Consiliul Național al Tineretului din Moldova

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este structura asociativă a 61 de organizații de tineret, ce promovează drepturile tinerilor și reprezintă interesele organizațiilor de tineret în procesul de elaborare, implementare și evaluare a politicilor de tineret. CNTM activează în baza următoarelor principii de organizare și funcționare: solidaritate, autonomie organizațională și funcțională, transparență, libertatea opiniei și a exprimării, eligibilitatea organelor de conducere, egalitatea deplină în drepturi a membrilor, profesionalism. Noi credem că tinerii sunt foarte importanți și vocea lor trebuie auzită. Astfel, prin intermediul organizațiilor de tineret, împuternicim, încurajăm, implicăm, reprezentăm, și susținem tinerii din întreaga țară. Având mai multe direcții de activitate, CNTM își dorește să mărească numărul tinerilor în structurile de conducere, să-i implice în procesul de luare a deciziilor, să le formeze spiritul civic, promovând voluntariatul. Pentru că noi, tinerii, CoNTăM! Национальный молодежный совет Молдовы (CNTM) является ассоциативной структурой из 61 молодежной организации, которая продвигает права молодежи и представляет интересы молодежных организаций в процессе разработки, реализации и оценки молодежной политики. CNTM активируется на основе следующих принципов организации и функционирования: солидарность, организационная и функциональная автономия, прозрачность, свобода мнений и выражения мнений, приемлемость руководящих органов, полное равенство в правах членов, профессионализм. Мы считаем, что молодые люди очень важны, и их голос должен быть услышан. Таким образом, через молодежные организации мы расширяем возможности, поощряем, вовлекаем, представляем и поддерживаем молодых людей по всей стране. С помощью нескольких направлений деятельности CNTM хочет увеличить число молодых людей в управленческих структурах, вовлечь их в процесс принятия решений, воспитать их гражданский дух, содействовать волонтерству.

Публикации

COVID-19 Cum îl văd eu - Basarabeasca 15.05 / Бессарабка 15.05

COVID-19 Cum îl văd eu - Basarabeasca 15.05 / Бессарабка 15.05
0 Комментарии

COVID-19 Cum îl văd eu - Soroca 8.05 / Сороки 8.05


COVID-19 Cum îl văd eu - Soroca 8.05 / Сороки 8.05
Despre eliminarea carantinei / Про снятие карантина
0 Комментарии

COVID-19 Cum îl văd eu - Otaci 8.05 / Отачь 8.05


COVID-19 Cum îl văd eu - Otaci 8.05 / Отачь 8.05
0 Комментарии

COVID-19 Cum îl văd eu - Moldovenii în străinătate / Молдаване за рубежом

Lublin, Polonia 30.04 / Люблин, Польша 30.04

COVID-19 Cum îl văd eu - Moldovenii în străinătate / Молдаване за рубежом
Lublin, Polonia 30.04 / Люблин, Польша 30.04
0 Комментарии

COVID-19 Cum îl văd eu - Basarabească 30.04 / Бессарабка 30.04

COVID-19 Cum îl văd eu - Basarabească 30.04 / Бессарабка 30.04
0 Комментарии

COVID-19 Cum îl văd eu - Soroca 25.04 / Сороки 25.04

COVID-19 Cum îl văd eu - Soroca 25.04 / Сороки 25.04
0 Комментарии

COVID-19 Cum îl văd eu - Otaci 23.04 / Отачь 23.04

COVID-19 Cum îl văd eu - Otaci 23.04 / Отачь 23.04
0 Комментарии

COVID-19 Cum îl văd eu - Drochia 23.04 / Дрокия 23.04

La Drochia avem o situație relativ bună, cu foarte puține cazuri de COVID-19, iar în farmacii încă mai poți găsi mănuși și măști.

COVID-19 Cum îl văd eu - Drochia 23.04 / Дрокия 23.04
0 Комментарии

COVID-19 Cum îl văd eu - Moldovenii în străinătate / Молдаване за рубежом

Lublin, Polonia 21.04 / Люблин, Польша 21.04

COVID-19 Cum îl văd eu - Moldovenii în străinătate / Молдаване за рубежом
Lublin, Polonia 21.04 / Люблин, Польша 21.04
0 Комментарии

COVID-19 Cum îl văd eu - Moldovenii în străinătate / Молдаване за рубежом

Brașov, România 19.04 / Брашов, Румыния 19.04COVID-19 Cum îl văd eu - Moldovenii în străinătate / Молдаване за рубежом
Brașov, România 19.04 / Брашов, Румыния 19.04
0 Комментарии