Pe data de 14 august 2021 ADO Lex XXI a lansat podcast-ul "Conversații Anticorupție"

+10

RO\ENG\RU


Pe data de 14 august 2021, grație sprijinului financiar al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI a lansat la Chișinău podcast-ul "Conversații Anticorupție". La eveniment, au participat circa 30 experți în domeniu: reprezentanți ai societății civile și ai Ambasadei, funcționari ai MAI/CNA, deputați în Parlament, primari, șeful Poliției de Frontieră, și presa.

În calitate de vorbitori la eveniment, i-am avut pe domnul Brett Rose (Director of the International Narcotics and Law Enforcement Section at the U.S. Embassy in Moldova), Matthew Stephenson (profesor la Harvard Law School), Rosian Vasiloi (șeful Poliției de Frontieră din Republica Moldova), Eugeniu Sinchevici (deputat în Parlament), Ion Pruteanu (Centrul Național Anticorupție), Diana Enachi și Liubomir Chiriac (IDIS Viitorul), Arcadie Covaliov (primarul or. Sângerei) și Ala Revenco (AGER/Părinții Solidari).

Nu vrem să exagerăm și să afirmăm că un podcast va schimba lumea, dar inițative de genul dat sunt importante în termen lung pentru că, deseori, lucruri aparent mici pot face diferența în chestiuni cu adevărat mari. Și asta este cu atât mai important acum, când Moldova trece printr-un moment istoric și printr-o șansă istorică de a pune legea în capul mesei și de a avansa un climat de integritate și de transparență decizională fără precedent.

Găsiți podcast-ul nostru aici: https://soundcloud.com/anti-corruption-podcast

--------------

On August 14, 2021, thanks to the financial support of the Embassy of the United States of America in the Republic of Moldova, the Association for Human Rights Lex XXI has launched the "Anti-corruption Conversations" podcast in Chisinau. The event was attended by about 30 experts in the field: representatives of civil society and the Embassy, ​​officials of the Ministry of Interior / NAC, deputies in Parliament, mayors, the head of the Border Police, and the press.

As speakers at the event, we had Mr. Brett Rose (Director of the International Narcotics and Law Enforcement Section at the US Embassy in Moldova), Matthew Stephenson (professor at Harvard Law School), Rosian Vasiloi (Chief of Border Police of the Republic of Moldova), Eugeniu Sinchevici (Member of Parliament), Ion Pruteanu (National Anticorruption Center), Diana Enachi and Liubomir Chiriac (IDIS Viitorul), Arcadie Covaliov (Mayor of Sangerei) and Ala Revenco (AGER / Părinții Solidari).

We don't want to exaggerate and say that a podcast will change the world, but initiatives like this are important in the long run because, often, seemingly small things can make a difference in really big issues. And this is all the more important now that Moldova is going through a historic moment and a historic chance to put the law at the head of the table and advance an unprecedented climate of integrity and decision-making transparency.

You can find our podcast here: https://soundcloud.com/anti-corruption-podcast

---------

14 августа 2021 года, благодаря финансовой поддержке Посольства США в Республике Молдова, «Ассоциация по правам человека Lex XXI» запустила в Кишиневе подкаст «Антикоррупционные беседы». В мероприятии приняли участие около 30 экспертов в данной области: представители гражданского общества и посольства, должностные лица Министерства внутренних дел /НЦБК, депутаты парламента, примары, глава пограничной полиции и пресса.

В качестве спикеров на мероприятии выступили г-н Бретт Роуз (Director of the International Narcotics and Law Enforcement Section at the U.S. Embassy in Moldova), Мэтью Стивенсон (профессор Harvard Law School), Росиан Василой (начальник пограничной полиции Республика Молдова), Евгений Синкевич (депутат парламента), Ион Прутяну (Национальный Центр по Борьбе с Коррупцией), Диана Енаки и Любомир Кириак (IDIS Viitorul), Аркадий Ковалёв (примар Сынжерей) и Ала Ревенко (AGER / Солидарные Родители).

Мы не хотим преувеличивать и утверждать, что один подкаст изменит мир, но подобные инициативы важны в долгосрочной перспективе, потому что очень часто вещи, которые кажутся на первый взгляд несущественными, могут приводить к значительным изменениям. И это крайне важно именно сейчас, когда Молдова переживает исторический момент и у нас есть исторический шанс поставить закон во главу угла и создать беспрецедентную атмосферу честности и прозрачности принятия решений.

