Raportul de Monitorizare a Achizițiilor Publice a fost prezentat de ADO Lex XXI

+3

RO/ENG/RU

Raportul de Monitorizare a Achizițiilor Publice realizate de IMSP Spitalul Raional Fălești a fost prezentat de Asociatia pentru Drepturile Omului Lex XXI în date de 29 septembrie 2021. La eveniment au fost prezenți activiștii civici, studenți, reprezentanții grupurilor de inițiativă, reprezentanții autorităților contratante.

Participanților le-au fost prezentate rezultatele monitorizării achizițiilor publice efectuate de IMSP Spitalul Raional Fălesti. De această dată, o atenție specială a fost acordată achizițiilor în domeniul medicinei. Au fost prezentate, analizate și discutate toate neregularitățile depistate de experții asociațiiei, comise de responsabilii în achiziții la IMSP Fălești. Pe lângă cele menționate mai sus, organizatorii și prezentatorii au făcut o serie de recomandări care pot îmbunătăți situația în domeniul desfășurării, monitorizării și analizării achizițiilor publice.

Evenimentul a fost organizat de Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI în cadrul proiectului ” Monitorizarea achizițiilor publice”, cu susținere financiară din partea organizației National Endowment for Democracy.

___________________________________________________

The Public Procurement Monitoring Report made by IMSP Falesti District Hospital was presented by ADO Lex XXI on September 29, 2021. The event was attended by civic activists, students, representatives of initiative groups, representatives of contracting authorities.

The participants were presented the results of the monitoring of public procurement performed by IMSP Falesti District Hospital. This time, special attention was paid to medical acquisitions. All the irregularities detected by the experts of the association, committed by the procurement managers at IMSP Falesti, were presented, analyzed and discussed. In addition to the above, the organizers and presenters made a number of recommendations that can improve the situation in the field of conducting, monitoring and analyzing public procurement.

The event was organized by the Association for Human Rights Lex XXI within the project "Monitoring public procurement", with financial support from the National Endowment for Democracy.

_____________________________________________________________

Отчет о мониторинге государственных закупок, произведённых IMSP Фэлештской районной больницей, был представлен ADO Lex XXI 29 сентября 2021 года. В мероприятии приняли участие общественные активисты, студенты, представители инициативных групп, представители заказывающих органов.

Участникам были представлены результаты мониторинга государственных закупок, осуществлённых IMSP Фэлештской районной больницей. Все выявленные экспертами ассоциации нарушения, допущенные менеджерами по закупкам IMSP Falesti, были представлены, проанализированы и обсуждены. Помимо вышеперечисленного, организаторами и ведущими был дан ряд рекомендаций, которые могут улучшить ситуацию в сфере проведения, мониторинга и анализа государственных закупок.

Мероприятие было организовано Ассоциацией по правам человека Lex XXI в рамках проекта «Мониторинг гос. закупок» при финансовой поддержке Национального фонда за демократию.

SeeLess
‪#‎anticorupție‬ – Explore
0 Comments

Podcast cu Alex Streleț

RO\RU


Prieteni, ascultați un nou episod al podcastului "Conversații Anticorupție"! În acest episod, discutăm cu Alex Streleț despre Government Defence Integrity Index, despre pârghiile necesare pentru a combate corupția din domeniul securității și apărării, dar și despre măsurile ce ar trebui să fie adoptate de guverne pentru a consolida ...

ReadMore
6. Alex Streleț despre corupția în sistemul de securitate și apărare
Alex Streleț este moldoveanul care a activat în calitate de Ofițer de Proiect la Transparency International Defense & Security cu sediul la Londra, participând direct la elaborarea GDI, adică Governme
0 Comments

Podcast cu James Wasserstrom – primul Whistleblower (avertizor de integritate) al ONU

RO\RU


Prieteni, faceți click mai jos pentru a asculta un nou episod al podcastului "Conversații Anticorupție"! În acest episod, discutăm cu James Wasserstrom despre cum a fost să fie primul Whistleblower (avertizor de integritate) al ONU, despre munca sa în Afganistan, dar și despre opiniile sale preliminare cu privire la corupția din Rep...

ReadMore
5. James Wasserstrom on being the first U.N. Whistleblower and on his work in Moldova
Mr. James Wasserstrom is currently a private consultant on corruption and transparency issues, who began his career with the United Nations, and was posted to the UN Mission in Kosovo (UNMIK) in early
0 Comments

Podcast cu deputatul Dan Perciun

RO\RU


În acest episod, am discutat cu deputatul Dan Perciun despre frauda bancară, despre inițiativa de reducere a numerarului în economie și de promovare a plăților electronice, despre corupția din sistemul medical, dar și despre prioritățile fracțiunii PAS și ale lui Dan personal în actualul Parlament.

-----

В этом эпизоде м...

ReadMore
0 Comments

Podcast cu Matthew Stephenson, profesor la Harvard

RO\RU

În cadrul acestui episod, am analizat cu Matthew Stephenson, profesor la Harvard, următoarele întrebări:

- Ce explică lipsa de sprijin empiric pentru opinia că democratizarea reduce corupția?

- Dacă democratizarea sistemului politic nu sunt este cheia magică pentru promovarea integrității guvernamentale, ce fel de măsuri și instrum...

ReadMore
0 Comments

Instruire privind “Planificarea bugetară a autorităților locale”

👉 Membrii

ReadMore
0 Comments

Semnarea acordurilor de colaborare cu Grupurile de Inițiativă

+7

🆕 La 25.09.2021 a avut loc evenimentul de Semnare a acordurilor de colaborare cu grupurile de inițiativă ce au fost selectate spre finanțare în cadrul Programului de Granturi Mici pentru Tineri 2021, ediția a VIII-a . La eveniment au fost prezenț...

ReadMore
0 Comments

Lucrările de construcție a foișorului din comuna Manta

🆕 Foișorul Prieteniei - loc de recreere pentru tinerii din com. Manta, este proiectul implementat de grupul de inițiativă din com. Manta.

ReadMore
0 Comments

Confecționarea Foișorul Prieteniei din com. Manta

+4

🆕 Foișorul Prieteniei - loc de recreere pentru tinerii din com. Manta, este proiectul implementat de grupul de inițiativă din com. Manta.

ReadMore
0 Comments

Transparența achizițiilor publice la nivel local

RO/ENG/RU

/Transparența achizițiilor publice la nivel local

Pe data de 29 septembrie 2021 s-a desfășurat cel d-al treilea training de instruire a tinerilor în domeniul monitorizării banilor publici, din cadrul proiectului "Monitoring the public money of Balti city by YOUth", finanțat de Freedom House.

La eveniment s-a discutat pe teme c...

ReadMore
0 Comments

Monitorizarea activă conduce la mai multă transparență!

RO/ENG/RU

/Monitorizarea activă conduce la mai multă transparență!

Pe 28 septembrie 2021, a avut loc cel de-al doilea training de instruire a tinerilor în domeniul monitorizării banilor publici, din cadrul proiectului "Monitoring the public money of Balti city by YOUth", finanțat de Freedom House.

La training s-a discutat despre transpa...

ReadMore
0 Comments