant și lista principalelor livrari, confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

12.   Agenții economici interesați pot obține informații suplimentare la următoarele date de contact:

a.     telefonul: +373 60 77 97 00 / 078928142

b.    E-mail: aoperspectiva@gmail.com

c.     Numele și prenumele persoanei responsabile: Nicolae Mocanu / Bejan Irina

 

13.   Depunerea ofertelor:

- Termenul de depunere a ofertelor: până la ora 16:00, data 27.04.2021.

- Ofertele trebuie să fie depuse după cum urmează:

a.    Personal în plic sigilat la: AO Perspectiva, str. Bulevardul Victoriei nr. 18, oficiu 4, mun. Cahul, MD-3909, Republica Moldova. Plicul va fi marcat "Materiale de construcție [denumirea ofertantului]";

b.    Electronic la adresa: aoperspectiva@gmail.com, indicându-se în subiectul mesajului "Materiale de construcție [denumirea ofertantului]".

- Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări cu număr și data de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile.

- Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Termenul de valabilitate a ofertei: 30 zile.


Nicolae Mocanu

Președinte AO Perspectiva                       ___________________ L.Ș.

SeeLess
0 Comments

Politici organizaționale în organizații non-profit

Tot mai frecvent OSC-urile se confruntă cu situaţia în care trebuie să prezinte structura organizaţiei, competenţele elementelor structurale, implicarea societăţii în procesul de guvernare a organizaţiei, şi această tendinţă devine din ce în ce mai pronunţată.

Cît de important este elaborarea politicilor organizaționale știe fiecare dar nu fiecare ...

ReadMore
0 Comments

Conferința de lansare a proiectului ”Foișorul Prieteniei – loc de recreere pentru tinerii din com. Manta”

👉 Joi, 29 aprilie 2021, în Sala de ședințe a Primăriei com. Manta, a avut loc conferința de lansare a proiectului ”Foișorul Prieteniei – loc de recreere pentru tinerii din com. Manta”.

La ședința de lansare au participat: dna Violeta Hîncu ...

ReadMore
0 Comments

Pubele oferite pe strada B.P. Hașdeu

+3

🆕 UE // „EcoCahul - Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

 

📢 În data de 18 și 24 aprilie 2021, bordul AO Perspecti...

ReadMore
0 Comments

Fiecare din noi poate dărui o Speranță !

Oferiti daruri, implicați-vă în acte caritabile și faceți voluntariat 💝Astfel îi puteți ajuta pe cei aflați în suferință și vă puteți crește speranța de viață - o spun psihologii !

Este foarte important să ajuți, e important pentru tine în ...

ReadMore
0 Comments

СONCURS DE FOTOGRAFIE/VIDEO "INVESTIȚII EUROPENE ÎN RAIONUL CAHUL!"

gallery image

Asociaţia Obştească Perspectiva” dă start concursului FOTO/VIDEO cu genericul ,,INVESTIȚII EUROPENE ÎN RAIONUL CAHUL”organizat în cadrul proiectului: „EcoCahul-Cetăţean implicat pentru un oraş curat”, mun. Cahul. Concursul își propune să descopere și să promoveze noi talente, dorința de interes și cunoștințe, să stimuleze ...

ReadMore
0 Comments

Campanie de salubrizare a râului Frumoasa

🆕 UE // „EcoCahul – Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

”Natura ne aseamănă, educația ne deosebește!” – Confucius

Dragi prieteni, locuitori ai municipiului Cahul, vă rugăm să nu fiți indiferenți față de mediul înconjurător! ...

ReadMore
0 Comments

Cum se descurcă tinerii medici în sistemul național de sănătate?

Cum se descurcă tinerii medici în sistemul național de sănătate? Urmăriți discuția cu tanărul medic reanimatolog anesteziolog Brînză Gheorghe:

https://www.facebook.com/adolexadolex/videos/401397550939396

------------

Как м...

ReadMore
0 Comments

+2

🆕 UE // „EcoCahul – Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

📢 La 03 și 04 aprilie 2021, bordul AO Perspectiva, împreun...

ReadMore
0 Comments

UE// Tînăr informat – cetățean responsabil!

+4

Care sunt principiile APL, Ce obligații au angajații APL, Ce obligații au Primarul și Președintele raionului. Toate aceste teme au fost discutate și analizate la Training-ul „Administrațiile Publice Locale și Instituțiile Publice - competențe și obligațiile angajaților lor” organizat de AO ”Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI”.

La eveniment a...

ReadMore
0 Comments

Care este situația privind egalitatea de gen în Școlile Sportive din mun. Bălți?

Care este situația privind egalitatea de gen în Școlile Sportive din mun. Bălți, am aflat azi 31 martie 2021, în cadrul unui focus grup. Participanții evenimentului au fost părinții și antrenorii a celor 6 Școli Sportive din municipiu.

În cadrul întrunirii au fost discutate mai multe subiecte: Strategia pentru asigurarea egalității între femei și b...

ReadMore
0 Comments