Вы можете найти наш подкаст здесь: https://soundcloud.com/anti-corruption-podcast

SeeLess
Podcast / Anti-Corruption Conversations
This podcast is produced with the financial support of the United States Embassy in Moldova, and with the media support of Agora.
0 Comments

Podcast cu Alex Streleț

RO\RU


Prieteni, ascultați un nou episod al podcastului "Conversații Anticorupție"! În acest episod, discutăm cu Alex Streleț despre Government Defence Integrity Index, despre pârghiile necesare pentru a combate corupția din domeniul securității și apărării, dar și despre măsurile ce ar trebui să fie adoptate de guverne pentru a consolida ...

ReadMore
6. Alex Streleț despre corupția în sistemul de securitate și apărare
Alex Streleț este moldoveanul care a activat în calitate de Ofițer de Proiect la Transparency International Defense & Security cu sediul la Londra, participând direct la elaborarea GDI, adică Governme
0 Comments

Podcast cu James Wasserstrom – primul Whistleblower (avertizor de integritate) al ONU

RO\RU


Prieteni, faceți click mai jos pentru a asculta un nou episod al podcastului "Conversații Anticorupție"! În acest episod, discutăm cu James Wasserstrom despre cum a fost să fie primul Whistleblower (avertizor de integritate) al ONU, despre munca sa în Afganistan, dar și despre opiniile sale preliminare cu privire la corupția din Rep...

ReadMore
5. James Wasserstrom on being the first U.N. Whistleblower and on his work in Moldova
Mr. James Wasserstrom is currently a private consultant on corruption and transparency issues, who began his career with the United Nations, and was posted to the UN Mission in Kosovo (UNMIK) in early
0 Comments

Podcast cu deputatul Dan Perciun

RO\RU


În acest episod, am discutat cu deputatul Dan Perciun despre frauda bancară, despre inițiativa de reducere a numerarului în economie și de promovare a plăților electronice, despre corupția din sistemul medical, dar și despre prioritățile fracțiunii PAS și ale lui Dan personal în actualul Parlament.

-----

В этом эпизоде м...

ReadMore
0 Comments

Podcast cu Matthew Stephenson, profesor la Harvard

RO\RU

În cadrul acestui episod, am analizat cu Matthew Stephenson, profesor la Harvard, următoarele întrebări:

- Ce explică lipsa de sprijin empiric pentru opinia că democratizarea reduce corupția?

- Dacă democratizarea sistemului politic nu sunt este cheia magică pentru promovarea integrității guvernamentale, ce fel de măsuri și instrum...

ReadMore
0 Comments

Instruire privind “Planificarea bugetară a autorităților locale”

👉 Membrii

ReadMore
0 Comments

Semnarea acordurilor de colaborare cu Grupurile de Inițiativă

+7

🆕 La 25.09.2021 a avut loc evenimentul de Semnare a acordurilor de colaborare cu grupurile de inițiativă ce au fost selectate spre finanțare în cadrul Programului de Granturi Mici pentru Tineri 2021, ediția a VIII-a . La eveniment au fost prezenț...

ReadMore
0 Comments

Lucrările de construcție a foișorului din comuna Manta

🆕 Foișorul Prieteniei - loc de recreere pentru tinerii din com. Manta, este proiectul implementat de grupul de inițiativă din com. Manta.

ReadMore
0 Comments

Confecționarea Foișorul Prieteniei din com. Manta

+4

🆕 Foișorul Prieteniei - loc de recreere pentru tinerii din com. Manta, este proiectul implementat de grupul de inițiativă din com. Manta.

ReadMore
0 Comments

Raportul de Monitorizare a Achizițiilor Publice a fost prezentat de ADO Lex XXI

+3

RO/ENG/RU

Raportul de Monitorizare a Achizițiilor Publice realizate de IMSP Spitalul Raional Fălești a fost prezentat de Asociatia pentru Drepturile Omului Lex XXI în date de 29 septembrie 2021. La eveniment au fost prezenți activiștii civici, studenți, reprezentanții grupurilor de inițiativă, reprezentanții autorităților contratante.

Particip...

ReadMore
‪#‎anticorupție‬ – Explore
0 Comments

Transparența achizițiilor publice la nivel local

RO/ENG/RU

/Transparența achizițiilor publice la nivel local

Pe data de 29 septembrie 2021 s-a desfășurat cel d-al treilea training de instruire a tinerilor în domeniul monitorizării banilor publici, din cadrul proiectului "Monitoring the public money of Balti city by YOUth", finanțat de Freedom House.

La eveniment s-a discutat pe teme c...

ReadMore
0 Comments