SALVAȚI ISTORIA - SALVAȚI MONUMENTELE DE ARHITECTURĂ

+7

„SALVAȚI ISTORIA - SALVAȚI MONUMENTELE DE ARHITECTURĂ”

Grupul de inițiativă a cetățenilor din mun. Bălți a organizat, în ziua de marți 11 mai, un flashmob cu genericul „SALVAȚI ISTORIA - SALVAȚI MONUMENTELE DE ARHITECTURĂ” în fața cazarmelor militare de la intersecția străzilor Ștefan cel Mare și 31 August.

Scopul acestui flashmob a fost să atragă atenția autorităților locale și naționale asupra distrugerilor neautorizate ale ale monumentelor istorice din mun. Bălți. Considerăm că fiecare monument ce are statutul de obiect ocrotit de stat, prezintă o valoare majoră pentru cultura și istoria națiunii noastre. În prezent, în municipiul Bălți sunt înregistrate 46 de obiecte înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat. Conform legii nr. 1530, privind ocrotirea monumentelor, se prevede “păstrarea structurilor originale ale monumentelor fără a ştirbi valoarea lor istorică, artistică sau ştiinţifică.” Cu toate acestea, putem observa intervenții severe asupra fiecărui din aceste monumente, în care nu se respectă nici una din prevederile stipulate în legislație. Deși conservarea este prioritară lucrărilor de restaurare sau construcție, se optează pentru reparații “euroremont”, care aduc pagube ireversibile clădirilor. După ce am depus o sesizare la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării cu privire la lucrările de construcție care se desfășoară la cazarmele militare, am primit răspuns că Ministerul nu a fost avizat cu privire la nici o lucrare de construcție, și nu a oferit autorizații pentru desfășurarea lor. Aceeași tendință se păstrează la majoritatea edificiilor istorice.

Construcțiile și lucrările neautorizate de restaurare păgubesc din valoarea originală a monumentelor, ceea ce înseamnă suprimarea iremediabilă a unui patrimoniu național care cu greu va putea fi recuperat. Solicităm autorităților locale să conștientizeze valoarea acestei moșteniri culturale și istorice, pentru a o păstra în starea ei autentică pentru generațiile următoare. Sperăm că această acțiune va fi determina autoritățile să pună în aplicare legea, iar pe cetățeni îi va motiva să participe la protejarea și promovarea monumentelor din municipiul Bălți.

------

«СПАСИТЕ ИСТОРИЮ - СПАСИТЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»

Инициативная группа жителей муниципия Бэлць организовала во вторник 11 мая флэш-моб под названием «СПАСИТЕ ИСТОРИЮ - СПАСИТЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ» перед военными казармами на пересечении улиц Штефан чел Маре и 31 августа.

Целью данного флэш-моба было привлечение внимания местных и национальных властей к несанкционированному повреждению и разрушению исторических памятников в Бельцах. Мы считаем, что каждый памятник, имеющий статус объекта, охраняемого государством, представляет собой огромную ценность для культуры и истории нашего народа. В настоящее время в муниципии Бэлць зарегистрировано 46 объектов, внесённых в Реестр памятников Республики Молдова, охраняемых государством. Согласно закону № 1530 «Об охране памятников»: при ремонте и реставрации предписывается «сохранение подлинных структур памятников, не нарушая их историческую, художественную или научную ценность». Однако мы можем наблюдать серьезные вмешательства в облик каждого из этих памятников, при которых не соблюдается ни одно из положений, предусмотренных законодательством. Хотя консервация является приоритетом для реставрационных или строительных работ, всё же предпочтение отдается ремонту в стиле «евроремонт», который наносит необратимый ущерб зданиям. После подачи запроса в «Министерство образования, культуры и науки» о строительных работах, проводимых в военных казармах, мы получили ответ, что министерство не было уведомлено ни о каких-либо строительных работах и не выдавало авторизации на их проведение. Та же тенденция сохраняется в большинстве случаев с историческими зданиями.

