Politici organizaționale în organizații non-profit

Tot mai frecvent OSC-urile se confruntă cu situaţia în care trebuie să prezinte structura organizaţiei, competenţele elementelor structurale, implicarea societăţii în procesul de guvernare a organizaţiei, şi această tendinţă devine din ce în ce mai pronunţată.

Cît de important este elaborarea politicilor organizaționale știe fiecare dar nu fiecare le elaborează. În data de 30 aprilie, 2021 ADO Lex XXI a organizat trainingul cu genericul ”Politici organizaționale în organizații non-profit”. Acest training a fost organizat pentru a ajuta OSC-urile din Bălți să-şi dezvolte şi să-şi perfecţioneze politicile şi procedurile interne de funcţionare în conformitate cu legislaţia naţională, cu cerinţele de bază ale instituţiilor donatoare, dar în primul rând – în concordanţă cu necesităţile şi specificul propriu fiecărei organizaţii. Toate materialele teoretice au fost combinate cu exerciții practice, făcînd trainingul mai accesibil și ilustrativ.

Evenimentul a fost organizat de Asociatia pentru Drepturile Omului Lex XXI în cadrul proiectului ”Monitorizarea achizițiilor publice” finanțat de National Endowment for Democracy și a avut loc în format online.

__________________________________________________________

НПО все чаще сталкиваются с ситуацией, когда они должны представлять структуру организации, компетенции структурных элементов, участие общества в процессе управления организацией, и эта тенденция становится все более выраженной.

Насколько важна разработка организационной политики, все знают, но не все ее разрабатывают. 30 апреля 2021 года ADO Lex XXI провела тренинг «Организационная политика в некоммерческих организациях». Этот тренинг был организован, чтобы помочь НПО в Бельцах разработать и улучшить их внутренние политики и процедуры в соответствии с национальным законодательством, с основными требованиями донорских организаций, но в первую очередь - в соответствии с потребностями и спецификой каждой организации. Все теоретические материалы были объединены с практическими занятиями, что сделало обучение более доступным и наглядным.

Мероприятие было организовано Asociatia pentru Drepturile Omului Lex XXI в рамках проекта «Мониторинг государственных закупок» при финансовой поддержке Национального Фонда Демократии

и проходил в онлайн-формате.

____________________________________________________________

NGOs are increasingly confronted with the situation in which they have to present the structure of the organization, the competencies of the structural elements, the involvement of society in the process of governing the organization, and this trend is becoming more pronounced.

How important is the elaboration of organizational policies everyone knows but not everyone elaborates them. On April 30, 2021 ADO Lex XXI organized the training entitled "Organizational policies in non-profit organizations". This training was organized to help the NGOs in Balti to develop and improve their internal policies and procedures in accordance with national legislation, with the basic requirements of donor institutions, but first of all - in accordance with the needs and specifics of each organization. All theoretical materials were combined with practical exercises, making the training more accessible and illustrative.

The event was organized by Association for Human Rights Lex XXI

within the project "Monitoring public procurement" funded by

National Endowment for Democracy and took place in online format.

SeeLess
0 Comments

Conferința de lansare a proiectului ”Foișorul Prieteniei – loc de recreere pentru tinerii din com. Manta”

👉 Joi, 29 aprilie 2021, în Sala de ședințe a Primăriei com. Manta, a avut loc conferința de lansare a proiectului ”Foișorul Prieteniei – loc de recreere pentru tinerii din com. Manta”.

La ședința de lansare au participat: dna Violeta Hîncu ...

ReadMore
0 Comments

Pubele oferite pe strada B.P. Hașdeu

+3

🆕 UE // „EcoCahul - Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

 

📢 În data de 18 și 24 aprilie 2021, bordul AO Perspecti...

ReadMore
0 Comments

Fiecare din noi poate dărui o Speranță !

Oferiti daruri, implicați-vă în acte caritabile și faceți voluntariat 💝Astfel îi puteți ajuta pe cei aflați în suferință și vă puteți crește speranța de viață - o spun psihologii !

Este foarte important să ajuți, e important pentru tine în ...

ReadMore
0 Comments

СONCURS DE FOTOGRAFIE/VIDEO "INVESTIȚII EUROPENE ÎN RAIONUL CAHUL!"

gallery image

Asociaţia Obştească Perspectiva” dă start concursului FOTO/VIDEO cu genericul ,,INVESTIȚII EUROPENE ÎN RAIONUL CAHUL”organizat în cadrul proiectului: „EcoCahul-Cetăţean implicat pentru un oraş curat”, mun. Cahul. Concursul își propune să descopere și să promoveze noi talente, dorința de interes și cunoștințe, să stimuleze ...

ReadMore
0 Comments

Campanie de salubrizare a râului Frumoasa

🆕 UE // „EcoCahul – Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

”Natura ne aseamănă, educația ne deosebește!” – Confucius

Dragi prieteni, locuitori ai municipiului Cahul, vă rugăm să nu fiți indiferenți față de mediul înconjurător! ...

ReadMore
0 Comments

ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea Materiale de construcție și articole conexe în cadrul proiectului „EcoCahul – Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

gallery image

1.    Denumirea autorității contractante: Asociația Obștească "Perspectiva",

2.    C/F: 1010620000640

3.    Obiectul achiziției: Materiale de construcție și articole conexe.

4.    Data publicării anunțului: 14.04.2021

ReadMore
0 Comments

Cum se descurcă tinerii medici în sistemul național de sănătate?

Cum se descurcă tinerii medici în sistemul național de sănătate? Urmăriți discuția cu tanărul medic reanimatolog anesteziolog Brînză Gheorghe:

https://www.facebook.com/adolexadolex/videos/401397550939396

------------

Как м...

ReadMore
0 Comments

+2

🆕 UE // „EcoCahul – Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

📢 La 03 și 04 aprilie 2021, bordul AO Perspectiva, împreun...

ReadMore
0 Comments

UE// Tînăr informat – cetățean responsabil!

+4

Care sunt principiile APL, Ce obligații au angajații APL, Ce obligații au Primarul și Președintele raionului. Toate aceste teme au fost discutate și analizate la Training-ul „Administrațiile Publice Locale și Instituțiile Publice - competențe și obligațiile angajaților lor” organizat de AO ”Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI”.

La eveniment a...

ReadMore
0 Comments

Care este situația privind egalitatea de gen în Școlile Sportive din mun. Bălți?

Care este situația privind egalitatea de gen în Școlile Sportive din mun. Bălți, am aflat azi 31 martie 2021, în cadrul unui focus grup. Participanții evenimentului au fost părinții și antrenorii a celor 6 Școli Sportive din municipiu.

În cadrul întrunirii au fost discutate mai multe subiecte: Strategia pentru asigurarea egalității între femei și b...

ReadMore
0 Comments