Raportului de monitorizare a achizițiilor publice în Spitalul Raional Drochia

Astăzi, 9 iunie 2021, ”Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI„ a susținut o prezentare publică a ”Raportului de monitorizare a achizițiilor publice în Spitalul Raional Drochia„.

La eveniment au participat activiști civici, reprezentanții Instituției monitorizate și Instituțiilor Publice care au avut posibilitatea să se familiarizeze cu Raportul elaborat și să-și exprime opiniile și sugestiile asupra lui.

De această dată, o atenție specială a fost acordată achizițiilor în domeniul medical, tema care este acum mai relevantă ca niciodată în lumina pandemiei COVID-19.

Pe lângă evidențierea problemelor teoretice legate de cadrul de reglementare, participanții au putut, de asemenea, să se familiarizeze cu abilități practice care să le permită să urmărească și să analizeze eficiența achizițiilor publice. Pe lângă cele menționate mai sus, organizatorii și prezentatorii au făcut o serie de recomandări care pot îmbunătăți situația în domeniul desfășurării, monitorizării și analizării achizițiilor publice.

În curând, raportul va fi disponibil tuturor, atât în format electronic (pe pagina web a asociației www.lex21.md ), cât și în format tipărit.

Acest eveniment a fost organizat în cadrul Proiectului ”Sistemul medical din Bălți și Drochia în vizorul societății civile” implementat de Asociatia pentru Drepturile Omului Lex XXI cu suportul reprezentanței Fundatia Konrad Adenauer Republica Moldova din resursele oferite de European Union in the Republic of Moldova și Ministerul Federal de Cooperare Economică și Dezvoltare al Germaniei.

___________________________________________________

Сегодня, 9 июня 2021 года, «Асоциация по правам человека Lex XXI» провела публичную презентацию «Отчета о мониторинге государственных закупок в районной больнице Дрокия».

В мероприятии приняли участие гражданские активисты, представители районой больницы и публичных организаций, которые имели возможность ознакомиться с подготовленным Отчетом и высказать свое мнение и предложения по нему.

На этот раз особое внимание было уделено медицинским закупкам - теме, которая сейчас как никогда актуальна в свете пандемии COVID-19.

Помимо освещения теоретических вопросов, связанных с нормативно-правовой базой, участники также смогли ознакомиться с практическими навыками, которые позволят им отслеживать и анализировать эффективность государственных закупок. Помимо вышеперечисленного, организаторами и ведущими был дан ряд рекомендаций, которые могут улучшить ситуацию в сфере проведения, мониторинга и анализа государственных закупок.

Вскоре отчет будет доступен всем желающим как в электронном виде (на сайте ассоциации www.lex21.md ), так и в печатном виде.

Это мероприятие было организовано в рамках проекта «Медицинская система в Бельцах и Дрокии в глазах гражданского общества», реализуемого АО « Асоциация по правам человека Lex XXI» при поддержке Фонда Конрада Аденауэра в Молдове за счет ресурсов, предоставленных Европейским Союзом и Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии.

--------------------------------------------------------------------

Today, June 9, 2021, the " Association for Human Rights Lex XXI " held a public presentation of the "Monitoring Report on Public Procurement in the Drochia Hospital".

The event was attended by civic activists, representatives of the monitored Institution and Public Institutions who had the opportunity to get acquainted with the Report prepared and to express their opinions and suggestions on it.

This time, special attention was paid to medical procurement, a topic that is now more relevant than ever in light of the COVID-19 pandemic.

In addition to highlighting theoretical issues related to the regulatory framework, participants were also able to familiarize themselves with practical skills that would allow them to track and analyze the effectiveness of public procurement. At the end, the organizers and presenters made a number of recommendations that can improve the situation in the field of conducting, monitoring and analyzing public procurement.

Soon, the report will be available to everyone, both in electronic format (on the website of the association www.lex21.md ) and in printed format.

This event was organized within the Project "Medical System in Balti and Drochia in the eyes of civil society" implemented by AO "Association for Human Rights Lex XXI" with the support of the Konrad Adenauer Foundation in Moldova from resources provided by the European Union and the Federal Ministry of Economic Cooperation and Development of Germany.

