Consiliul Național al Tineretului din Moldova

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este structura asociativă a 53 de organizații de tineret, ce promovează drepturile tinerilor și reprezintă interesele organizațiilor de tineret în procesul de elaborare, implementare și evaluare a politicilor de tineret. CNTM activează în baza următoarelor principii de organizare și funcționare: solidaritate, autonomie organizațională și funcțională, transparență, libertatea opiniei și a exprimării, eligibilitatea organelor de conducere, egalitatea deplină în drepturi a membrilor, profesionalism. Noi credem că tinerii sunt foarte importanți și vocea lor trebuie auzită. Astfel, prin intermediul organizațiilor de tineret, împuternicim, încurajăm, implicăm, reprezentăm, și susținem tinerii din întreaga țară. Având mai multe direcții de activitate, CNTM își dorește să mărească numărul tinerilor în structurile de conducere, să-i implice în procesul de luare a deciziilor, să le formeze spiritul civic, promovând voluntariatul. Pentru că noi, tinerii, CoNTăM! Национальный молодежный совет Молдовы (CNTM) является ассоциативной структурой из 53 молодежной организации, которая продвигает права молодежи и представляет интересы молодежных организаций в процессе разработки, реализации и оценки молодежной политики. CNTM активируется на основе следующих принципов организации и функционирования: солидарность, организационная и функциональная автономия, прозрачность, свобода мнений и выражения мнений, приемлемость руководящих органов, полное равенство в правах членов, профессионализм. Мы считаем, что молодые люди очень важны, и их голос должен быть услышан. Таким образом, через молодежные организации мы расширяем возможности, поощряем, вовлекаем, представляем и поддерживаем молодых людей по всей стране. С помощью нескольких направлений деятельности CNTM хочет увеличить число молодых людей в управленческих структурах, вовлечь их в процесс принятия решений, воспитать их гражданский дух, содействовать волонтерству.

MemberCampaigns

Maski_show

1 Members

Posts

Ce este discriminaria? / Что такое дискриминация?

gallery image

❗Discriminarea este o problemă majoră care persistă în societatea noastră chiar daca ea este interzisă prin lege!

📣An de an în Republic...

ReadMore
0 Comments

Dreptul la sanatate!

gallery image

📣Conform noului raport al Agenției pentru Drepturi Fundamentale (FRA), măsurile de combatere a pandemiei de COVID-19 determină o implicare majoră în drepturile fundamentale ale tuturor cetățenilor, inclusiv asupra dreptului la viață și la sănătate....

ReadMore
0 Comments

Ti-a fost limitat accesul la educatie? / Ваш доступ к образованию был ограничен?

gallery image

📢Pandemia COVID-19 a afectat semnificativ tinerii încadrați în sistemul educațional, aceștia nu au putut participa calitativ în cadrul procesului de învățământ din cauza lipsei accesului la Internet sau Calculator!


❗De la 11 Martie 2020 - când au fost închise toate instituțiile de învățământ și s-a trecut la lecțiile on-line 16000 de ele...

ReadMore
0 Comments

Anul trecut a fost foarte dificil pentru mulți, afectând starea noastră financiară, psihologică, fizică dar și modul nostru de viață obișnuit./ Прошлый год был для многих очень тяжким, повлияв на наше финансовое, психологическое, физическое состояние, на наш привычный образ жизни.

gallery image

[RO]

❗Anul trecut a fost foarte dificil pentru mulți, afectând starea noastră financiară, psihologică, fizică dar și modul nostru de viață obișnuit.

ReadMore
0 Comments

Justitie pentru tineri - susținere juridica și psihologică pentru tineri

Una dintre marile provocări ale acestui an este pandemia COVID-19 care a venit cu regulile sale și a dat planurile peste cap practic ale fiecăruia dintre noi. A trebuit să ne acomodăm rapid cu mediul online, iar tinerii au devenit supraîncărcați și suprasolicitați. Această trecere bruscă la o nouă realitate a cauzat stări depresive și anxietate, dar și ca...

ReadMore
YouTube
Дивіться відео, слухайте улюблену музику, завантажуйте оригінальний контент і діліться всім цим із друзями, сім'єю й цілим світом на YouTube.
0 Comments

Prioritatea #1 - Domeniul Educației / Приоритет#1 Сфера образования

gallery image

(RO) ❕ Care sunt prioritățile tinerilor pe domeniul educației? 🤔 (на русском ниже ) Prima dintre cele 6 priorități este - Educația

ReadMore
0 Comments