Consiliul Național al Tineretului din Moldova

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este structura asociativă a 61 de organizații de tineret, ce promovează drepturile tinerilor și reprezintă interesele organizațiilor de tineret în procesul de elaborare, implementare și evaluare a politicilor de tineret. CNTM activează în baza următoarelor principii de organizare și funcționare: solidaritate, autonomie organizațională și funcțională, transparență, libertatea opiniei și a exprimării, eligibilitatea organelor de conducere, egalitatea deplină în drepturi a membrilor, profesionalism. Noi credem că tinerii sunt foarte importanți și vocea lor trebuie auzită. Astfel, prin intermediul organizațiilor de tineret, împuternicim, încurajăm, implicăm, reprezentăm, și susținem tinerii din întreaga țară. Având mai multe direcții de activitate, CNTM își dorește să mărească numărul tinerilor în structurile de conducere, să-i implice în procesul de luare a deciziilor, să le formeze spiritul civic, promovând voluntariatul. Pentru că noi, tinerii, CoNTăM! Национальный молодежный совет Молдовы (CNTM) является ассоциативной структурой из 61 молодежной организации, которая продвигает права молодежи и представляет интересы молодежных организаций в процессе разработки, реализации и оценки молодежной политики. CNTM активируется на основе следующих принципов организации и функционирования: солидарность, организационная и функциональная автономия, прозрачность, свобода мнений и выражения мнений, приемлемость руководящих органов, полное равенство в правах членов, профессионализм. Мы считаем, что молодые люди очень важны, и их голос должен быть услышан. Таким образом, через молодежные организации мы расширяем возможности, поощряем, вовлекаем, представляем и поддерживаем молодых людей по всей стране. С помощью нескольких направлений деятельности CNTM хочет увеличить число молодых людей в управленческих структурах, вовлечь их в процесс принятия решений, воспитать их гражданский дух, содействовать волонтерству.

Участник кампаний

Maski_show

1 Участники

Публикации

𝐂𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐮𝐧𝐭 𝐝𝐫𝐞𝐩𝐭𝐮𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐥𝐮𝐜𝐫𝐚̆𝐭𝐨𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐢̂𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐜𝐮 𝐩𝐚𝐜𝐭𝐮𝐥 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐝𝐫𝐞𝐩𝐭𝐮𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜𝐞, 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐬̦𝐢 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐞 (𝐏𝐈𝐃𝐄𝐒𝐂)?/ Какими правами обладают работники, согласно международному пакту об экономических, социальных и культурных правах(МПЭСКП)?

gallery image

[RO] 𝐂𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐮𝐧𝐭 𝐝𝐫𝐞𝐩𝐭𝐮𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐥𝐮𝐜𝐫𝐚̆𝐭𝐨𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐢̂𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐜𝐮 𝐩𝐚𝐜𝐭𝐮𝐥 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐝𝐫𝐞𝐩𝐭𝐮𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜𝐞, 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐬̦𝐢 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐞 (𝐏𝐈𝐃𝐄𝐒𝐂)?

Drepturile lucrătorilor constau în dreptul la muncă, care include dreptul la posibilitatea de ...

Читать больше
0 Комментарии

𝐂𝐞 𝐚𝐮 𝐚𝐯𝐮𝐭 𝐭𝐢𝐧𝐞𝐫𝐢𝐢 𝐝𝐞 𝐳𝐢𝐬 𝐥𝐚 𝐕𝐍𝐑 𝐋𝐚𝐛 ?/ 𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐝𝐢𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 𝐩𝐞𝐨𝐩𝐥𝐞 𝐬𝐚𝐲 𝐢𝐧 𝐕𝐍𝐑 𝐋𝐚𝐛?/ Что молодые люди сказали на VNR Lab ?

RO; EN; RU ⏬ 𝐂𝐞 𝐚𝐮 𝐚𝐯𝐮𝐭 𝐭𝐢𝐧𝐞𝐫𝐢𝐢 𝐝𝐞 𝐳𝐢𝐬 𝐥𝐚 𝐕𝐍𝐑 𝐋𝐚𝐛 ?

https://www.youtube.com/watch?v=VCGrAQgIABs

Secretarul general al CNTM,

Читать больше
Presentation of the National Youth Council of Moldova during the VNR Lab on the 2030 Agenda
𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐝𝐢𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠 𝐩𝐞𝐨𝐩𝐥𝐞 𝐬𝐚𝐲 𝐢𝐧 𝐲𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫𝐝𝐚𝐲'𝐬 𝐕𝐍𝐑 𝐋𝐚𝐛? Our Secretary General Roman Banari "Young people are ready to ensure the implementation of the SDGs alo...
0 Комментарии

Drepturile tinerilor în legislația Republicii Moldova

gallery image

[RO] Am vorbit deja despre unde putem găsi drepturile tineretului în Republica Moldova și de ce acestea sunt importante. Astăzi vom discuta mai detaliat despre ce drepturi specifice prevăzute în documentele oficiale au tinerii din Republica Moldova:

1) asigurarea accesului tinerilor la educație și informații;

2) dezvoltarea serviciilor de sănă...

Читать больше
0 Комментарии

Youth rights in Moldova and where to find them

gallery image

In the Republic of Moldova, the share of youth is 27.3 percent of the total population. This age group includes high school students, university students, employed young people, qualified young professionals and young people who do not have profession, are in search of work, young families, etc.


Teenagers must know the r...

Читать больше
0 Комментарии

Права молодежи в Молдове и где их найти

gallery image

В Республике Молдова доля молодежи составляет 27,3 процента от общей численности населения. В данную возрастную группу входят старшеклассники, студенты, трудоустроенные молодые люди, квалифицированные молодые специалисты и молодые люди, не имеющие специальности, находящиеся в поиске работы, молоды...

Читать больше
0 Комментарии

Ce m-a învățat COVID-19 / Чему меня научил COVID-19

Dar pe tine ce te-ai învățat carantina? / А чему научил карантин тебя?


Аutoare: Alexandra Cuznețova

Ce m-a învățat COVID-19 / Чему меня научил COVID-19
Autoare: Alexandra Cuznețova
0 Комментарии

Город оживает или Как Кишинёв приходит в себя после карантина?

gallery image

С самого начала, надо отметить, что, к сожалению, не все люди верят в существовании реальный угрозы от COVID 19. Журналист прогулялся по столичным улицам и посмотрел, что из себя представляет Кишинёв пост карантинного периода, а также узнал чем, а главное, как живут люди после вынужденной изоляции.


<...

Читать больше
0 Комментарии

COVID-19 Cum îl văd eu - Basarabeasca 15.05 / Бессарабка 15.05

COVID-19 Cum îl văd eu - Basarabeasca 15.05 / Бессарабка 15.05
0 Комментарии

COVID-19 Cum îl văd eu - Soroca 8.05 / Сороки 8.05


COVID-19 Cum îl văd eu - Soroca 8.05 / Сороки 8.05
Despre eliminarea carantinei / Про снятие карантина
0 Комментарии

COVID-19 Cum îl văd eu - Otaci 8.05 / Отачь 8.05


COVID-19 Cum îl văd eu - Otaci 8.05 / Отачь 8.05
0 Комментарии