SeeLess
Bei Facebook anmelden
Melde dich bei Facebook an, um dich mit deinen Freunden, deiner Familie und Personen, die du kennst, zu verbinden und Inhalte zu teilen.
0 Comments

Pubele repartizate în Cartierul Lapaevca

+17

🆕 UE // „EcoCahul – Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

📢 În data de 5 și 6 iunie 2021, bordul AO Perspectiva, împ...

ReadMore
0 Comments

Concurs ,, Cea mai curată curte în mun. Cahul"

gallery image

🆕 UE // „EcoCahul - Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

🤩 Vă invităm să participați la Concursul „CEA MAI CURATĂ CURTE DIN M...

ReadMore
0 Comments

Pubele repartizate în Cartierul Valincea Mică

+4

🆕 UE // „EcoCahul – Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

📢 În data de 15, 29 și 30 mai 2021, bordul AO Perspectiva,...

ReadMore
0 Comments

Monumentele uitate


"Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI", lansează o serie de episoade întitulate "Monumentele uitate" în cadrul proiectului "Monumentele istorice și arhitecturale din mun. Bălți", finanțat de către Uniunea Eur...

ReadMore
YouTube
0 Comments

Flashmob pentru salvarea monumentelor de arhitectură

gallery image

Mai mulți locuitori ai municipiului Bălți au participat la un flashmob care are drep scop informarea cetățenilor despre situația gravă a monumentelor din municipiu, cât și atragerea atenției autorităților locale și naționale la distrugerile neautorizate ale monumentelor cu valoare istorică și culturală.

Accesați link-ul pentru a privi interviul cu...

ReadMore
Bei Facebook anmelden
Melde dich bei Facebook an, um dich mit deinen Freunden, deiner Familie und Personen, die du kennst, zu verbinden und Inhalte zu teilen.
0 Comments

Ziua Europei la Cahul

+10

🆕 UE // „EcoCahul - Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

 

🤩 Sărbătorim împreună Ziua Europei!

9 mai es...

ReadMore
0 Comments

Bălți pentru totdeauna!

Dragi bălțeni, în zilele ce urmează orașul nostru își va sărbători Ziua orașului. În acest răstimp, Bălți a reușit să trăiască atât momente glorioase și vesele, cât și tragice. Toate aceste pagini de istorie fac parte din moștenirea culturală și creează individualitatea orașului nostru drag. În ajunul aniversării,...

ReadMore
Zum Anzeigen anmelden oder registrieren
Sieh dir auf Facebook Beiträge, Fotos und vieles mehr an.
0 Comments

SALVAȚI ISTORIA - SALVAȚI MONUMENTELE DE ARHITECTURĂ

+7

„SALVAȚI ISTORIA - SALVAȚI MONUMENTELE DE ARHITECTURĂ”

Grupul de inițiativă a cetățenilor din mun. Bălți a organizat, în ziua de marți 11 mai, un flashmob cu genericul „SALVAȚI ISTORIA - SALVAȚI MONUMENTELE DE ARHITECTURĂ” în fața cazarmelor militare de la intersecția străzilor Ștefan cel Mare și 31 August.

Scopul acestui flashmob a fost să a...

ReadMore
0 Comments

Politici organizaționale în organizații non-profit

Tot mai frecvent OSC-urile se confruntă cu situaţia în care trebuie să prezinte structura organizaţiei, competenţele elementelor structurale, implicarea societăţii în procesul de guvernare a organizaţiei, şi această tendinţă devine din ce în ce mai pronunţată.

Cît de important este elaborarea politicilor organizaționale știe fiecare dar nu fiecare ...

ReadMore
0 Comments

Conferința de lansare a proiectului ”Foișorul Prieteniei – loc de recreere pentru tinerii din com. Manta”

👉 Joi, 29 aprilie 2021, în Sala de ședințe a Primăriei com. Manta, a avut loc conferința de lansare a proiectului ”Foișorul Prieteniei – loc de recreere pentru tinerii din com. Manta”.

La ședința de lansare au participat: dna Violeta Hîncu ...

ReadMore
0 Comments