Неавторизованные строительство и реставрационные работы наносят ущерб первоначальной ценности памятников, что означает непоправимую утрату национального наследия, которое будет трудно восстановить. Мы просим местные власти осознавать ценность этого культурного и исторического наследия, чтобы сохранить его в первозданном виде для будущих поколений. Мы надеемся, что эта акция сподвигнет власти к соблюдению закона и мотивирует граждан участвовать в защите и продвижении понимания ценности памятников в муниципии Бэлць.

SeeLess
0 Comments

Raportului de monitorizare a achizițiilor publice în Spitalul Raional Drochia

Astăzi, 9 iunie 2021, ”Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI„ a susținut o prezentare publică a ”Raportului de monitorizare a achizițiilor publice în Spitalul Raional Drochia„.

La eveniment au participat activiști civici, reprezentanții Instituției monitorizate și Instituțiilor Publice care au avut posibilitatea să se familiarizeze cu Raportul ...

ReadMore
Bei Facebook anmelden
Melde dich bei Facebook an, um dich mit deinen Freunden, deiner Familie und Personen, die du kennst, zu verbinden und Inhalte zu teilen.
0 Comments

Pubele repartizate în Cartierul Lapaevca

+17

🆕 UE // „EcoCahul – Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

📢 În data de 5 și 6 iunie 2021, bordul AO Perspectiva, împ...

ReadMore
0 Comments

Concurs ,, Cea mai curată curte în mun. Cahul"

gallery image

🆕 UE // „EcoCahul - Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

🤩 Vă invităm să participați la Concursul „CEA MAI CURATĂ CURTE DIN M...

ReadMore
0 Comments

Pubele repartizate în Cartierul Valincea Mică

+4

🆕 UE // „EcoCahul – Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

📢 În data de 15, 29 și 30 mai 2021, bordul AO Perspectiva,...

ReadMore
0 Comments

Monumentele uitate


"Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI", lansează o serie de episoade întitulate "Monumentele uitate" în cadrul proiectului "Monumentele istorice și arhitecturale din mun. Bălți", finanțat de către Uniunea Eur...

ReadMore
YouTube
0 Comments

Flashmob pentru salvarea monumentelor de arhitectură

gallery image

Mai mulți locuitori ai municipiului Bălți au participat la un flashmob care are drep scop informarea cetățenilor despre situația gravă a monumentelor din municipiu, cât și atragerea atenției autorităților locale și naționale la distrugerile neautorizate ale monumentelor cu valoare istorică și culturală.

Accesați link-ul pentru a privi interviul cu...

ReadMore
Bei Facebook anmelden
Melde dich bei Facebook an, um dich mit deinen Freunden, deiner Familie und Personen, die du kennst, zu verbinden und Inhalte zu teilen.
0 Comments

Ziua Europei la Cahul

+10

🆕 UE // „EcoCahul - Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

 

🤩 Sărbătorim împreună Ziua Europei!

9 mai es...

ReadMore
0 Comments

Bălți pentru totdeauna!

Dragi bălțeni, în zilele ce urmează orașul nostru își va sărbători Ziua orașului. În acest răstimp, Bălți a reușit să trăiască atât momente glorioase și vesele, cât și tragice. Toate aceste pagini de istorie fac parte din moștenirea culturală și creează individualitatea orașului nostru drag. În ajunul aniversării,...

ReadMore
Zum Anzeigen anmelden oder registrieren
Sieh dir auf Facebook Beiträge, Fotos und vieles mehr an.
0 Comments

Politici organizaționale în organizații non-profit

Tot mai frecvent OSC-urile se confruntă cu situaţia în care trebuie să prezinte structura organizaţiei, competenţele elementelor structurale, implicarea societăţii în procesul de guvernare a organizaţiei, şi această tendinţă devine din ce în ce mai pronunţată.

Cît de important este elaborarea politicilor organizaționale știe fiecare dar nu fiecare ...

ReadMore
0 Comments

Conferința de lansare a proiectului ”Foișorul Prieteniei – loc de recreere pentru tinerii din com. Manta”

👉 Joi, 29 aprilie 2021, în Sala de ședințe a Primăriei com. Manta, a avut loc conferința de lansare a proiectului ”Foișorul Prieteniei – loc de recreere pentru tinerii din com. Manta”.

La ședința de lansare au participat: dna Violeta Hîncu ...

ReadMore
0 Comments