Politici organizaționale în organizații non-profit

Tot mai frecvent OSC-urile se confruntă cu situaţia în care trebuie să prezinte structura organizaţiei, competenţele elementelor structurale, implicarea societăţii în procesul de guvernare a organizaţiei, şi această tendinţă devine din ce în ce mai pronunţată.

Cît de important este elaborarea politicilor organizaționale știe fiecare dar nu fiecare le elaborează. În data de 30 aprilie, 2021 ADO Lex XXI a organizat trainingul cu genericul ”Politici organizaționale în organizații non-profit”. Acest training a fost organizat pentru a ajuta OSC-urile din Bălți să-şi dezvolte şi să-şi perfecţioneze politicile şi procedurile interne de funcţionare în conformitate cu legislaţia naţională, cu cerinţele de bază ale instituţiilor donatoare, dar în primul rând – în concordanţă cu necesităţile şi specificul propriu fiecărei organizaţii. Toate materialele teoretice au fost combinate cu exerciții practice, făcînd trainingul mai accesibil și ilustrativ.

Evenimentul a fost organizat de Asociatia pentru Drepturile Omului Lex XXI în cadrul proiectului ”Monitorizarea achizițiilor publice” finanțat de National Endowment for Democracy și a avut loc în format online.

__________________________________________________________

НПО все чаще сталкиваются с ситуацией, когда они должны представлять структуру организации, компетенции структурных элементов, участие общества в процессе управления организацией, и эта тенденция становится все более выраженной.

Насколько важна разработка организационной политики, все знают, но не все ее разрабатывают. 30 апреля 2021 года ADO Lex XXI провела тренинг «Организационная политика в некоммерческих организациях». Этот тренинг был организован, чтобы помочь НПО в Бельцах разработать и улучшить их внутренние политики и процедуры в соответствии с национальным законодательством, с основными требованиями донорских организаций, но в первую очередь - в соответствии с потребностями и спецификой каждой организации. Все теоретические материалы были объединены с практическими занятиями, что сделало обучение более доступным и наглядным.

Мероприятие было организовано Asociatia pentru Drepturile Omului Lex XXI в рамках проекта «Мониторинг государственных закупок» при финансовой поддержке Национального Фонда Демократии

и проходил в онлайн-формате.

____________________________________________________________

NGOs are increasingly confronted with the situation in which they have to present the structure of the organization, the competencies of the structural elements, the involvement of society in the process of governing the organization, and this trend is becoming more pronounced.

How important is the elaboration of organizational policies everyone knows but not everyone elaborates them. On April 30, 2021 ADO Lex XXI organized the training entitled "Organizational policies in non-profit organizations". This training was organized to help the NGOs in Balti to develop and improve their internal policies and procedures in accordance with national legislation, with the basic requirements of donor institutions, but first of all - in accordance with the needs and specifics of each organization. All theoretical materials were combined with practical exercises, making the training more accessible and illustrative.

The event was organized by Association for Human Rights Lex XXI

within the project "Monitoring public procurement" funded by

National Endowment for Democracy and took place in online format.

SeeLess
0 Comments

Declarația de avere și interese a vicedirectoarei Spitalului Clinic Bălți

+3

Aflați care este conținutul Declarației de avere și interese pentru anul 2020 a doamnei Ala Condrea, vicedirectoarea IMSP Spitalul Clinic Bălți.

-----------

Ознакомьтесь с содержанием Декларации

ReadMore
YouTube
0 Comments

Concurs ,,Remediu pentru Mediu"

+10

🆕 UE // „EcoCahul – Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

🤩 Concursul „REMEDIU PENTRU MEDIU...

ReadMore
0 Comments

Campanie de salubrizare

În cadrul proiectului "CARAVANA ECOLOGICĂ", Grupul de Inițiativă "Tinerii schimbă comunitatea" își propune - Amenajarea spațiului verde a comunității, prin promovarea voluntariatului și a activităților de e...

ReadMore
0 Comments

Anti-corruption conversations

Prieteni, vă pregătim o surpriză inedită! În curând, lansăm podcast-ul "Anti-corruption conversations", efort posibil datorită sprijinului financiar al Ambasadei SUA în Moldova și suportului mediatic Agora.md. Urmăriți-ne pentru ma...

ReadMore
0 Comments

Programul de Granturi Mici pentru Tineri 2021, ediția a VIII-a

gallery image

Programul de Granturi Mici pentru Tineri 2021, ediția a VIII-a se declară DESCHIS!!!


👉Perioada de aplicare este 21 iunie – 11 iulie 2021, ora 23:59

ReadMore
0 Comments

Atelier de instruire în Scriere de proiecte

+3

„Rădăcinile unui început de succes se pornesc de la o instruire bună!”

📌În zilele de 27 și 28 iunie, 40 de tineri și mentori au avut parte de un Atelier de Instruire care s-a realizat în cadrul Proiectului ”Vocea Tinerilor Lideri Comunitari”...

ReadMore
0 Comments

Evenimentul de lansare a proiectului ,,Vocea Tinerilor Lideri Comunitari"

,,Tinerii sunt viitorul, iar viitorul este condus prin educație!”

Marți, 15 iunie 2021, în mun. Cahul a avut loc Evenimentul de lansare a proiectului ”Vocea Tinerilor Lideri Comunitari”.

La ședința de lansare au participat: dl Nicolae Dandiș – Primarul mun. Cahul; dl. Nicolae Mocanu- Președintele AO Perspectiva; profesori și elevi de la Colegi...

ReadMore
0 Comments

Membrii Partidului Verde Ecologist au protestat astăzi în faţa Curţii Supreme de Justiţie

Ei au cerut magistraţilor să acţioneze conform legii în cazul privatizării mai multor terenuri din parcul Andrieş, din oraşul Bălţi. Candidatul Partidului Ecologist, Oleg Brega, susţine că locuitorii oraşului Bălţi au fost privaţi de dreptul de a beneficia de grădina publică şi aşteaptă ca judecătorii să ia o decizie ...

ReadMore
Membrii Partidului Verde Ecologist au protestat astăzi în faţa Curţii Supreme de Justiţie
Membrii Partidului Verde Ecologist au protestat astăzi în faţa Curţii Supreme de Justiţie.
0 Comments

Monumentele uitate - Catedrala Sfinții Împărați Constantin și Elena - O Epocă Uitată

+4


📢Dragi prieteni, vă prezentăm primul monument arhitectural, din proiectul "Monumentele uitate", de o frum...

ReadMore
YouTube
0 Comments

Monumentele uitate - Reședința Episcopală \ Забытые памятники - Епархия

+3


🔔Dragi prieteni, continuăm seria "Monumentele uitate" cu un nou episod dedicat Reședinței Episcopale - o ...

ReadMore
YouTube
0 Comments